Home » Uncategorized » ዝርዝር ስነ ጽሑፍ ትግሪኛ ኤርትራ ብኣርእስቲ

ዝርዝር ስነ ጽሑፍ ትግሪኛ ኤርትራ ብኣርእስቲ

posted in: Uncategorized 0

ዝርዝር ስነ ጽሑፍ ትግሪኛ ኤርትራ ብኣርእስቲ

 

ልብ ወለድ                   Fiction

ባህልን ማሕበራዊን   Culture and Social life

ጽዉጽዋይ ምስላታት፣ ወግዒ ተዋስኦ ወዘተ……     sagor

ካልኣይ ክፋል ሃይማኖት                    Religion

ትርጉም ልብወለድ                 Translated Fiction

ሓለዋ ጥዕና                            Health

ሕጊ፣ ኣዋጃትን ዉሳኔን                    Lows

ስርዓት ትምህርቲ                              Education

ቛንቛ                          Language

ባህልን ማሕበራዉን               Cultu

ቴክኖሎጂ                                Tech

ታሪኽን ጂኦግራፊን               Hist

ትምህርቲ                                Edu

ኢኮኖሚ                                   Eco

ጽዉጽዋይ፣ ምስላታት፣ ወግዒ፣ ተዋስኦን ሞራልን   Moral

ፍልስፍና                                Philo

ዝርዝር ጋዜጣታት ምስ ሕጽር ዝበለ መግለጺኦም     News

       ዝርዝር መጽሔት ምስ ሕጽር ዝበለ መግለጺታቶም   Mega

 

 

 

 

 

 

ልቢ ወለድ Fiction

 

ሃይለ ዘወልዲ  

 • ንዉሉዱ ምኽሪ ንወለዱ ዝኽሪ (ልብወለድ)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 39

“ሓደ ወላዲ ንዉላዱ ብዛዕባ እዛ እንነብረላ ዓለም  ካብ ሓጎሳ ሓዘና እንካብ ሰሓቓ ብኽያታ ዝበዝሐ ምዃኑ መፈጸምትኡ እዉን ሓዘንን ብኽያትን ምዃና፣ ብዙሕ መከራን ፈተናን ዝርከባ ምዃኑ  ምፍላጥ ከም ዘድሊ ይገልጽ። እንካብ ሓደ ሓደ መጽሓፍቲ ተዋጺኡ እተጻሕፈ እዩ”።

                                                        ኣ.ነ

 

 

ልጃም ይስሓቅ፣

 • ዘይወዓልኩዎ ቅትለት፣ (ልብ-ወለድ)
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1964
 • ብዝሒ ገጻት 95

“ኣብ ዕዮ ፍርድን ፍትሕን ዝርኣዩ ሽግራት ዝገልጽ መጽሓፍ እዩ። ሓደ በቀለ ሳልሕ ዝተባህለ ምስ ዓርኩ ናውድ ፈለቀ ዝተባህለ ኩዕሶ ቴንስ ክጻወቱ ምስ ጸንሑ ናውድ ኩዕሶ ከምጽእ ምስ ከደ ከይተመልሰ ንነዊሕ ግዜ ምስ ደንጎየ ብምጥፍኡ ተገሪሙ በቀለ ናብ ፖሊስ ከይዱ ከምዘመልከተ ይገልጽ። በቀለ ብምምልካቱ ቀታሊ ኣምጽእ ወይ ድማ  ባዕልኻ ቀታሊ ተባሂሉ ብዙሕ መርመራን ሽግርን ወረዶ። ድሕሪ ነዊሕ መርመራ ናይ ፖሊስ እቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ብሓንቲ ኣብቲ ከባቢ ትዓይይ ዝነበረት ገልባጢት መኪና ከም ዝሞተ ምርግጋጹ የብርህ። በዚ ኸኣ በቀለ ካብ ቅትለት ናጻ ከም ዝኾነ የረድእ።

“በትሪ ሓቅስ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን “ከም ዝበሃል ምስላ ሓቒ ዝሓዘ ተዓዋቲ ምዃኑ ዘረድእ ልብ-ወለድ እዩ”።

ኣ.ነ

 

ሓድሽ ወልደገርጊሽ

 • ንኻልኦት ኢልካ ዝኾዓትካያ ጉድጓድ ባዕልኻ ትኣትዋ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኮኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1963
 • ብዝሒ ገጻት 50

“ኣብ ናይ ገበን (ወንጀል) ተግባራት ዝፍጸም መርመራ ዝምልከት እዩ። ኣሰር ኣጻብዕቲ ብምልዓል ገበነኛ ፈሊኻ ንምፍላጥ ከምዝሕግዝ የረድእ። ክልተ ሰባት ተፋቒሮም ምስ ተሓጻጸዩ ብቕንኢ ዝኣክል ነቲ ሕጹይ ብሓሶት ዘወንጀሎ ኣብ ዘይቀተሎ ዉዕለት ከም ቀታሊ ኣመስኪሮም ነታ ሕጽይቲ ክሕጸያ ከምዝደለየ ይገልጽ። ብናይ ኣሰር ኣጻብዕ ዝተገብረ መርመራ ነጻ ከም ዝኾነ ይሕብር።  ብሓጺሩ “ሓቒ ቁልቁል ኣፋ እንተደፋእካያ ብእግራ ትወጽእ“ ዝበሃል ኣበሃህላ ዝሓዘ ክኸዉን እንከሎ ብምስጢር ዝተፈጸመ ነገር ዉዒሉ ሓዲሩ ምቅልዑ ስለዘይተርፍ ተንኮል ካብ ምፍጻም ምቑጣብ የድሊ ይብል”።

ኣ.ነ

 

 

ሓየሎም ኣድሓነ

 • ዓወት ድሕሪ ስቓይ
 • ቤት ማሕተም ከኾብ ጽባሕ ዘማ. ሓዋርያት፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 101

“ብዛዕባ ዮናታን ዝተባህለ ወለዱ ተፋቒሮም ብሓደ ሓዳር መስሪቶም ንኽነብሩ ድልየት ከምዝነበሮም፣ እንተኾነ ኣብ መንጎ ናይ ክልቲኦም ቤተሰብ ናይ ዓሌት ባእሲ ስለ ዝነበሮም ክምርዓዉ ኣይከኣሉን። ኣደ ዮናታን ብስድራ ቤታ ተገዲዳ ንኻልእ ተመርዕያ ከም ዝተፋትሐት ደሓር ካብ ኣቦ ዮናታን ንዮናታን ከምዝጠነሰት፣ እንተኾነ  ኣቦ ዮናታን ብዘይ ፍቓድ ቤተሰብ ስለዝገበሮ ናብ ካልእ ክምርዖ ከም ዘገደድዎ ይገልጽሞ ኣደ ዮናታን ብጓሂ ከም ዝሞተት። ዮናታን ኣብ መዕበይ ዘኽታማት ምስ ደናግል ይዓቢ። ብዘይ ገበሮን ዘይፈልጦን በደል ምስ ደናግል ግብረ ስጋ ፈጺምካ ተባሂሉ ብሓሰዉቲ ካብቲ ዝዓብየሉ ዝነበረ ተሰጒጉ ወጸ እተን ዝተጠርጠራ ድንግል ድማ ከምዝተኾለላ ይንገር። ዮናታን ብዙሕ ሽግር ድሕሪ ምርካቡ ሓደ ቤተሰብ ኣብ ገዝኦም ኣዕቖብዎ። ተማሂሩ ንነብሱ ኪኢሉ ጽቡቕ ስራሕ ምስ ሓዘ ንሎጓም ክሕጸ ተሓሲቡ ነበረ እንተኾነ እቶም ገዛ ኣዝማድ ኣዲኡ ኮይኖም ጸኒሖም በዚ ካልእ ተሓጽየ። ኣብቲ ፍርዲ ናይተን ድንግል ዮናታን ስለዝነበረ እቲ ብዘይ ወዓልኦ ተኸሲሰን ዝነበራ ብሓሶት ምዃኑ ኣጋሊጹ ብነጻ ከም እተፈርዳ ይገልጽ።

ጭንቕን ስቓይን ዓወትን ደስታን ምስ ወዲ ሰብ ሓቢሮም ከም ዝጉዓዙ      ካብዚ መጽሓፍ ምርዳእ ይከኣል”።

                                                        ኣ.ነ

 

ሙሳ ኣሮን

 • ወርቕሃ (ልብ ወለድ) ቀዳማይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1958
 • ብዝሒ ገጻት 119

“ወርቕሃ ዛንታ ሂወት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኣመንዝራነት ዝወደቀት እያ። ቤት መስተ ከፊታ ግዝያዊ ሃብቲ ከምዝነበራ ይገልጽ። በዚ ዝጀመረቶ ተግባር ሰብ ሓዳር፣ ተመሃሮን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ናታ ኣርኣያ ክኽተላ ትደፋፍእ ከምዝነበረት የርኢ። ኣብ መወዳእታ ናይ መኪና ሓደጋ ምስ ኣጋጠማ ዝነበራ ሃብቲ (ገንዘብ) ንኽትድሕን ብዝግአበረቶ ሕክምና ተወዲኡ ናብ ድኽነት ኣትያ። በቲ ዝነበራ ስርሓ ክትቅጽል ከምዘይክኣለት ድማ  ይገልጽ። በዚ ብስጭት ዝተላዕለ ብተግባራታ እንዳተጣዕሰት ሂወታ ከም ዘሕለፈት ገሊጹ እቲ ታሪኽ  ይዉዳእ። ዝኾነ ነይምለስ ጓህሪ ነይኩለስ። ዝበሃል ናይ ኣቦታት ምስላ ኣብዚ ይምሰል።

መልእኽቲ ናይታ መጽሓፍ ስራሕ ኣመንዝራነት ጠንቒ ሕብረተሰብ ምዃኑ ይገልጽ”።

 

ኣ.ነ

 

ሙሳ ኣሮን

 • እምባፍራሽ (ልብ ወለድ)። ቀዳማይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ ዘ.ማ.ሓ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1959
 • ብዝሒ ገጻት 94

“እምባፍራሽ ዝተባህለት ብሓይሊ መስተ ተደፋፊኣ ካብ ሰብኣይ ሓብታ ከም ዝጠነሰት ይገልጽ። በቲ ናይ ኣከባቢኣ ህዝቢ ዘይተለምደ ተግባር ስለዝፈጸመት ካብ ነቐፌታ ንምድሓን ነቲ ህጻን ኣብ ጀንቢል ጠቕሊላ ኣብ ሜዳ ከምዝደርበየቶ እቲ ህጻን ብገበርቲ ሰናይ ዉላድ ዘይነበሮም ዓብዩ ተማሂሩ ሓኪም(ዶክተር) ከምዝኾነ፣ እምባፍራሽ ሓሚማ ከይፈለጠቶ ብወዳ ተሓኪማ ከም ዝደሓነት ወዳ ሓዳር ሒዙ ሰራሕተኛ ናይ ገዝኡ ኮይና እንዳሰርሐት ከም ዝሞተት። እምባፍራሽ ከም ኩሉ ሰብ ሓሊፋ ምስጢራ ግን ምስኣ ተቐቢሩ ተረፈ ብምባል እቲ መጽሓፍ ይዕጾ። ናይ ሓደ መዓልቲ ስሕታን ናይ ዘልኣለም ጣዕሳ

                                   ኣ.ነ

 

ሚካኤል ብርሃነ

 • ካብ ዓሳ ምግፋፍ ሰብ ምግፋፍ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም መንግስቲ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1956
 • ብዝሒ ገጻት 66

“መንፈሳዊ ወይ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። ሓጢኣትን ጽድቕን ብዝምልከት ምዕዶ ወይ ምኽሪ፣ ሓደ ወዲ ሰብ ነቲ ቅኑዕን ዘይቅኑዕን መንገዲ ፈልዩ ብምፍላጥ ነቲ ርጉም መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ናብ መንገዲ ሰላም ክምለስ ከምዝኽእል ይገልጽ።

ብሓፈሽኡ እቲ መጽሓፍ ግብረ-ገብርነት ምምሃር ዘድሊ ምዃኑ ይሕብር። ናይ ሞራል ትምህርቲ ደቂ ሰባት ብጽቡቅ ጠባይን ተግባርን ሂወቶም ብግቡእ ክመርሑ ከምዝኽእሉ ይገልጽ። ትሕዝቶ እዚ መጽሓፍ ብግጥምን ስዲ ንባብን ተጻሒፉ ይርከብ። ኣብቲ መእተዊ ናይቲ ደራሲ ሓጺር ሂወት ታሪኽ ይርከቦ”።

ኣ.ነ

 

ሚካኤል መሓሪ

 • ኣይበደልኩን። (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1962
 • ብዝሒ ገጻት 122

“ብዛዕባ ፍቅሪ ዝገልጽ ልብ -ወለድ እዩ። ክልተ ኣፍቐርቲ ዝነበርኦ ቀንዲ ገጸ ባህሪያት ኮይኑ ዝዓይይ ሰብ ሚስጢሩ ስለዝተፈልጠ ካብ ክልቲአን ሓንቲ ብዘይብሉ ከምዝተረፈ፣ እቲ ቀንዲ ዓላምኡ ዝነበረ ግን  ንሃገሩ ጽቡቅ ሰሪሑ ኣርኣያ ክኸዉን  ይምነ ከምዝነበረ ግን ስራሕ ምስ ሓዘ ብሰንኪ ፍቕሪ ደቒ ኣንስትዮ ሓሳባቱ ተግባራዊ ከምዘይገበረ የረድእ። ሽግር ሓላፊ ስለዝኾነ ንዝመጸካ ምኽኣል ብትዕግስቲ ምጽባይን ከም ዘድሊ በዚ ሓሳባቱ ይድምድም።

ብሓፈሻ ኣብ ሓደ ፍቕሪ ምጽናዕ ከም ዘድሊ ዝገልጽ እዩ

ኣ.ነ

 

ሚካኤል መሓሪ

 • መኻን መዓልቲ። (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1964
 • ብዝሒ ገጻት 55

“ኣብ ደቂ ሰባት ዝፍጠር ምፍልላይ ዓሌት ዘስዕቦ ሽግር ዘመልክት እዩ። ብሕልፊ ብዛዕባ ኣጀማምራን ዉድቀት ስልጣኔ ኣፍሪቃን የዘንቱ ። ኣዉሮጳዉያን ንኣፍሪቃ ከመይ ጌሮም ኣብ ባዕዳዊ ግዝኣቶም ከም ዘዉዓሉዋን ዓመጽ ኣፍሪቃዉያን ከመይ ይመስል ከምዝነበረን ብዛዕባ ምምስራት ባይቶ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያን ዕላምኡን ተግባሩን ሓጺር መግለጺ ይህብ። ኣብ መንጎ ኣፍሪቃዉያን ምትንዃልን ምቅንናእን ክሳብ ዝሃለወ ናይቲ ባይቶ ምምስራት ዉጺኢት ዘይብሉ ምዃኑ ብምሕባር ሓድነት ሓይሊ ስለዝኾነ ሕብረተሰብ ዓለም ኩሉ ሓደ ኮይኑ ተሓባቢሩ ብምስራሕ ዕብየትን ስልጣነን ከም ዝጎናጸፍ ብሕልፊ ነቶም ነቡሮም ከዲኖም ኣምስሎ ቅንዕና ሒዞም ንፍጡራት ዓለም ክዕምጹ ዝነበሩ ተግባራቶም ንምቅላዕ እተዳለወ ታሪኽ ልብ ወለድ እዩ”።

ኣ.ነ

 

 

ምስግና ተኸስተ

 • ኣይንፈላለ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1959
 • ብዝሒ ገጻት 49

“እዚ ልብ-ወለድ ኢኮኖሚያዉን ማሕበራዉን ፖለቲካዉን ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። ብዛዕባ ሓንቲ ደንበደገ ዝተባህለት ኣብ 9 ክፍሊ ሃገር ዝተከፍለት ብዙሓት ዓሌታትን ኣብ በበይኑ እምነት ዝኣምኑ ሕዝቢ ዝርከቡዋ ብሰለስተ ጨካናት ፍሉጣት ባዕዳዉያን ገዛእቲ ተታሒዛ ዝተቀጥቀጠትን ጊዜኣ ብኸንቱ ዘሕለፈትን ሃገር ምዃና ይገልጽ። ደንበ ደገ ድሕሪ ነዊሕ እዋናት ናይ ገዛእ ርእሳ ምምሕዳርን ናጽነትን ረኺባ ባይቶ ደምበ  ደገ ከም ዝመስረተት፣ ብዛዕባ ኣመራርጻን መምዘኒ ናይ መራሒ ስልጣን ብዝርዝር ይገልጽ። ብስእሊ ዝተደገፈ መግለጺ ይርከባ። ሓያሎ ግጥምታት ይርከቡዋ”።

ኣ.ነ

 

ቀለታ ኪዳነን /ሚካኤል /ገርጊስን

 • ዓለም ትሽዓተ። (ልብ-ወለድ)
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ኮኾበ ጽባሕ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1954
 • ብዝሒ ገጻት 160

“ዓለም ትሽዓተ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብሞት ወለዳ ምኽንያት ብዙሕ ሽግር ከምዘጋጠማ ፣ ብናይ ሰባት በደል ተማሪራ ምስ ኣራዊት ኣብ ጫካ ክሳብ ምንባር ከም ዝበጽሐት ዝገልጽ መጽሓፍ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ቤት ሕክምና ንድኻታት ዝነበሮ ኣቀባብላ ትሑት ምንባሩ የመልክት። ብቅኑዕ መንገዲ ዝምራሕ ሰብ ብዙሕ ጸገም ከምዘጋጥሞ ይገልጽ። ናይ ሰባትን እንስሳታትን ኣወሃህባ ፍርዲ ኣወዳዲሩ የቅርብ። ቅንኢ ስምዒታውን ምስ ብሕታዊ ጠቅምን እተተሓሓዘ ስለዝኾነ ከም ከቢድ ጥፍኣት ክቁጸር ከምዘይግብኦ። ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዓትዮን ኣብ ዝሰርሕሉ ስራሕ ብሓደ ንኽሰርሑ ከምዝከኣል ይገልጽ። ጓል ኣንስተይቲ ንወዲ ተባዓታይ ንምብዕላግን ካብ ሕማቅ ባህሪ ንምእራምን ክእለት ዘለዋ ምዃና ይገልጽ። ኣተዓባብያ ቆልዑ ከመይ ክኸዉን ከምዘለዎ ኣብሪሁ ይጽሕፍ። ናይ ትምህርቲ ጠቅሚ ብዝርዝር የቅርብ። ምስቲ ስዲ ንባብ ግጥምታትን ደብዳቤታትን ይርከቦ”።

ኣ.ነ

 

 

በርሀ ኣርኣያ

 • ምቁር መርዚ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1956
 • ብዝሒ ገጻት 160

“ብዛዕባ ጠንቂ መስተ ዝገልጽ እዩ። መስተ ንኣእምሮን ኣካላትካን ከም ዘድክም ይሕብር። ኣብ ናብራ ሓዳር ሽግር ከምዝፈጥር ሂወትካን ገንዘብ መንግስቲ ንኸተጥፍእ ከምዘደፋፍኣካን የረድእ። ካብ ብጾትካ ከም ዘስንፈካ ትሕቲ መሓዙትካ ከምዝገብረካን ከምዘዐንቅፈካን ይገልጽ። ኣብ ልዕሊ ሂወትካን ካልኦት  ሰባትን ንሓደጋ ከምእትጋለጽ የመልክት። መስተ ጉድኣት ደኣ እምበር ጠቅሚ ከም ዘይብሉ እትገልጽ መጽሓፍ እያ”።

 

 

በርሀ ኣርኣያ

 • ጥሪ ዕብዲ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1959፣
 • ብዝሒ ገጻት 110

“ኣብ ግዜ መርዓ ዝፍጸሙ ተግባራት ዝገልጽ እዩ። ኣብ ወርሒ ጥሪ መብዛሕትኡ ስነ-ስርዓት መርዓ ከምዝፍጸም ይሕብር። እቲ ዉራይ /መርዓ/ ዘለዎ ኣቦ ጓል ይኹን ኣቦ ወዲ ዘይዓቅሙ ኣነኸ ካብ መን ይሓምቕ፣ ሰብ ከይብለኒ ብምባል ዘለዎ ንብረቱን ካብ ካልኦት ተለቂሑን መርዓ ምስ ገበረ ደሓር ዕዳ ንምኽፋል ነቲ ዘጥፍኦ ንብረት ንምትካእ ዘጋጥሞ ሽግር ዘርዚሩ ይገልጽ። እቶም ተዓደምቲ ብወገኖም ከመይኢልና ክንተርፍ ብምባል ብሓደ ግዜ ናብ ብዙሕ መርዓ ይኸዱ። ሰብኣይ ሰበይቲ ዉላድ ፋሕ ኢልካ ፈቀዶ ዕድመ ገንዘብካ እንዳ ዘርዘርካ እተሕልፎ ግዜን ይገልጽ። ኣብ ዉራይ /መርዓ ዘሎ ሃለክለኽን ድኻምን ምስ ክእለትካ ዝመጣጠን ክኸዉን ከም ዝግባእ ይሕብር። “ሳእንኻ ማዕረ እግርኻ” ዝብል ኣበሃህላ ዝሓዘለ ጽሑፍ እዩ”።

ኣ.ነ

 

በርሀ ኣርኣያ

 • ወጠጦ እንዳቦይ ዓንዱ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ ፣ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1959
 • ብዝሒ ገጻት 120

“ብዛዕባ ሓፈሻዊ ናብራ እንዳቦይ ዓንዱ ዝበሃሉ ስድራ ቤት ኣስፍሕ ኣቢሉ ዝገልጽ ልብ-ወለድ መጽሓፍ እዩ። ናይ ዉድቀትን ምእራምን ኣብነት ናይ ህርፋን ጥሪትን ስስዐ ገንዘብን ኣማስይኡ ዘስዕቦ መቅጻዕትን ሕማቕ መፈጸምታ ከም ዘለዎን ካብ ብዙሕ ባህልን ግብርታትን ዝተዋጽአ ልብ- ወለድ እዩ”።

ኣ.ነ

 

 

በየነ ሃይለ

 • ዓቢዱ ትብልዎ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1957
 • ብዝሒ ገጻት 111

“ብዛዕባ ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ዝተፈጸመ ታሪኽ  ተዘንቱ እያ። እቲ ከም ቀንዲ ገጸ ባህርያት ኮይኑ ዝዓይይ መዝገበ ዝተባህለ ሽሕ እኳ ስድራቤቱ ትምህርቲ ብጽቡቅ ወዲኡ ጽቡቅ ስራሕ ጀሚሩ ሓዳሩ ጌሩ ክወልደሎም ክዘምደሎም ዝደልዩ ይንበሩ እምበር መዝገበ ንስድራ ቤቱ ከየቀየመ እንዳተማህረ ቀንዲ ዕዮኡ ግን ስእሊ ተምሳል ብእምኒ ዝጸርብ ጥበበኛ እዩ ዝነበረ። ነቲ ዕዮኡ ብዘይ ዕረፍቲ ካብ ገዝኡ ርሒቁ ብዘይ ዓርኪ መሓዛይ ይሰርሕ ከም ዝነበረ የዘንቱ። እቶም ዝሰርሖም ዝነበረ ምስልታት ብኽብሪ ዝሽየጡ ኣድናቆት ዝነበሮም እዮም። ሓደ ሓደ ሰባት መዝገበ ዓቢዱ ኔሩ ዝብልዎ ከምዝነበሩ ይገልጽ። መበሊኦም ከኣ ኣብ ኣጋ መወዳእታ ንእሽቶ ህይወቱ ዝሰኣሎ ሚስጢራዊ ኣሳእል ብምርእዮምን በቲ ምስ ሰብ ኮፍ ኢሉ ዘይምዕላሉን ዘይምዝዋሩን ከም ዝኾነ ይገልጽ። ሓደ ሰብ ኣብቲ ንዕኡ ደስ ዝበሎ ዝንባሌ ጥራሕ ኣተኲሩ ክሰርሕ እንተዳኣ ተራእዩ ናይ ዕብዳን ምልክት እዩ ኢሎም ዝግምቱ ሰባት ስለ ዝነበሩ ነዚ መአረምታ ዝኸዉንን ካልእ ሓሳባትን ኣተሓሒዛ ዝተጻሕፈት እያ”።

ኣ.ነ

 

ኣስመሮም በርሀ    

 • ዘርኢ ናትካ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣-                                                169

ኤ.ሉ

 

ኣብርሄት ምስግና መም.       

 • 4 መኣዲ ልቢ ወለድ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-  ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 128

                                    ኤ.ሉ

 

ኣስረስ ተሰማ

 • መጋረጃ፣ ናይ ደም ጽሑፍ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1959
 • ብዝሒ ገጻት 82

“እዚ መጽሓፍ እዚ ጸላእቲ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝወረርሉ ግዜ ዝነበረ ኩነታት ዘመልክት እዩ። ወጻእተኛታት ወረርቲ ገዛውቶም እንዳቃጸሉ ሰባት እንዳቀተሉ ምስ መጹ ሃብቶምን ንብረቶምን ሓዲጎም ዝሃደሙ ኣቦን ወድን ሓወቦን ተመስሪቱ ዝተጻሕፈ እዩ። ኣብ ስደት እንከለዉ ሓደ ሰራቒ ጥይት ከምዘባረቐ እታ ጓሎም ብስምባደ ከምዝወደቀት ይገልጽ። ሓወቡኣ ዝሞተት መሲሉዎ ነቲ ሰራቒ ከምዝቀተሎ ይገልጽ። ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ግቡእ ፍርዲ ከምዘይሃቦም የረድእ። ብሓፈሻ እቲ ናይ ወጻኢ ወራሪ ሓይሊ ኣብ’ቲ ህዝቢ ዓቢ ሽግር ከምዝፈጠረ ሓድነት ሓይሊ ምዃኑን ይነግር።

ከየረጋገጽካ ናብ ዉሳኔ ምእታዉ ናብ ጥፍኣት ከምዘምርሕ ይሕብር። እዚ ልብ-ወለድ ብግጥሚ ጥራይ ዝተጻሕፈ እዩ። ከይተወድአ ናብ ካልኣይ ቅጽል ከምዝሓልፍ የረድእ”።

ኣ.ነ

 

ኣስረስ ተሰማ

 • መጋረጃ፣ ዝተሓዝለ ሰብኣይ፣ ካልኣይ ሕታም፣ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 64

“እዚ መጽሓፍ መቀጸልታ ናይ “መጋረጃ “ ናይ ደም ጽሑፍ ቀዳማይ መጽሓፍ እዩ። በዘይ ገለ ንብዓትን ኣዉያትን ሬሳ ክፋኖን ክቕበርን የረድእ። ሓድነት ሓይሊ ምዃኑ ይገልጽ። ጭቁናት ላዕለዎት ዝኾኑሉ ግዜ ከምዘሎ ብሰባር እምንን ብመቓብሩን ምሳሌ ጌሩ የቅርብ። ብፍርቂ ጻዕዳን ፍርቂ ጸሊም ክዳንን ኣምሲሉ ናይ ሂወት ተጻራሪ ምልክት የመልክት። ህዝቢ ኢትዮጵያ ትሕት ዝበለ ኣመለኻኽታ፣ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝሓለፈ  ምኽባር ጋሻ፣ በቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ምጉዳል ፍትሒ፣ ናይቶም በዝበዝቲ መጨቆኒ ሜላታት ይገልጽ። ኣብ ኣገልግሎት ዘይወዓሉ ማያት፣ ቀላያት ከም ካብ ጡብ ዝፈሰሰ ዋጋ ዘይክፈሎ ጸባ ጌሩ የረድእ። ነቲ ዝነበረ ምምሕዳር ይነቅፍ እሞ በዚ እቲ ልብ-ወለድ ይዉዳእ”።

ኣ.ነ

 

ኣስረስ ተሰማ

 • ክልተ መፋትሕ፣ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1961
 • ብዝሒ ገጻት 43

“እዛ ክልተ መፍትሕ እትብል መጽሓፍ ኣብ ክልተ መደብ እተኸፍለት እያ።

1ይ ርኽስቲ መፍትሕ ብዝብል ኣብ ሰባት ዝርአ ናይ ሰይጣናዊ እምነት ዘለዋ ብፍቅርን ንጽህናን ሕያዉነትን ትሕትናን ተጨማሊቅካ ምንባር ፍረ ከምዘይብሉ ሓሶትን ስስዐን ርኹስ ቅንእን ርኽሰትን ግን ዘልኣለማዊ ሓጎስ ከጎናጽፈካ ከምዝኽእል ጌሩ የቅርብ። “ዓለም ብድሕረይ ሳዕሊ ኣይትብቆላ” ብማለት ዝገልጽ እዩ።

2ይ ድማ ቅድስቲ መጽሓፍ ብዝብል ብሓሶትን ስስዐን ርኽሰትን መንገዲ ተጋግዩ ናይ ሰይጣን መጻወቲ ኮይኑ ብሓጢኣት ዝልወስ ሰብ እቲ ሰይጣናዊ ተግባራት ሓዲጉ ሓቅን እምነትን ፍቅርን ለዉሃትን ብዘለዎ ካብ ስስዐ ነጻ ኮይኑ ንሓጺር ግዜ ኣብ ዓለም ዝነብር ምዃኑ ተረዲኡ ምስ ኩሉ ፍቅርን ትሕትናን ልግስን ንጽህናን ቅንዕናን ክህልዎ ከምዘለዎ የዘንቱ።

ካብዘን ክልተ መፋትሕ ነየነይተን ክትመርጽ ከምዘለካ እቲ ጉጉይን ቅኑዕን ተግባራት ፈልዩ ዘረድእ እዩ”።

 

 

ኣርኣያ በላይ

 • መንዩ በደለኛ፣ (ልብ-ወለድ)። መልእኽቲ ሕቶ ካብ ጽምዋ ዓለም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1955
 • ብዝሒ ገጻት 177

2ይ ሕታም

 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1958
 • ብዝሒ ገጻት 177

“መንእሰያት ካብ ቤተሰቦም ክረኽብዎ ዝግብኦም ፍቅርን ሕያዉነትን ምኽርን ተግሳጽን መግረፍትን መቕጻዕትን ከመይን ኣበይን ንምንታይን ክኸዉን ከም ዝግብኦ ንምርዳእ ሓደ ካብዚ ዝተባህለ ነገራት ካብ ግቡእ ምስ ዝጎድሎም ዝጓነፎም ጸበባን መከራን ማዕረ ክንደይ መሪር ከምዝኾነን ዝገልጽ እዩ። ብሓጺሩ ወለዲ ኣብ ልዕሊ ደቆም ዘለዎም ሓላፍነት ዘረድእ  ልብ- ወለድ እዩ”።

ኣ.ነ

 

 

ኤልያስ ጊልያዝጊ

 • ስለምንታይ ሓደ ካብ ናይ የሓዋ መሰኻክር ዘይኮንኩ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣፍሪካ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1957
 • ብዝሒ ገጻት 92

“እዚ መጽሓፍ ንሃይማኖት መሰረት ዝገበረ እዩ፣ ኣብዚ ልብ-ወለድ ዘሎ ተራኺ ካብ ኦርቶዶክስ ናብ ሚስዮናዉያን ኣትዩ ዝነበረን እምነቶም ኣዕሚቁ ምስረኣየ ናብቲ ዝነበሮ ናይ ኦርቶዶስ ሃይማኖት ከምዝተመልሰ ይገልጽ። እቲ ተራኺ “ወችታወር” ሚስዮን ሃይማኖት ናይ ጀሆባ ምስክር ኢና ብዝብሉ ሰበኽቲ ኣጸቢቁ ተቓዉመኡ ይገልጽ፣ መንእሰይ ካብቲ ካልእ ህዝቢ ብዝያዳ ብሓድሽ ሃይማኖት ከምዝታለል የረድእ። ከምኡዉን ቆልዑ ንኽጻወቱ ዝሰርሕዎን ወለዲ ንመንበሪ ዝሃነጽዎን ገዛ ብምዉድዳር ናይ ቀዳሞት ኣቦታት ሃይማኖት ጥራሕ ቅኑዕ ምዃኑ ይገልጽ። ብሓፈሽኡ ናይ ሚስዮናዉያን ምትላል ዘቓልዕ ናይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ወገን ኮይኑ ዝተጻሕፈ ምዃኑ ገሊጹ ይድምድም።

ኣ.ነ

 

ኣስመሮም ሃብተማሪያም፣

 • እንተዝፈልጥ ኔረ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1963
 • ብዝሒ ገጻት 60

“ብናይ ወጻእተኛታት ወራር ዝኣክል ብዙሕ ሽግር ዝረኸበ ወዲ ዝተጻሕፈ እዩ። ንክምሃር ኢሉ ጓሳ ኮይኑ ከምዝተዓስበ ይገልጽ።ባዕዳዉያን ብዝከፈትዎ ዉግእ ምኽንያት ዓዲ ሓዲጉ ከምዝተሰደደን ኣገልጋሊ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ገዛ ምስ ጓል እቶም ዋና ጎይታኡ ፍቕሪ ምምስራቱ ይገልጽ። እታ ተፍቅሮ ጓል ብዙሕ ገንዘብ ሂባ ካብ ድኽነት ወጺኡ ሃብታም ክኸዉን ከምዝኸኣለ የረድእ። ካብኡ ምስ ጠነሰት ሚስጢሮም ስለዝተፈልጠ ንኽምርዓዉ ዝነበሮም ዓላማ ከይፈጸሙ ከምዝጠፍአ ይነግር። ኣብ መወዳእታ ክሊቲኦም ፍቑራት ኣብ ገዳም ከምዝተራኸቡ ይገልጽ።

ብዛዕባ ስእነትን ክፍኣትን ደቂ ሰባት በብግዜኡ ዝፍጸም ኩነታት ይገልጽ።

ኣ.ነ

 

ኣብርሃ ገብረሂወት፣

 • ምሸት ምሸት መርዓ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 48

“ሰባት ብተፈጥሮ ካብ ዝረኽብዎ ምስትዉዓል ብትምህርቲ ተሓጊዞም ብዝረኽብዎ ፍልጠትን ኣተሓሳስባን ኮነ ብመነባብሮኦም ካብ እንስሳታት ዝሓሹ ምዃኖም ኣብሪሁ ይገልጽ። እንተኾነ ግን ሰባት ካብ ተፈጥሮኦም ወጻኢ ብዝኾነ መንገዲ ተመሪሖም ኣብ ልዕሊ ንዓኣቶም ዝመስሉ ደቂ ሰባት ጭካነ ዝመልኦ በደል ከምዝፍጽሙን ብእንስሳዊ ዝኾነ ጠባይ ክንድሩ ከምዝርኣዩ ። ከምኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ብናይ ጥምየት ሓለንጊ ፣ ዕርቃንን ሕማምን ከም ቆጽሊ ኪረግፉ እንከለዉ ገሊኦም ብክቱር ጽጋብ ተሸንዲሖም ከምዝርኣዩ ፣ ምስ ሞቱ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ወጻኢ ብምግባር መቓብሮም ብእምነ-በረድ ብዝተፈለለዩ ጌጻትን ከመልክዑ ከምዝርኣዩ ። እንተኾነ ግን ኩሎም እቶም ዝሞቱ ሃብታሞምን ድኽኦምን ኣብ ሓመድ ከም ዝሕወሱ ሓደ ድማ ከምዝኾኑን እትገልጽ እያ ። ብሓፈሻ ማሕበራዉን ባህላዉን ሞራላዉን ትምህርቲ እትህብ መጽሓፍ እያ”።

ኣ.ነ

 

ኣርኣያ በላይ

 • ኣይነበርኩን (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 64

“ትዕቢት ዉድቀት ምዃኑ ዝገልጽ ልብ-ወለድ እዩ።  ናይ ብዙሓት ሰባት ዕለታዊ ተግባር ኣብ ሓደ ጠርኒፉ ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ኣብ ዝነብረሉ መዋእል ብዓይኑ እንዳረኣየ ብእዝኑ እንዳሰምዐ ብፈኲስ ኣእምሮ ብቀሊል ትዕቢት ተመሪሑ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ናይ ሕሊናን ናይ መንፈስ ዉድቀትን ከምዝጥሕል እትገልጽ ብሓደ ካብ ድኻ ቤተሰብ ዝተወልደ ብብዙሕ ሽግር ተማሂሩ ስራሕ ምስ ሓዘ ዘጋጥሞ ኩሉ ተምሳል ገይሩ የቅርብ”።

ኣ.ነ

ኣበበ ተስፋገርጊስ በዓታይ

 • ንመን እየ ዝነግሮ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 65

“እዚ መጽሓፍ ስልጣን ንብሕቲ ጠቅሞም ዘዉዕልዎ ሰባት ይቃወም። ንሓደ ነገር ዉሽጡ ከይፈለጡ ዝሓምዩ ሰባት ከምዘለዉ ይገልጽ። ደቂ ተባዓትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓዳር ካብ ዝጽልኦም ጠባይ ወይ ባህሪ ከምዘለዎም ይዝርዝር። ብሓፈሽኡ ትምህርቲ ንነገራት ብትኽክል ንምርኣይ ዘኽእል መሳርሒ ምዃኑ ብምግላጽ ቆልዑ ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ ከምዘድሊ የተሓሳስብ። ኣብቲ ታሪኽ ብዙሓት ደብዳቤታት ይርከቡ። ናይቲ ልብ- ወለድ ገጸ-ባህሪ ብዘጋጠሙዎ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተላዒሉ ዝቀረቡ ሓጸርቲ/ቁርጽራጽ ታሪኻት ተመስሪቱ ዝተጻሕፈ ልብ- ወለድ እዩ”።

ኣ.ነ

 

 

ኣበበ ተስፋገርጊስ በዓታይ

 • ዋይ ኣነ ደቀይ፣ ሰኣን ምምካት ፣ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኮኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 87

“ታሕተዎት ሰበ ስልጣን ካብ ላዕለዋይ ኣካል ዝወጹ መምሪሒታት ባዕላቶም ብዝደለይዎን ብዝጥዕሞምን መንገዲ የካይድዎም ከምዝነበሩ ይገልጽ። ናይዞም ሰባት ተግባራት ኣብ ህዝቢ ዓቢ ሽግር  ከምዘኸተለ መራሕቲ ሃገር ነቲ ኩነታት ከምዝተረድእዎ ይገልጽ። ስራሕ ንምእታዉ ብዝምድናን ብኣድልዎን ይካየድ ከምዝነበረን ይገልጽ። እዚ ነቶም ምሁራት ነቲ ዝተማህርዎ ትምህርቲ ኣብ ተግባር ንኸየዉዕልዎ ዕንቅፋት ከምዝኾኖም ይገልጽ። ከምኡ ከኣ ናይ ገዛእ ርእሶም ጥቅሚ ንምሕላዉ ክብሉ ኣብ ናይ ሃገር ጉዳይ እናኣተዉ ዝወስድዎ ስጉምቲ ንዕብየት ሃገር ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ይሕብር”።

ኣ.ነ

 

 

 

ኣለምሰገድ ተስፉ፣

 • ኣይወረስኩን (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 119

“ኣቐዲሙ ካብ ሓደጋ ተሪፉ ደሓር ግን ወጻኢ ሃገር ተማሂሩ ናይ ማስትሬት ዲግሪ ዝረክብ ናብ ዓዱ ክምለስ ከሎ ከቢድ ሽግር ዝረክብ ሰብ ዝገልጽ እዩ። ናይ ሰብ ፍቅሪ ምስ ገንዘብ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ገንዘብ ብዘይ ኣገባብ ምጥፋእ ንሂወት ኣብ ዓቢ ሽግር ከም ዘዉድቅ የዘንቱ ኣብቲ ግዜ’ቲ ዝነበሩ ኣካላትን ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣብ ልዕሊ ድኻታት ዝነበሮም ትሑት ግምትን ዘዉርዱሎም ግፍዕን የረድእ።

ኣ.ነ

 

 

 

ገብረእየሱስ ሃይሉ

 • ሓደ ዛንታ፣ ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ዝተመርኮሰ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1942
 • ብዝሒ ገጻት 73

“ብግዜ ናይ ጣልያን ባዕዳዊ ኣገዛዝኣ ዝነበረ ኩነታት ተመልኪቱ ዝቐረበ ታሪኽ ዘለዎ ልብ -ወለድ እዩ። ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ወተሃደር ክኸዉን ካብ ዘለዎ ድሌት ተላዒሉ ባንዳ ኮይኑ ናይ ዝተቖጽረ ሰብ ዘዘንቱ እዩ። ንኽስልጥን ተባሂሉ ወጻኢ ሃገር ከምዝኸደ ኣብ ዘስካሕክሕ ሽግር ምስ ወደቐ ኣብ ነብሱን ኣብ ሃገሩን ዘብጽሖ ሽግር ክርድኦ ምኽኣሉ ይገልጽ። ብጠቅላላ ናይቲ ታሪኽ ትሕዝቶ ባንዳ ምዃን መንእሰያት ብዘይምስትዉዓል ዝኣተዉዎ ስራሕ እምበር ሃገሮም ንኽወግኡ ድልየት ነይርዎም ከምዘይኮነ ይገልጽ”።

ኣ.ነ

 

ጸጋ ኢየሱስ ኢያሱ

 • ትንሳኤን ዓወትን፣ ንእግዚኣብሐር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን። (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ኦርትግራፊኮ ቤት ማሕተም፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1945
 • ብዝሒ ገጻት 92

“እዛ መጽሓፍ እዚኣ እተዘንትዎ ቀንዲ ነቲ ብዓለማዊ ንእስነት ተማሪኹ ዘሎ ኣስተምህሮ እትህብ እያ።

ወድ ሰብ ኩሉሳዕ ተሓጒሱ ክነብር ከም ዘይከኣል ጓህን ደስታን መናብርቲ ከም ዝኾነ ብጸሎትን ብትዕግስትን ክዕወት ከም ዝኽእል ይገልጽ። ሓደ ንወለዲ ዝንዕቅ ምዕዶኦም ዝሕሰም  ካብ ፍቓዶም ዝወጽእ፣ ካብ ሕቅፊኦም ንዓሌቱ ፈንፊኑ ምስ ጓኖት ክሓብር ዝህንጠ ሰብ እግዚኣብሐር ዓስቢ ጌግኡ ከም  ዝህቦ ይዝርዝር። መስተ ዘዘዉትር ሰብ ኣብ ዘይሓሰቦ ዉድቐትን  ጉድኣትን ዉርደትን ሓጢኣትን ከምዝድርበ፣ ንእግዚኣብሐር ዝሰኣኖ ነገር ከምዘየልቦ፣ ነቶም ትሑት ሕልና ዘለዎም ደቅሰብ ከምዝኮኑ ምድራዊያን ወለዲ ርሕሩሓት ከምዝኾኑ ምንም እንተ ተበደሉ እንተተዓገቡ ከምዘይቀብጹ ጭካኔ የብርህ። ብፍላይ ከኣ ሓደ መዉስቦ ሓደዉ ቓል-ኪዳን ከቢሩን ተቀዲሱን ምእንቲ ክነብር ብኸመይ ዝበለ ኣገባብ ክፍጸም ከምዝግብኦ ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ብሰፊሑ ተመልኪቱ ኣሎ”።

ኣ.ነ

 

ተኽላይ ዘወልዲ

 • ወጋሕታ ናጽነት (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ቺቸሮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1946
 • ብዝሒ ገጻት 91

“እዛ ልብ-ወለድ ዛንታ ብመልክዕ ብሓደ ስድራ ቤት ጌራ ዝተጻሕፈት እያ። እቶም ስድራ ቤት ብጽቡቅ ኣብ ዓዶም ክነብሩ እንከለዉ መንግስቲ ጣልያን ክወሮም ከም ዝመጸ ነዚ ወራር ክመልሱ እዉን ፈቲኖም ነበሩ፣ እንተኾነ ግን ኣይከኣሉን ። ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ከምዝወደቁ ይገልጽ። ንሕርሻ ዝጥቀሙሉ ጽቡቅ ቦታታት ከምዘሕደጉዎም ብዙሕ ግፍዕን ጭቆናን ይወርዶም ከምዝነበረ፣ ብጭቓ ዓዲ እንዳኣዘዙ ደቅኹም ኣምጻኡ ኣንዳበሉ ተዓሽኪሮም ንሃገር ሶማል፣ ንሊብያ፣ ይሰዶም ምንባሩ ኣብኡ ገሊኦም ይሞቱ ገሊኦም ጎደሎ ኣካል ኮይኖም ይተርፉ ምንባሮም የብርህ ገለ ከኣ ነቲ ናቱ ዓላማ ሓዲጎም ሸፊቶም ሓርበኛታት ኮይኖም ከም ዝተቓለሱን ይገልጽ።

ዕላማ ናይቲ ጽሑፍ ብልብ-ወለድ መንገዲ ገይሩ ነቶም ንቡዙሕ ዓመታት መዋእሎም ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝሓለፈ ግፍዕታትን ዝጠፍአ ንብረትን ክሳብ ክንደይ መሪርን ከቢድ ሽግር ይወርዶም ከምዝነበረ እትገልጽ እያ።

ኣ.ነ

 

ፍስሓ ተስፋጋብር

 • ፍቅሪ ኣደ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኦርቲግራፊኮ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1950
 • ብዝሒ ገጻት 128

“ዝኾነ ፍጡር ወዲ ሰብ ብዘይ “ኣደ “ ከምዘይነብር ኣደ እንተሰኣነ ከኣ ኣብ ከመይ ዝመሰለ ዝኽትምናን ጭንቅን ከምዝወድቅ እትገልጽ እያ። ናይ ኣስተንትኖን ጭንቅን ናይ ዝኽትምና ስምዒትን ናይ’ቲ ክኽወል ዘይከኣል ብርቱዕ ፍቅሪ እኖን ዝገልጽ ጽቡቅ ኣብነታዊ ሓሳባት ዘለዋ እያ። ብፍላይ ነቲ ፍቅሪ ኣዲኡ ከይጸገበ ዝተረፈ ወይ ከኣ ኣደ ከመይ ምዃና ዘይፈለጠ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ብፍቕሪ ኣዲኡ ሓንቒቑ ዝዓበየ እዉን ዕሙቅ ልቢ ዚትንክዮ ኪኸዉን ከም ዘለዎ ትገልጽ።

እዛ “ፍቅሪ ኣደ” ካብ  መጀመርትኣ ክሳብ መወዳእትኣ ብግጥሚ ዝተጻሕፈት ኢያ”።

ኣ.ነ

ደበሱ ኣበበ

 • ቀቢረዮ በሉኒ፣ (ልብ-ወለድ)።
 • ቤት ማሕተም ኮኾበ ጽባሕ፣ ኣስመራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1950
 • ብዝሒ ገጻት 62

“እዛ ልብ-ወለድ ዛንታ ዝሓዘት መጽሓፍ ትሕዝቶኣ ብሓደ ስድራ ቤት ጀሚራ ትዉዳእ ክትከዉን ከላ እቲ ታሪኽ ብሕልፊ ኣብ ሕጸ፣ መርዓ ምልሶት ዝፍጸም ናይ ሃገር ባህልን ልምድን ዘንጸባርቕ ኮይኑ ክዉገድ ወይ ክመሓየሽ ዝግብኦ ሓደ ሓደ ባህልታት ምህላዉ ዝሕብር ርእይቶ ይህብ። ቀንዲ መንቀሊኡ ግን ብሰንኪ እቲ ብ 1935 ዓ.ም. ብፋሽሽቲ ጣልያን ዝተፈጸመ ወራር ዉግእ ብዕሽክርና ከይዶም ደሃይ ኣጥፊኦም ብዙሕ እዋን ዝተቐመጡ ወይስ ሞቶም ከይተፈልጠን ከይተረጋገጸን ጨሪሾም ዝጠፍኡ ብዙሓት ከምዝነበሩ ንበዓልቲ እንዶኦም ምእምንናን ንደቆም ዝኽትምናን ከምዝወረዶም በዚ ድማ ንብዙሕ ዓመታት ቃል-ኪዳን ሓልየን ብምእምንና ኣዴታት ዘሕለፍኦ ስቓይ ዘንጸባርቕ እዩ። ብሕልፊ እዚ ኩነታት እዚ ዘጓነፋ ሰበይቲ በዓል እንዳኣ ብዕሽክርና ከይዱ ንብዙሕ ዓመታት ደሃይ ስለ ዘጥፍአ ስድራ ቤቱ ቓል-ኪዳን ንኸተውርድ ምስ ሓተቱዋ ቀቢረዮ ዝብል ሰብ ከይረኸብኩ ቃል-ኪዳነይ ኣየፍርሶን እየ ኢላ ከም ዝኣበየትን በዓል ቤታ መጺኡ ከም ዝተራኸቡን ይገልጽ።

መልእኽቲ ናይ’ዚ መጽሓፍ ሃገራዊ ባህሊ ልምድን ኣፍቅሮ ሃገርን ከምኡ ድማ ጽንዓት ቓል- ኪዳን ዝገልጽ እዩ”።

ኣ.ነ

 

ተስፋዝጊ ገብረእግዚኣብሀር

 • ሓሳባት ደቂ ሰብ ተለዋዋጢ እዩ፣ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1952
 • ብዝሒ ገጻት 339

“እዚ መጽሓፍ ክልተ ክፍሊ ዝሓዘ ክኸዉን እንከሎ መጀመርያ ባሕሪ ነጋሽ ዝተባህሉ ቀንዲ ገጸ-ባህሪ ይርከብዎ። ካልኣይ ክፍሊ ብተግባር ወዲ ባሕሪ ነጋሽ ዝተመስረተ ታሪኽ ሒዙ ይርከብ። ናይቲ ልብ-ወለድ ታሪኽ ፍልጠት ካብ ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት እዉን ከምዝርከብ ይገልጽ። ብዙሕ ካብ ምዝራብ ብዙሕ ጌጋ ከምዝርከብ ብምግላጽ ብዙሕ ምዝራብ ከምዘየድሊ የብርህ። ጽቡቅ ስነ-ስርዓት ዘለዎ ሰብ ተጻረርቲ እንተ ኣለዉዎ እኳ ዉዒሉ ሓዲሩ ተዓዋታይ ከምዝኸዉን የረድእ። እቲ ቀንዲ ገጸ-ባህሪ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ዝወሰኖ ዉሳኔ ተመሊሱ ኣብ ርእሱ ምስ ተፈጸመ ናይቲ ኣቀዲሙ ዝወሰዶ ስጉምቲ ክብደት ከም እተረድአ ይገልጽ። ብሓጺሩ ናይዚ ልብ- ወለድ ትሕዝቶ ንሓደ ነገር ቅድሚ ምፍራድካን ምዉሳንካን በቲ ጉዳይ እኹል ዝኾነ መረዳእታ ክህልወካ ከምዝግባእ ዘረድእ እዩ”።

ኣ.ነ

 

ገብረትንሳአ ሓጎስ

 • ስራሕ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1953
 • ብዝሒ ገጻት 118

“እዛ ልብ-ወለድ መጽሓፍ እዚኣ ትሕዝቶኣ ብዛዕባ ስራሕን ጥቅሚ ስራሕን ብመልክዕ ሓደ ስድራ ቤት ጌራ እትገልጽ እያ።

ስራሕ ናይ ሂወት መሰረት ናይ ስልጣኔ መንገዲ ምዃኑ ክነብርን ንብረቱ ከመሓይሽን ዝደሊ ስራሕ ክፈቱ ከምዝግብኦ ይገልጽ። ስራሕ ዝፈቱ ሰብ ንርእሱ ኮይኑ ንእንዳቡኡ ኩርዓት ንሃገሩ ልምዓት ከምዝኾነ እቲ ቀንዲ ገጸ ባህርያት ፈታዉ ስራሕ ከምዝነበረን ንዝነበሮ ሽግር ከምዝሰዓረን የረድእሞ ከም ኡ’ዉን ባህላዊ ዝኾነ ሕጸ፣ መርዓ ፣ ሓዳር ናይ ቤተሰብ ኣስፍሕ ኣቢሉ ይዝርዝር።

ብዛዕባ ጠቅሚ ስራሕ ብልብ-ወለድ ቀሪባ ትምህርቲ እትህብ መጽሓፍ ኢያ”።

ኣ.ነ

 

ተድላ ዑቁቢት(ጀነራል)

 • ሓፈሻዊ ሕግን ናይ ፖሊስ ተግባርን (ሕጊ)።
 • /ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1955
 • ብዝሒ ገጻት 89

እዚ ብትእዛዝ ጀነራል ተድላ ዑቁቢት ዝተዳለወ ጽሑፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኣርእስትታት ዝተኸፋፈለ ኮይኑ፣- ብሻምበል ኪዳነ በርሀ፣ ብሓለቓ ሚእቲ ዘርኣይ ሃብተስላሴን ብሓለቓ ሚእቲ ተስፋሚካኤል ገብረመድህንን ዝተጻሕፈ ኢዩ። እዚ ጽሑፍ ካብ ሓፈሻዊ ግዴታ ወዲ ሰብ ብምጅማር መደብን ኣሰራርሓን ናይ ፖሊስ ሰራዊት፣ ተግባር ፖሊስ፣ ናይ መርትዖ ሕጊ፣ ኣተኣኻኽባ መርትዖ፣   ገበን ተፈጺሙ ክበሃል እንተኾይኑ እንታይ ዓይነት ረቛሒታት ክማልኡ ከምዘለዎም፣ መርመራ ገበንን ካልኦትን ዘጠቓለለ ኢዩ።

                  ኣ.ነ

 

 

ፍስሓየ ሓጎስ

 • ዘደንቅ ታሪኽ ብርሃኑ፣ ኣድጊ ኔሩ ሰብ ኮይኑ፣ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣፍሪካ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1958
 • ብዝሒ ገጻት 40

“እዛ መጽሓፍ ብምትላል ዝፍጸም ተግባራት እትሕብር ኢያ ብዛዕባ ሓደ ነጋዳይ ኣብ ንግዲ ዓለም ብዙሕ ግዜ ካብ ቤተሰቡ ተፈልዩ ብምንባሩ ኩነታት ቤተሰቡ እንዳተሓሰበ ኣድጊ ወጢሑ ክኸይድ እንከሎ ሰረቅቲ ኣብ በረኻ ከምዝጸንሕዎ፣ እቶም ሰረቅቲ ንምኽታሩ ስለዘሸገሮም ብሜላ ጌሮም ዝስሕበሉ ዝነበረ ገመድ ፈቲሖም ሓደ ካብቶም ሰረቅቲ ነታ ኣብ ክሳድ ኣድጊ ዝነበረት ገመድ ኣብ ክሳዱ ኣእትዮም ተሰሓቢ ልክዕ ከም ኣድጊ ኮይኑ ንዓዲ ይኣቱ። እቲ ነጋዳይ ዓዲ ምስ ኣተወ ነቲ ኣድጊ እንተረኣየ ሰብ ኮይኑ ከምዝጸንሐ ከም ኣድጊ ኮይኑ ዝጉተት ሰብኣይ ኣድጊ ከምዝነበረ እሞ ብዙሕ ግፍዒ ሽግር ይበጽሖ ከምዝነበረ ይገልጽ። ሓደ ሓደ መረዳእታታት እዉን የቅርብ ነዚ ዝሰምዐ ህዝብን ነቲ ዋናን ብዙሕ ይገርሞም፣ ናጻ ከምዝኸዉን እዉን ይነግሮ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እቲ ነጋዳይ ናብ ዕዳጋ ይኸይድ ኣብቲ ዕዳጋ ነቲ ኣድጊ ይረኽቦ ዋና እቲ ኣድጊ ከኣ እቲ ዘታለሎ ሰብኣይ ይጸንሖ፣ በዚ እቲ ልብ-ወለድ ዘደንቅ ብርሃኑ ኣድጊ ኔሩ ሰብ ኮይኑ ኢሉ ይድምድም። ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ብግጥሚ ዝተጻሕፈት እያ”።

ኣ.ነ

 

 

ዓንደሚካኤል ማሉ፣

 • ዕድል ድኻ ተማሃራይን ሃብታም መምህርን (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾብ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1958
 • ብዝሒ ገጻት 50

“ብዛዕባ ትምህርቲ ተመልኪቱ ዝተጻሕፈ እዩ። ካብ ወለዱ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ዝተላዕለ መምህር ናይ ዝሰኣነ ተማሃራይ ቆልዓ የዘንቱ። ኣዲኡ ሓረስታይ ኮይኑ ክነብረለን ይደልያ ከምዝነበራ፣ ኣቡኡ ከኣ ተማሂሩ መምህር ኮይኑ ቤተ ሰቡ ከመሓድር ይደልዩ ከምዝነበሩ ይገልጽ። በዚ ዘይምስምማዕ ምኽንያት ኣብ ገዝኦም ሽግር ይፍጠር፣ እንተኾነ ግን እቲ ወዶም ወጻኢ ሃገር በጺሑ ምስ ተመልሰ ቤተሰቡ ብዝተመሓየሸ ናብራ ከመሓይሽ ምኽኣሉ ይገልጽ። በዚ እቲ መጽሓፍ ይዉዳእ”።

ኣ.ነ

የዕብዮ ዑመር

 • ንዓ ናባይ መገዲ ሓጎስን ሃብትን ትደሊ ኢኻ (ልብወለድ)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾብ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1958
 • ብዝሒ ገጻት 82

“እዛ መጽሓፍ ትምህርታዊ ትሕዝቶ ዘለዋ ብሰለስተ ምዕራፍ ትኽፈል፣ ቀዳማይ ብዛዕባ ሓጎስን መንገዲ ሓጎስን ኣመልኪታ ብሕልፊ እቲ ናይ ሓጎስ ፍረ ንምቅማስ ዝከኣል ንወዲ ሰብ ናብ ሓጎስ ዘሰጉም መንገዲ ኣስፊሓ ተርኢ እያ።

ካልኣይ ምዕራፍ ካብቲ ዋና ተጻራሪ ሓጎስ “ጓሂ” ዝተባህለ መራሒ ጭፍራ ንምርዳእ ጌሩ፣ ወገን ጓሂ ብብዙሕ መንገዲ ዘርዚሩ የቅርብ። ነብስኻ ብዘይ ምሕታት ብሸለልታ ዝመጽእ ጓሂ ብልዕሊ ዓቕምኻ ዝመጽእ ጓሂ ወዘተ…. ከምዝኾነ ትገልጽ።

ሳልሳይ ምዕራፍ ብዘተሓሳስብ ምኽንያት ዝመጽእ ጓሂ። ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘሎኻዮ በቲ ዘሎካ ኣብ ዙርያኻ ዝርከብ ኩነታት ኮነ ብዘጋጥመካ ኣጓናፍ ነገራት ብዝሰማዕካዮን ብዝረኣኻዮን ብምምዛን ብድንገተኛ ኮነ በጋጣሚ ክትሓስብ እንተሎካ እቲ ነገር ፍጻሜ ብዘይምርካቡ ክትጉሂ ከሎኻ ምዃኑ ይገልጽ።

ብሓፈሽኡ እቲ መንገዲ ቅዱስን እቲ ናይ  ጓሂ መንገዲን ዘርዚሩ ዝገልጽ ትምህርታዊ መጽሓፍ እዩ”።

ኣ.ነ

ታረቐ ንጉሰ

 • ሽግረኛ ይዕወት እዩ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1958
 • ብዝሒ ገጻት 71

“እዛ ልብ-ወለድ ኣብ ክልተ ዝተኸፍለት እያ። ሓደ ኣብ ትምህርቲ ዝምልከት፣ ካልኣይ ብዛዕባ ፍቅሪ ዝምልከት እዩ።

እቲ ቀንዲ ገጸ ባህሪያት ሓደ መንእሰይ ብምኽንያት ሞት ወለዱ ትምህርቱ ንምክትታል ብዙሕ ሽግር ከም ዘጋጠሞ ብድሕሪ ነዊሕ ጻዕሪ ትምህርቱ ከም ዝወድአ የረድእ። ተሸጊርካ ምምሃር ከም ዘድሊ ትምህርቲ ክብሪ ምዃኑ ይገልጽ”።

ካልኣይ ብዛዕባ ፍቅሪ ኮይኑ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣዕሩኽታ ብቅንኣት ተላዒሎም ሓዳራ ንኽትፈትሕ ዝመኸሩዋ ምኽሪ ከይሰምዐት ሓዳራ ብቅኑዕ መንፈስ ከተካይድ ከምዝኸኣለት ዝገልጽ እዩ። ካብኡ ቀጺሉ ብዛዕባ ናይ መስተ ጉድኣት ይገልጽ።

ብስዲ ንባብን ብግጥምን ዝተጽሕፈ ኮይኑ ሓያሎ ደብዳቤታት ይርከብዎ።

ኣ.ነ

 

 

ይስሓቅ ዮሴፍ

 • ሓይሎም ወዲ ኣስመራ፣ (ልብ-ወለድ)።
 • ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1959
 • ብዝሒ ገጻት 48

“ኤርትራ ኣብ ምምሕዳር እንግሊዝ ምስ ኣተወት በቶም ደቂ ኣስመራ መንእሰያት ዝግበር ዝነበረ ናይ ናጽነት ዝሓትት ፖለቲካዊ ቃልሲ፣ ንኤርትራ ናጻ ምዉጻእ፣ ምንጻልን ምዉህሃድን ዝነበረ ጻዕሪ ዝገልጽ ልብ-ወለድ እዩ። ናይ ኤርትራ ናይ ፖለቲካ ማሕበራት ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እንግሊዝ ተቃዉሞ ከልዕል ዓቢ ናይ ፕሮፖጋንዳ ምስቅስቃስ ከምዝገበሩ ይገልጽ። ናይ ኢትዮጵያዉያን ስምዒት ፍቅሪ ሃገር ዝለዓለ ምዃኑ የረድእ። ብተወሳኺ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዓትዮ ማዕረ ኣብ ኣደባባይ ስልጣን ክካፈላ ናይ ማዕርነት መሰለን ክረጋገጸለን መጸዋዕታ የቅርብ”።

ኣ.ነ

 

 

ዑቅባይ ወልደገብሪኤል

 • ናይ ሚስጢር ደብዳቤ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1959
 • ብዝሒ ገጻት 113

“ፋሽሽቲ ጣልያን ኣብ ልዕሊ መነባብሮ ኢትዮጵያዉያን ዘስዓቦ ሽግር ዘመልክት ጽሑፍ እዩ። ሓደ ኢጣልያዉን ሓደ ኢትዮጵያዉን ንዝወለድዎ ማንታ ነቲ ሓደ ካብ ማንትኡ ፈልዩ ከምዝወሰደሎም ይገልጽ። ኣቦ’ቲ ቆልዓ ነቶም ኢጣልያዉያን ተኸቲሎም ብምቅላል ወዶም ንኣዲስ ኣበባ ወሲዶም ብሕቡእ ከምዝዓቢ ምስ ገበሩ፣ ኣቦ እቲ ቆልዓ ከም ዝሸፈተ ይገልጽ። ፋሽሽቲ ንብረቶም ኣቃጺሉ ብሞት ንኽፍረዱ ከምዝወሰነሎም እንተኾነ ግን ከምዘምለጡ። ክልቲኦም መናቱ ኣሕዋት ከይተፈላለጡ ከምዝዓበዩ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ፍላይ ማንታ ንሓዉ ክደሊ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ናይ መኪና ሓደጋ ገጢሙዎ ዓይኑ ከምዝዓወረ ይነግር። ድሕሪ ብዙሕ ሽግር ብጽግዕተኛ ዝኣተዎ ገዛ ሰበይቲ ሓዉ ተመርዕያ እትነብረሉ ገዛ ምዃኑ ምስፈለጠ ዓዱ ሓዲጉ ከምዝመነነ ገሊጹ ነቲ ታሪኽ ይዉድእ”።

ኣ.ነ

 

 

 

የዕብዮ ዑመር፣

 • ኣባ ሓበሽ፣ ክሓልፍ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾብ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1959
 • ብዝሒ ገጻት 190

“እዛ ልብ ወለድ እዚኣ ንቡዙሓት ሰባት ብሕልፊ ኣብ ድኽነትን ኣብ ሓዘንን ንዘሎ ብዓቅሊ ጽበት ንዘንጸርጸረን ግዜ ኔሩዎ ንዝተገላበጠን ኩሉ ክሓልፍ ዶ እምበር እዩ? ኢሉ ከየስተንትን ንከይጭነቕ ንከይትክዝ “ዘይሓልፍ የልቦን” እናበለት ብታሪኽ ናይ ረምሃ ገይራ ተጸናንዕ። ብሓፈሽኡ በበይኑ ሓሳባት ኣተኣሳሲራ ማለት ብናይ ጭንቅን ጸበባን ብናይ መንፈሳዊ መንገዲ ምስትንታን ከምኡ’ዉን ኣብ መንጎ ደቂ ኣዳምን ሄዋንን ድንገታዊ ፍቕሪ ከምዝርከብ ገይራ ተስተምህር እያ። ካብ ኩሉ ተስፋ ምቑራጽ ከምዘይግባእ ተብርህ”።

ኣ.ነ

 

 

 

ይስሓቅ ኣብርሃም፣

 • ገርሲት ሩባ ሞት (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 69

“ትሕዝቶ ናይ’ዚ መጽሓፍ ኣብ ሚስጥራዊ ወንጀል መርመራ ዝተመስረተ እዩ። ናይቲ ዝሞተ ሰብ ሬሳ ስለ ዘይተረኽበ ተኸሰስቲ ይኹኑ መሰኻክር ሓቂ ዝኾነ ናይ ምርመራ ቓሎም ስለዘይሃቡ ብምኽሓዶም እቶም ነብሲ ዝቀተሉ ሰባት ብነጻ ምኻዶም ይገልጽ። በዚ ምኽንያት ናይቲ መዋቲ ደም ከንቱ ፈሲሱ ከምዝተረፈ የርኢ። እቶም ሰባት እምነት ዘይብሎም ምዃኖም ናይ ቤት ፍርዲ ድኽመትን ኣብሪሁ ይገልጽ”።

ኣ.ነ

 

 

ተስፋማሪያም ወልደገርጊስ፣

 • ባዕሎም ይፍረዱኺ፣ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 77

“ብዛዕባ ፍርዲ ብሩኽ ዝተባህለ ንኡስ ወዲ ብድሕሪ ሞት ወለዱ ዘጋጠሞን ዝወረዶን ጭንቅን መከራን ይገልጽ’። ብቅንኢ ተላዒሎም ኣሕዋቱ ብዘይ ገለ ምኽንያት ከምዝቀተልዎም። ኣዲኡ ብዘይ ተሓስበ ድንገት ሓዊ ተቓጺለን ከም ዝሞታ። እታ ብዙሕ ዘፍቅራ ዝነበረ ሂሩት ከምዝጠለመቶ ይገልጽሞ ፣ ድሕሪ እዚ ስቓይን መከራን እቶም ሕሱማት ቤተሰብ ዘሪፎሞ ዝነበሩ ናይ ወለዱ ንብረት /ሃብቲ ብፍርዲ መንግስቲ ከምዝተመልሰሉ ይገልጽ። ብሓፈሻ ብቅንኢ  ተላዒልካ ንእትገብሮ ጥፍኣት ጌጋ ምዃኑ ዘይገንዘብካ ገንዘብ ከምዘይኮነካ የረድእ። መብዛሕትኡ ብግጥሚ መልክዕ ዝቐረበ እዩ።

ኣ.ነ

ይስሓቅ ዮሴፍ፣

 • ሓደ ኤርትራዊ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 85

“እዛ ሓደ ኤርትራዊ ዝተባህለት መጽሓፍ ብሙሉኡ እኳ እንተዘይኮነ ኣብዘን ዝሓለፋ ሚእቲ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ተጋድሎ እንዳጠቀሰ ብሓጺሩ ዛንታ ኤርትራ እተዘንቱ እያ።

ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዝነበረ ቃልሲ ማሕበራት ፖሎቲካ ዳርጋ ኣብ ሓድሕዳዊ ዉግእ ቀሪቡ ከምዝነበረ፣ ምስ ጣልያንን እንግሊዝን ዝተገብረ ዉግእ እተዘንቱ ልብ-ወለድ ታሪኽ እያ። ብዛዕባ ናይ መቅደላ ዉግእ የዉሪ። ናይ ራእሲ ወልደሚካኤል ራእሲ ባይራኡን ዉግእ የመልክት።  ኣብ ዶገሊ ዝነበረ ናይ ኣሉላ ኣባነጋን ናይ ጣልያን ዉግእን ብሰፊሕ ይገልጽ። ከምኡ’ውን ናይ መተማን ናይ ዓድዋ ዉግእን ብዛዕባ ስምምዕ ዉግእ ዉጫለን ኣብቲ ጽሑፍ ይርከብ፣ ብላት ገብረእግዚኣብሀር ጊላኦም፣ ካልኦትን ካብ ቤት ማእሰርቲ ናኹራ ምህዳም፣ ደጃዝማች ባህታ ሓጎስ ንዓዶምን ንህዝቦምን ክብሉ ሂወቶም መስዋእቲ ከምዝገበሩ ይገልጽ።ብዝበለጸ ጣልያን ኣብ ኢትዮጵያ ዓቢ ሽግር ከምዝፈጠረ ድሓር’ውን ፋሽሽቲ ጣልያን ከምዝተሳዕረ ይገልጽ”።

ኣ.ነ

 

 

ይስሓቅ ዮሴፍ

 • ሕንዛም ፍቅሪ ህድኣት (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 104

“ህድኣት” ጓል ኣባሻዉል ከምዝኾነት ይገልጽ። ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ኣብ ኣስመራ ክትዓቢ ክትመሃር፣ ክትመስል፣ ክትወልድ ክትመዉት ዝተተምነየት ብዛዕባ ፍቕሪ ከይፈለጠት ብፍቕሪ ዝተጸምደት መልክዐኛ ወይዘሮ ምንባራ የዘንቱ። ብዛዕባ ፍቅሪ ሓዳር ዝሙት፣ ዕብዳን ብሓፈሻ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ኣብ ደቂ ተባዓትዮ ዝወርድ ተጋድሎ ጸገምን ራህዋን ሓዋዊሱ ዘዘንቱ መጽሓፍ እዩ።

በዓል ቤት ህድኣት ካልእ ፈታዊት ዝሓዘ መሲሉዋ ብቅንኢ ተለዓዒላ ናብ ናይ ቀደም ጠባዩ ክምለስ ኢላ ዝወሰደቶ ናይ ምኹራይ ጠባይ ነቲ ጽልኢ ከምዘግደዶ የመልክት። እንተኾነ በዓል ቤታ ካልእ ኣፍቒሩ ዘይኮነስ ብስራሕ ምብዛሕ ዘርኣዮ ጠባይ ምዃኑ ይገልጽ። እቲ መጽሓፍ ኣብ ሰብ ሓዳር ምትእምማን ከምዘድሊ ዘረድእ እዩ”።

ኣ.ነ

 

ይስሓቅ ዮሴፍ

 • ድንገተና ፍቅሪ ንጽህቲ” (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 106

“ትሕዝቶ ናይዛ ልብ-ወለድ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሃገር ዝፍጸም ዝነበረ ናይ ዓሌት ኮነ ናይ ንብረት ፍልልይ ዝስዓቦ ሓደጋ ከቢድ ከም ዝነበረ ይሕብር፣ ንዝነበረ ንብረት ሃገር ብምዝካር ንዝፈሰሰ ንጹሕ ደምን ንዝተኸስከሰ ኣዕጽምትን ንዝተፈጸመ ናይ ሓባር ተጋድሎን ብምጥቃስ እቲ ናይ ሓቂ ብተፈጥሮ ፍቅሪ ብወለዶ ብዓሌት ብዘርኢ ብሃብቲ ብወገን ዝፈልዮ ክነብር ዘይክእል ምዃኑ፣ ኣንጻሩ ምጉያይ ኣንጻር ንፋስ ምዝራእ ምዃኑ ብምግላጽ ኣሕዋትን ኣሓትን ብንጹሕ ፍቅሪ ተጠሚሮም ንጹሃት ዜጋታት ምእንቲ ክኾኑ ዝገልጽ እዩ። ብዘይካ’ዚ ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ዓቅሚ ኣዳም ምስ በጽሐ ዝቀንዐ መንገዱ ብምሕባር ብምርዳእ ወይ ከኣ ብቅኑዕ ኣተዓባብያ እንተዘይኮይኑ ግደፍ እንተዘየሎ ኣይዉላደይን ኢኻ….ብዝብል ፈኸራ ክምለስ ወይ ኪዕረ ከም ዘይከኣል የረድእ። ንመንእሰያት ሃገር ብሓይሊ ካብ ዘፍቅርወን ወይ ዘፍቅረኦም ክትፈሊ ኢልካ ምፍታን ከም ዕንጨይቲ መሊሱ ዘድርቆ ምዃኑ ይገልጽ”።

ኣ.ነ

 

ይትባረኽ ገብረትንሳኤ

 • መንዩ ዘድሕነኒ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾብ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1960
 • ብዝሒ ገጻት 108

 

“ሓደ ፊልሞን እተባህለ ኣቡኡን ኣዲኡን ምስ ሞትዎ፣ ካብ ኣሕዋቱ ተፈልዩ ክጠፍእ እንከሎ ብዙሕ ስቃይን መከራን ማይን ዉሕጅን ገጢምዎ ክሳቐ እንከሎ ሓደ ቤተሰብ ወሲዶም ከም ዘዕበይዎ ይገልጽ። ዓብዩ ባሕረኛ ኮይኑ ሓንቲ ኣታላ ዝተባህለት ከም ዝተመርዓወ፣ ኣብ ዓዶም ብተፈጥሮኣዊ ጸገማት ምቅማጥ ስለ ዘሸገሮም ኩሎም ዓዶም ለቒቆም ናብ ካልእ ስፍራ ከም ዝኸዱ የዘንቱ። ካብ ካልእ ዓዲ ወተሃደራት ዝሓዛ መራኽብ መጺአን ከም ዝማረኹዎምን ብወተሃደራዊ ሞያ ኣሰልጢኖም ናብ ሓደ ዓዲ ንክወሩ ተኣዚዞም ምስ ከዱ ኣብኡ ተሳዒሮም ከም ተኣስሩ። ፍርዶም ንመቅተልቲ ኮይኑ ታሪኽ ሂወቶም ኣብ ቅድሚ ንጉስን ንግስትን ክዛረቡ ከለዉ ፊልሞን ሓዋ ነታ ንግስቲ ምዃኑ ምስ እተፈልጠ። ኩሎም ብናጻ ተፈሪዶም ናብ ዓዶም ተመልሱ።  በዓልቲ ቤት ፊልሞን ብሓዘን ሰብኣያ ዝኣክል ዓይና ዓዊራ ከም ዝጸንሓቶ ይገልጽ። ፊልሞን ብህዝቢ ይፍቶ ስለ ዝነበረ ንጉስ ከመሓድሮም ከም ዝተመርጸ ኣታላ በዓልቲ ቤቱ ሕክምና ተገይሩላ ኣዒንታ ሓዉያ ብሰላም ከም ዚነብሩ ገሊጹ እቲ መጽሓፍ ይዉዳእ”።

ኣ.ነ

 

 

ዮውሃንስ ወንድማገኝ

 • ፍቅርን ዝኽትምናን (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥርስ ሲላ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1961
 • ብዝሒ ገጻት 87

“ድሕሪ ዝኽትምና እዉን ዓወት ከምዝርከብ ዝገልጽ መጽሓፍ እዩ። ተመስገን ዑቕበ ዝተባህለ ወለዱ ከም ዝሞትዎ ኣሕዋቱ ተበታቲኖም ከም ዝጠፍኡ ይገልጽ፣ ተመስገን ብሓደራ ምስ ዓርኪ ኣቡኡ ኣቶ ፍቅረ ይዓቢ። እንተኾነ ሓዊ ኣቶ ፍቕረ ተመስገን ምስ ኦም ክዓቢ ኣይደልዩን ስለዝነበሩ መርዚ ኣስትዮም ክቐትልዎ ምፍታኖም። እንተኾነ ሓንቲ ቺዛሪናን ዝተባህለት ጓል ጎረቤቶም ንኸተስትዮ ተነጊርዋ ከም ዘየስተየቶ የረድእ። ቺዛሪናን ተመስገንን ፍቕሪ ከምዝተታሕዙ የዘንቱ። ቤተሰብ ቺዛሪና ናብ ዘይትደልዮ ስለ ዘሕጸይዋ ምስ ተመስገን ብሓደ ናብ ካልእ ከተማ ከም ዝጠፍኡ ይገልጽ። ተመስገን ጽቡቅ ስራሕ ጀሚሩ ብጽቡቅ እንዳነበሩ ዉላድዉን ከምዝወለዱ። ኣቦ ቺዛሪና ብዘይተሓስበ ሓደጋ ምስ ተመስገን ከምዝተላለዩ ኣብ ገዝኦም ክመጹ ዓዲምዎም ድሕሪ  ብዙሕ ዕላል ኣቡኣ ምዃኖም ተፈልጠ ንተመስገን ሓዉ እዉን ብገርሂ ተፈላልዮም ዝነበሩ ተራኸቡ፣ ቺዛሪናን ተመስገንን ምስ ቤተሰቦም ተራኺቦም ብደስታን ሓጎስን ሂወቶም ከምዘሕለፉ ይገልጽ”።

ኣ.ነ

 

 

 

ንጉሰ ሃይለ መንሳዓይ፣

 • ጽቡቅ ዉሳኔ (ልብ ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1962
 • ብዝሒ ገጻት 56

“ናይዚ ልብ ወለድ ትሕዝቶ፣ብዛዕባ ባህላዉን ዘመናዉን ማሕበራዊ ናብራን መርዓን ዝገልጽ እዩ። ኣብ ባህላዊ ዝተመርኮሰ ሓዳር ዝጸንዕ ብእግዚኣብሀር ዝተደገፈ ስለዝኾነ ካብ ዘመናዊ መርዓ ዝተፈልየ ምዃኑ ይገልጽ። ዘመናዊ መርዓ ጽንዓት ቃል ኪዳን ከምዘይብሉ የመልክት፣ ብሓጺሩ ኣብ ኣስታት 1962 ዓ.ም. ዝነበረ ማሕበራዊ ናብራ ህዝቢ ዝነበረ ሞራላዊ ዉድቀትን ሓደ ሰብ ንሂወቱ ምስ ናይ ዓለም ደስታ ኣዛኒቑ ንድሕነት ነፍሱ ክሓስብ ከምዘለዎ ንምዝኽኻር እተጻሕፈ ልብ-ወለድ እዩ።

ኣ.ነ

 

 

ጠዓመ ፍትዊ

 • ኩሉ ሓላፊ እዩ ናይዛ ዓለም ነገር፣ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1964
 • ብዝሒ ገጻት 58

“ጥቅሚ ትምህርቲ ዝገልጽ ልብ-ወለድ እዩ። ሓደ ወዲ ሓረስታይ ትምህርቲ ብምምሃሩ ካብቲ ዝነበሮ ሽግር ነጻ ኮይኑስ ካብ ሓዘን ናብ ደስታ ከምዝበጽሐ ይነግር። ሽጋራን መስተን ጉድኣት ከምዘስዕቡ ብምፍላጥ መንእሰያት ካብዚ ነገራት እዚ ናጻ ክኾኑ እሞ ትምህርቲ ክከታተሉ ይሕብር። ናይ ኣቦን ኣደን ኣብ ሓዳር ብሓደ ዘይምዃን ንኣተዓባብያ ዉላድ ሽግር ከምዝፈጥር ይገልጽ። ሃይማኖት ከኽብር ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ፍቕሪ ክህሉ መጸዋዕታ ይገብር። ናይ ጸሎትን ፍቕሪ ምህላዉ ምስ እግዚኣብሀር ከምዘተዓርቅ ይነግር። ኣብ መንእሰያት ኣዋልድ ዝርአ ኩነታት ሕማቅ ምዃኑ ገሊጹ ንዝመጽእ ሂወተን ብጽቡቅ ንኽሓልፋ ናይ ወላዲ ምኽሪ ከምዘድልየን ይሕብር”።

 

 

ይስሓቅ ገብረየሱስ /ኣባ/

 • ማርቆሳይ ወይኒ ምስ ሕምባሻይ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኢል ፖሊግራፊኮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1965
 • ብዝሒ ገጻት 305

“እዚ ልብ-ወለድ ክልተ ታሪኽ ዝሓዘ እዩ። ቀዳማይ ክፍሊ ኣብ ገዳም ተደርብዩ ዝተረኽበ ቆልዓ ብፈለስቲ ከምዝዓበየ ይገልጽ። ኣብ ትሕቲ ወለዱ ስለ ዘይዓበየ ከምቶም ምስ ስድራ ቤቶም እና ተጻወቱ ዘሕልፍዎ ጊዜ ንኸሕልፍ ዕድል ብዘይ ምርካቡ ኣብ ኣእምርኡ ጭንቀት ከም ዝነበሮ፣ ናይ ወለዱ እንታይነት ንኽፈልጥ ኣብ ዝገበሮ ጻዕሪ ናብ ሞት ከም ዘብጽሖ የዘንቱ።

ቀጺሉ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ናይቲ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ዝተጠቅሰ ቆልዓ ናይ ኣዲኡ ታሪኽ ዝምልከት እዩ። ብሞት በዓል ቤታን  ብምጥፋእ ወዳን ኣብ ከቢድ ሓዘንን ሽግርን ከምዝወደቐት ይዝርዝር። እቲ ታሪኽ ናይ ቃል ኪዳን ክብርን ናይ ዉላድ ፍቕርን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ይነግር። ኣብቲ ልብ-ወለድ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ጽዉጽዋይ፣ ባህላዊ ጸወታታት፣ ናይ መርዓን ናይ ሓዘንን ግጥምታት፣ ደርፊ ይርከብዎ። ብቛንቛ ግእዝ ዝተጻሕፉ ብዙሓት ሃይማኖታዊ ጥቅስታት ኣለዉዎ”።

ኣ.ነ

ምሕረትኣብ መብራህቱ

 • ትጽቢታዊ ተስፋ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1965
 • ብዝሒ ገጻት 92

“ትምህርቲ ምምሕዳርን ኣብ ጉዕዞ ዕብየት ሓደ ሃገር ዘለዎ ጊደ ዝምልከት እዩ። ብዛዕባ ሓንቲ ብመነባብሮኣን ኣመሓዳድረኣን ድሕር ዝበለት ሃገር እቶም ህዝባን ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ሃገሮም ከይተጠቅሙሉ ንነዊሕ ግዜ ከምዘጸንሑ”።

“ሓደ ህርኩት ወደባት “ኣከቦም” ዝተባህለ ኣብ ወጻኢ ሃገር ተማሂሩ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ድሕሪ ምምጻእ ብኣተሓሳስብኡ ንፉዕ ስለዝነበረ ናይ ሃገር ፕረሲደንት /መራሒ/ ኮይኑ ተመርጸ። ሓላፍነት ምስተዋህቦ ኣብታ ሃገር ዓቢ ናይ ልምዓትን ዕብየትን ለዉጢ ከምዝገበረ ይገልጽ። ዝተፈላለዩ ናይ ኢኮኖሚ ልምዓት ብምስራሕን ሃገር ክትምዕብል ከምዝከኣል ይዝርዝር። ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ሃገር ከመይ ጌርካ ከምእትሕንጽጽ የብርህ። ብዛዕባ ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ምምዳብ ኣከባብራ በዓላትን ኣወሃህባ ፍርድን፣ ብወገን ንግዲ መምርሒ ከም ዘዉጽእ። ኣብያተ ትምህርቲ ንሓደ ሃገር ኣድላይ ከምዝኾነን ዝተማህረ ሰብ ዝበለጸ ኣመራርሓ ነጻነትን ፍትሕን ከም ዝህቦ ይገልጽ።”

ኣ.ነ

 

 

 

 

 

ግርማይ ኣርኣያ

 • ሓንቲ መፍትሕ ንግዜያዉያን ሰባት (ልብ-ወለድ)።
 • ኣዲስ ኣባባ፣ ቤት ማሕተም ብርሃንና ሰላም ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1966

“ትሕዝቶ እዚ መጽሓፍ  ብዛዕባ ወለዲ ንደቖም ክገብርዎ ዝግብኦም ኣገባብ ኣተዓባብያ ናይ ሽጋራን መስተን ዙረትን ጉድኣቱ ይገልጽ። ብዛዕባ ጥቅሚ ትምህርቲ፣ ብሰፊሑ ይዛረብ። ጽቡቅ ምግባር ጽቡቅ ምዃኑ፣ ሃብቲ ናይ ስድራ ቤት ዘይምእማን ፓርቲ ሲነማ ናይ ዓርከይ ዓርከይ ጥቅሙን ጉድኣቱን፣ ገንዘብ ካብ ኣመጻጽኣኡ ኣተሓሕዝኡ፣ ስራሕ ዘይምንዓቅ፣ ቓል-ኪዳን ምኽባር፣ ንዝመጽእ ምሕሳብ ዝኣመሰሉ ሓሳባት ኣብሪሁ ይገልጽ”።

ኣ.ነ

ጊደ ሓድጉ ሓማድ

 • ብንያም እቲ መከረኛ መንእሰይ፣ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1967
 • ብዝሒ ገጻት 149

“ክልተ ነገራት ዝሓዘ ልብ-ወለድ ኢዩ። ቀዳማይ፣ ናይ ፋሽሽቲ ጣልያን ናይ ባንዳታት ምኽሓድ ዘርኢ ኢዩ። ናይ ፋሽሽቲ ኣገዛዝኣ ብምቅዋም ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ኣመሓዳድራ ከምዘድልያ ርእይቶ ይህብ።

ካልኣይ፣ ብዛዕባ ናይ ፍቕሪ ታሪኽ ዘለዎ ኢዩ። ብፍቕሪ ተላዒሎም ሕጋዊ ዘይኮነ ርክብ ግብረ ስጋ ምፍጻም ዘስዕቦ ሽግር የርኢ።ናይ ወላዲ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ምቁጽጻር ንዉላድ ናብ ዝዓበየ ጥፍኣት ከምዘምርሕ የረድእ”።

ኣ.ነ

ደበሳይ ሞሳዝጊ ስእላይ

 • ግራተይ መስክርለይ( ልብ-ወለድ)
 • ቤት ማሕተም ኮኾበ ጽባሕ፣ ኣስመራ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1967
 • ብዝሒ ገጻት 128

“ቅንኢ ብዛዕባ ሽግር ምኽንያት ጌሩ ዝተጻሕፈ እዩ። ኣብ ዓዲ ሃርኮተ ዝተባህለት ዓዲ “ኣይተ ኣዕበዮም” ዝተባህሉ ሃብታም ሰራሕተኛ ንዕቤት ሃገሮም ዝግደሱ ምንባሮም ይገልጽ። ህዝቢ ንስራሕ ንትምህርቲ ክለዓዓል ብማለት ቤት ትምህርቲ ከምዘስርሑ። “ዓንኬላ” ዝተባህለ ወዲ ዓዶም በዚ ናቶም ተግባራት ቀኒኡ ብህዝቢ ክጽልኡን ክቐትሎምን ይጽዕር ከምዝነበረ፣ ሓደ መዓልቲ ኣይተ “ኣዕበዮም” ኣብቲ ዓዲ ሓደ ኣራዊት ኣሸጊሩዎም ስለዝነበረ ንዕኡ ክቀትልዎ ከዱ ነቲ ኣራዊት ክቐትሉ ተሃስዮም ደኺሞም እንከለዉ “ዓንኬላይ” ረኺብዎም በዚ ኸኣ ኣብ ግራቶም ቐቲሉ ከይተፈልጠ ከምዝቐበሮም ይገልጽ። ካብቲ ዝወፈርዎ ናብ ገዝኦም ብዘይምምላሶም ኣብ ቤተሰቦም ከቢድ ሽግር ከምዝበጽሐ ይሕብር። እንተኾነ ኣብታ መቓብሮም ወይኒ በቚላ ስለዝፈረየት፣ ዓኬላይ በቲ ተግባራት ይጭነቕን ይሳቀን ስለዝነበረ ናብቲ መቓብሮም ከይዱ ወይኒ ፈርዩ ከምዝጸንሖሞ ኣብ ዕዳጋ ከምዝሸጠ፣ በዓልቲ ቤት ኣይተ ኣዕበዮም ካብቲ ወይኒ ክበልዓ ኢለን ምስ ሓዛ ናብ ዓጽሚ ተለዊጡ ከምዝወግአን በዚ እቲ ሚስጢር ከምዝተፈልጠ ይዝረብ። በቲ ዝተገብረ መርመራ ዓኬላይ ከም ዝቐተሎም ይኣምንሞ ግራቶም ከምዝመስከረትሎም ይገልጽ። በዚ እታ ልብ-ወለድ ትዉዳእ። ንጹህ ደም ብከንቱ ከምዘይፈስስ ኣስፊሑ ይዝርዝር። ብስዲ ንባብን ግጥምን ዝተዳለወ እዩ”።

ኣ.ነ

 

 

ግርማይ ተሰማ (ሞቶሪኖ)

 • ኣባዲት ጓለይ (ልብወለድ)
 • ኣብ ቤት ማሕተም መንግስቲ ተሓትመ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1967
 • ብዝሒ ገጻት 146

ንመንእሰያት ብሕልፊ ንደቀንስትዮ ናይ ፍቕሪ ተመኩሮ ህይወት ንምክፋል ዝተደርሰ ልብወለድ ጽሑቲ እዩ። ኣባዲት ንወይዘሮ መብራት እንኮ ጓለን እያ። እታ እንኮ ከም ሓሙስ ዝኾነት ኣባዲት፡ ክልተ ሰሙን ቅድሚ መርዓኣ፡ ተሓጽይዋ ካብ ዝነበረ ሻምበል ይትባረኽ ትጠንስ እሞ፡ እንከይተመርዓዉ ግን ሻምበል ይትባረኽ ብሓደጋ ይመውት። ወይዘሮ መብራት ኣብ ሆስፒታል መወልዳን መሕረሲት ስለዝነበራ፡ ኣባዲት ጓለን ብጓላ ሓሪሳ ምእንቲ ከይትበሃል፡ ተበላሒተንን ብዘይ ናይ ኣባዲት ኣፍልጦን፡ ጓል ጓለን ምስ ካልእ ሰብ ከም እትዓቢ ይገብራ። ኣባዲት፡ ብሞት ናይ ሕጹያን በታ ሞይታ ተባሂላ ዝተነግራታ ህጻን ጓላን መሪር ህይወት ተሕልፍ። ሕመረት መልእኽቲ እታ ልብወለድ፡ ቅድሚ መርዓ ግብረስጋዊ ርክብ ዝፍጽማ ደቀንስትዮ፡ ብዛዕባ ዘጋጥመን ዝነበረ ከቢድ ስቓይ እትትርኽ ልበወለዳዊት መጽሓፍ እያ።

.

 

ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ

 • ናይ ፊደልን ንባብን መላመዲ (ፊደል ንባብ መልመጃ ብትግርኛ)
 • ቤት ማሕተም ብርሃንና ሰላም፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    1978
 • ብዝሒ ገጻት                                                                62

ትሕዝቶ መጽሓፍ ቛንቛ ትግርኛ ንዓበይቲ ጀመርቲ ኣብ ዘመተ ምጥፋእ መሃይምነት ዘተኮረት ኮይና  ፊደላት ንባብ ቁጽሪ ተጠቓልል።

.

 

 

ኣሕመድ ሓሰን ኢብራሂም

 • ምዑዝ ፍቅሪ ኣልማዝ (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ ፣ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1978
 • ብዝሒ ገጻት 62

“እቲ ቀንዲ ገጸ ባህሪያት ካብ ድኻታት ቤተሰብ ከምዝተወልደ  ነቲ ዝነበሮ ሽግርን መከራን ጸይሩ ብሓቦ ትምህርቱ ከም ዝተኸታተለ ይገልጽ። ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ኣብ ሓንቲ ደሴት ከይዱ ከምዝነበረ ካብኡ ናብ ሓንቲ ዉቅብትን ሃንታምን ከተማ ከምዝኸደ ኣብኡ ጥሜትን ጽምእን ስለዝነበሮ ኣብ ሓንቲ እግሪ ሓደ ሃብታም ገዛ ጥቅልል ኢሉ ደቂሱ ከም ዝሓደረ ወጋሕታ ካብ ድቓሱ ተበራቢሩ ናብ ዘብሎ ጠፊኡዎ ከሎ እቲ ሃብታም ዋና ገዛ ምስረኣዮ ካብኡ  ኣልዒሉ ኣብ መዕቆብ ድኻታት ከምዘእተዎ። ብዛዕባ እታ ከተማን እቶም ምስኡ ዝተዓቁቡ ድኻታት ትሕዝቶን ኣነባብራን ምስ ተረድአ ከምዘይተማህሩ ምስ ፈለጠ ኣስተንቲኑ ትምህርቱ ከምዘጠናቀቀ ክምህሮም ከምዝሓሰበን የረድእ። እቶም ድኻታት ኽሰምዕዎ ከለዉ ናይቲ መዕቆቢ መካየዲ ስራሕ ከምዝሓተቶም ንየማነ ስራሕ ንኸጀምሩዎ ናይ ትምህርቲ መረድኢ ሰርቲፊኬት ኣቅርብ ተባሂሉ ከቕርብ ብዘይምኽኣሉ ብስንባደ ወዲቁ ኣብ ሕኽምና ኣትዩ ብዘይ ኣልማዝ ዝተባህለት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ሰራሕተኛ ዝፈለጠ ሰብ ኣይነበረን።  ኣልማዝ በቲ ኣብ ሕክምና ትበጽሖ ዝነበረት ከምዝተፋቀሩ ብመኪና ሓደጋ ከምዝሞተትን ካልእ ከምዘየፍቀረን እትገልጽ መጽሓፍ እያ።

ኣ.ነ

ዮውሃንስ ኮልሞዲን

 • ዛንታ ሃዘጋን ጸዓዘጋን
 • ስቶክሆልም፣ ኣፍሪካን ትሪያንግል፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1986
 • ብዝሒ ገጻት 289

 

 

..... ጨንፈር ትምህርቲ

 • ስነፍልጠት ንዓበይቲ
 • ጨንፈር ማሕተም ህ.ግ.ሓ.ኤ.፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1986
 • ብዝሒ ገጻት 106

ትሕዝቶ መጽሓፍ ንዓበይቲ ተማሃሮ ዝወሃብ ናይ ስነ-ፍልጠት ትምህርቲ ኢዩ። ኣብ ትሽዓተ ምዕራፋት ድማ ተኸፋፊሉ ትርከብ። ኣርእስትታት እቲ መጽሓፍ ድማ ጥዕና፣ ሓመድ፣ ማይ፣ ኣግራብን ምርባሕ ደርሁን የጠቓልል።

ዮ.ተ

 

..... ጨንፈር ትምህርቲ

 • ትግርኛ ንዓበይቲ ። 3ይ መጽሓፍ፣
 • ጨንፈር ማሕተም ህ.ግ.ሓ.ኤ.፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1986
 • ብዝሒ ገጻት 52

እዛ መጽሓፍ ንዓበይቲ ዝተዳለወት ኮይና ነቶም መሃይምነት ኣጥፊኦም ከንብቡን ክጽሕፉን እሞ ክርድኡ ዝጀመሩ ዜጋታት ክእለቶም ኣብ ቛንቛ ትግርኛ ክብ ንኽብል ሓጋዚ ተራ እትጻወት መጽሓፍ ኢያ። ትሕዝቶኣ ድማ ኣብ ትሽዓተ ምዕራፋት ተኸፋፊሉ ይርከብ። ማለት-ንባብ፣ መላመዲ፣ ሕጥበ ጽሑፍ፣ ኣመዓራሪኻ ምጽሓፍን  ስዋሰዉን ኣለዋ።

ዮ.ተ

 

 

ክፍሊ ትምህርቲ ...

 • ቀዳማይ ትምህርታዊ መደብ ንዓበይቲ።
 • ኣብ ክፍሊ ዜናን ፕሮፖጋንዳን ጨንፈር ማሕተም ተሓትመ፡
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1986
 • ብዝሒ ገጻት 55

ካብ 15 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድመኦም፡ መሃይምነት ንምጥፋእ ንኽመሃሩሉ ተባሂሉ ዝተዳለወ መጽሓፍ እዩ። ሓፈሻዊ ዕላማታት ትምህርትን ኣገባብ ኣመሃህራን ብዝርዝር ድሕሪ ምጥቃስ፡ ናይ ትግርኛ፡ ቁጽሪ፡ ስነፍልጠትን ማሕበራዊ ኣስተምህሮን ዝበሃሉ ዓይነታት ትምህርቲ፡ ትሕዝቶን ዕላማታትን ብዝርዝር ይገልጽ።

.

 

 

ክፍሊ ትምህርቲ ...

 • ስነፍልጠት ንዓበይቲ፡ 2 መጽሓፍ
 • ኣብ ክፍሊ ዜናን ፕሮፖጋንዳን ጨንፈር ማሕተም ተሓትመ፡
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1986
 • ብዝሒ ገጻት 98

መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ኮይኑ፡ ነዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ሓቚፉሎ። ቀዳማይ ረድኤት፡ መግብን ኣመጋግባን፡ ክንክን ኣደን ህጻንን፡ ከምኡውን ኣገደስቲ ናይ ሕርሻ ኣርእስትታት ከም እኒ ዝናብ፡ ሓመድን ዘርእን፡ መስኖን እውን ይምህር። ምስ ባህርይ ብሓፈሻ ዘላልዩ ናይ ስነፍልጠት ኣምራት፡ ህይወታውያንን ዘይህይወታውያንን እናበለ ፈልዩ ዘረድእ ትሕዝቶ ዝሓቘፈ መጽሓፍ ድማ እዩ።

.

 

ክፍሊ ዜና

 • ማሕበራዊ ኣስተምህሮ ንዓበይቲ
 • ጨንፈር ማሕተም ....
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1986
 • ብዝሒ ገጻት 114

ትሕዝቶ መጽሓፍ ኣብ ማሕበራዊ ስነፍልጠት ዝተተሓሓዙ  ሾብዓተ ኣብ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ዝተመርኮሱ ምዕራፋት ተኸፋፊሉ ይርከብ። ብቐንዱ ድማ ንዓበይቲ ዝተዳለወ ኮይኑ ብዘይካ እቲ ንጂኦግራፊ ኤርትራ ዝምልከት ትሕዝቶኡ ብደረጃ ዓለም ካብ ዝተማህዙ ፍሉጣት ምህዞታት ከምኡዉን ናብ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ብምእታዉ ንህዝባዊ ስልጣን ዓሌታትን ዓሌትነትን ኣሰኣእላ ካርታ ዝምልከት ጠቓሚ ትሕዝቶ ዘለዎ ኣስተምህሮ ንዓበይቲ ተማሃሮ የቕርብ።

ኣ.ነ

 

 

ሃይለ ተስፋዝጊ(መም.)

 • ንብዓት ኤርትራዊያን። (ልብ- ወለድ)።
 • ኣስመራ፣/ቤ.ማ.ኣ./
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1986
 • ብዝሒ ገጻት 136

ብዛዕባ ምረት ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐ ሰንሰለታዊ መግዛእቲ ብፍላይ ድማ ስርዓት ደርግ ብዝገብሮ ብዝነበረ ማሕረድን ምርሻንን ከምቲ ደቂ ተመን ካብ ገዝኦም ወጺኦም ከይተመልሱ ፋሕ ዝብሉ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ኤርትራዊያን  ህይወቶም ንኽዕቅቡ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ፋሕ ከምዝበሉ እትገልጽ መጽሓፍ ኢያ።

ዳ.ተ

 

ዑቕባሚካኤል ሃብተማርያም

 • ቨኒሰታይ ነጋዳይ።
 • ኣብ ቦሌ ማተሚያ ቤት ተሓትመ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1989
 • ብዝሑ ገጻት 208

ብእንግሊዛዊ ደራሲ ዊልያም ሼክስፒያ ተደሪሳ፡ ናብ ትግርኛ ዝተተጐመት መጽሓፍ እያ። ቬንስያ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኢጣልያ እትርከብ ደሴታዊት ከተማ እያ። ኣብኣ ሓደ ኣንቶንዮ ዝስሙ ለጋስን ሕይዋያን ነጋዳይ፡ ከምኡውን ሓደ ሻይሎክ ዝተባህለ ብሓረጣ ዝነብር ጨካን ሰብን ነበሩ። ንኣንቶንዮ፡ ባሳንዮ ዝበሃል ዓርኪ ነበሮ እሞ ባሳንዮ ካብ ሻይሎክ ገንዘብ ንኽልቃሕ፡ ኣንቶንዮ ዋሕስ ይኾኖ። እቲ ውሕስነት፡ ተለቃሒ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ነቲ ገንዘብ ክመልሶ እንተዘይከኣለ፡ ካብ ናይ ኣንቶንዮ ኣካል፡ ፍርቂ ኪሎ ስጋ ክውሰድ ዝብል እዩ። ተለቃሒ ነቲ ገንዘብ ክመልሶ ኣይከኣለን። ዋሕስ ድማ ዝነበሮ ኩሉ ስለዝሰኣነ ክኸፍል ኣይከኣለን። ፍርዲ ብመሰረት እቲ ዉዕል እንታይ ይኹን ዝብል እዩ ሕመረት ትሕዝቶ ናይዛ መጽሓፍ። ህይወት፡ ብፍቕሪ እምበር ብስስዐ ክትቅለስ ከምዘይግባእ ዘዘኻኽር ረዚን መልእኽቲ ዝሓዘለት ድማ እያ።

.

 

 

ሰለሞን በሪሀ

 • ቀይሕ ንብዓት ምዕራብ ጀርመን
 • ምዕራብ ጀርመን ተሓትመ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1990
 • ብዝሑ ገጻት 120

ምረት መግዛእትን ስደትን ዘኸተሎ ንብዓት ንምግላጽ ይመስል፡ቀይሕ ንብዓትዝብል ኣርእስቲ ዝተመርጸ። ብርግጽ ግን ስለምንታይ ቀይሕ ንብዓት ከምዝተመርጸ፡ ኣብቲ ጽሑፍ ኣይተገልጸን።

እንታዎት ኢና ንሕና?” ብዝብል ሕቶ እዩ ዝጅምር ቀዳማይ ምዕራፍ ናይዛ መጽሓፍ። ቅድመ መግዛእታዊ ዘመን፡ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝተፈጥረ ሰውራን፡ ብዛዕባ ስደትን ከኣ ምስ ጓሉ ብመልክዕ ዕላል እናዘንተወ ይትርኽ። ንኤርትራዊ መንነት ካብ ኣፍሪቃዊ መበቆል ኣበጊሱ፡ ንኣመጻጽኣ መግዛእትን ንሱ ዘኸተሎ ሳዕቤናትን ይትንትን። ኣስዒቡ፡ ብዛዕባ ትርጉም ሰውራን ብዛዕባ ስደትን ይጠቅስ እሞ፡እቲ ኣብ ኣጋ ምብሳሉ ዝተሰደደ ጉዕ መንእሰይ ሃገርናካብቲ ዝሩግ ምብራቓዊ ኮነ ምዕራባዊ ሃጸይነት ኣብ መትንታቱ ከይሰረጸ እንከሎዘይተዘርገ ዕርዲ ክንሃንጸሉ ናትና ናይ ወለዲ ሓላፍነትና እዩ…” ብምባል ንኣገዳስነት ምዕቃብ ባህላዊ ክብርታትን ምውርራስ ክብርታት ሕብረተሰብን ይጠቅስ

.

 

 

ጽገ መንገሻ/ተጋዳሊት

 • ማበ። (ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ዝተመርኮሰት ልብ-ወለድ)።
 • /ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1990
 • ብዝሒ ገጻት 132

እዛ መጽሓፍ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንሓደ ካብቶም ብኤርትራዉያን ደቂ-ኣንስትዮ ኣንጻር ጸላኢ ዝተኻየዱ ኣደነቅቲ ፍጻሜታት ትገልጽ መጽሓፍ ኢያ። ብተወሳኺ ጀግንነትን ተጻዋርነትን ኤርትራዉያን ደቂ ኣንስትዮ ትገልጽ።

ዳ.ተ

 

 

ብሩኽ ሃብተሚካኤል (ተጋዳላይ)

 • ህድኣት (ልብወለድ)
 • ፣ኣስመራ፣ካልኣይ ሕታም ቤት ማሕተም ዶገለ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1991
 • ብዝሒ ገጻት 77

ታሪኻዊ ልብወለድ እዩ። ኣብ ወርሒ መጋቢት 1978 ኣብ ከባቢ ዓዲ ወገራ፡ ሓንቲ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ቦጦሎኒ፡ ዓሪዳ ነበረት። ህድኣት፡ ኣባል እታ ቦጦሎኒ ኮይና፡ ኣብቲ ዝነበረ ኩነታት ብኸቢድ ተሃሪማ ትማረኽ እሞ፡ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረላ። ኣብቲ ሕክምና፡ ኣስቴር ዝተባህለት ነርስ ንኹነታት ህድኣት ብምክትታልን ምስ ህድኣት ብምዕላልን ሃገራዊ ስምዒታ ይለዓዓል። ህድኣት ምስ ሓወየት፡ ወተሃደራት ደርግ ንኸመራምርዋ ዝገብርዎ ጻዕርን ህድኣት እተርእዮ ጽንዓትን ድሕሪ ምዝርዛር ከኣ መወዳእታኡ ብኸመይ ብጅግንነት ከምእትሓልፍን ዘዘንቱ ታሪኻዊ ልብወለድ እዩ።

.

 

ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ (ብጊደዎናውያን ዝሓትመ)

 • ሓዲሽ ኪዳንን መዝሙር ዳዊትን
 • Printed in Finland by st.Michael print
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    1999.

                                                          .

 

 

 

ገነት ስዩም/ሽጎም

 • ሓድገይ ሓርነት እዩ (ልብወለድ) ካልኣይ ሕታም፣
 • ቤት ማሕተም ዶገለ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1991
 • ብዝሒ ገጻት 80

ንኽልተኣዊ ፍቕሪ ፍቑራት ዝዓብለለ ርሱን ሃገራዊ ስምዒት እትገለጽ ልብወልድ እያ። ሽጎም ተማሂሪት ኣብ ዝነበረትሉ፡ መምህር መኮነን ይፈትዋ እሞ ይምርዓዉ። መምህር መኮነን ኣቦኡን ኣዲኡን ብንእሽቶኡ ዝሞትዎ መምህር እዩ። በቲ ውሑድ ዘርኦም ድማ ወትሩ እህህ በሃሊ ነበረ። ኣብ ልቢ ሽጎም ፈኸም ዝብል ዝነበረ ርሱን ሃገራዊ ስምዒት ግን ነቲ ናይ መምህር መኮነን ውላድ ናይ ምርካብ ባህጊ ኣማሕዲጉ፡ ናብ ዝተፈልየ ሓሳብ የእትዋ። መወዳእታኡ፡ ሓድጊ ዘይትሓድጊ ንዝብል ሕቶ በዓል ቤታ፡ሓድገይ ሓርነት እዩብምባል፡ ንምልሶት ናብ እንዳዓለቦኣ ምስ ተመልሰት፡ ብኡ ኣቢላ ንሜዳ ትስለፍ። ሰውራዊት ልብወልድ ክንሳ፡ ሽጎም፡ ሃብታም መግለጺታት ባህልን ወግዕን ሕብረተሰብ ዝሓዘለት ጽሕፍቲ እውን እያ።

1 ሕታም 1988 ..

 

 

ስነጥበበኛታት ተጋደልቲ

 • ምሩጻት ስርሓት ካብተዓዘብ ”(ካርቱን)
 • 24 ግንቦት 1992 (ቀዳማይ ዓመት በዓል ናጽነት)
 • ቤት ማሕተም ኣዲሊስ፣
 • ብዝሒ ገጻት                                        56

ተዓዘብብቛንቛታት ትግርኛን ዓረብን እንዳተዳለወት ካብ መስከረም 1988 ክሳብ 1992 . ሾብዓተ ቁጽርታት ዝተሓትመት ኣብ ካርቱንን ፖስተርን እተድህብ መጽሄት ኮይና ብስነጥበበኛታት ተጋደልቲ እትዳሎ ዝነበረት ኢያ። እዛ ገለ ምሩጽ ስርሓት ካብተዓዘብእትብል ሕታም ኢያ። ኣስታት 60 ካርቱናት ምስ ወተሃደራዊን ፕሮፖጋንዳዊን ዝተተሓሓዙ ድማ ኣለዋ።

.

 

 

ተመስገን ትኩእ

 • ደሓን ኩኒ እንዳፍራስ (ኣብ ሳልሳይ ውድድር ስነጽሑፍ ሳልሰይቲ ዝወጸት ጽሕፍቲ) ካልኣይ ሕታም
 • ቤት ማሕተም ዶገለ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1992
 • ብዝሒ ገጻት 62

መግለጺ ሕሰም መግዛእቲ ብብዙሕ መዳዩ ክግለጽ ይኽእልዩ።ደሓን ኩኒ እንዳፍራስሕሱም ናብራ ማእሰርቲ፡ ጨካን ኣገባባት መርመራ እሱራትን፡ ምፍጣርካ ዘጽልእ ዓይነታት ስቓይን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እተንጸባርቕ መጽሓፍ እያ። ኣብ ምዝዛም እቲ ጽሑፍ፡ ደራሲ ከምዚ ዝስዕብ ሓሳባት ኣስፊሩ ኣሎ፡– ”እንዳፍራስ፡ ምስቶም ጸዋጋት ዋርድያታታ፡ ጨካናት ዓፈንታ፡ መጕባዕባዕቲ መርመርታ፡ ሸታቲ ሽቓቓታ፡ ቀዛሒት ቤት መግረፍታን ጸልማት ሸላታታን ተራእየትኒ።

ብኣንጻር እዚ ኹሉ ጽኑዕ ሓለዋን ኣተሓሕዛን ግን፡ ተጋደልቲ፡ ንወተሃደራት ጸላኢ ተመሲሎም ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ዕዉት እሱራት ናይ ምድሓን ስርሒት እውን እተዘንቱ ጽሕፍቲ ኢያ።

.

 

 

ተክአ ተስፋይ

 • ሕርሻ እንስሳ። ትርጉም
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-             1993
 • ብዝሒ ገጻት 113

ካብ ናይ ኤሪክ ኣርተር ብለየር (ጆርጅ ኦርወል) ዝተተርጎመት መጽሓፍያ፣ ቀንዲ ትሕዝቶ ናይታ መጽሓፍ ብዛዕባ ኣብ ጨፍላቒ ስርዓት ዝኽሰት ባህርያት፣ ኣመጻጽኣኡ፣ ኣብ መስርሕ ኣፈጣጥራኡ ስልጣን ንምጭባጥ ዚግበር ቁርቁስን ሽሕጣን፣ ቀጺሉ ጥቕሙ ንምርግጋጽ ነቲ እተላዕለሉ ቐንዲ ዕላማታት፣ በብቑሩብ እተፈላላዩ ምስምሳት እናቕረበ ኸም ዜፍርሶ፣ ኣብ መወዳእታ ከኣ ፍጹም ተጻዩ ኾይኑ ከም ዘርከብ ተብርህ። ጆርጅ ኦወል፣ ኣብ መንጎ ስብን  ንሱ ዚውንኖም እንስሳታትዘቤትን ንዝጸንሐ ዘይፍትሓዊ ዝምድና ኸም መበገሲ ገይሩ፣ ብሓደ ወገን እናዘናግዐ፣ በቲ ካልእ ዘይትጽበዮ ኣጋጣሚታት እናምጸአ፣ ዜሰንብድን ዜጉህን ግን ኸኣ ሓቂ ዝኾነ ናይ ጨፍላቅነት ባህሪ ተቃልዕ።

                                                 .

 

 

ተኪኤ ተስፋይ

 • ብዘይ ስድራ ትርጉም
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2001
 • ብዝሒ ገጻት 344

ካብቲ ብኤክቶ ማሎ ፈረሳዊ ዝተደረሰት ፋሚልያ ( Sans Famille)  ዝተተርጎመትያ፣ መጽሓፍ ብዘይ ስድራ ብዛዕባ ሓደ ወለዱ ዘይፈልጥ ንእሽቶ ቆልዓ እተዘንቱ ኮይና። ነቲ ብሰንኪ ዝክትምናኡ ዜጓንፎ ጸገማት ከመይ ገይሩ፣ ደግነት፣ ትብዓት፣ ሓቦ፣ ሓልዮት፣ ርሕራሔ፣ ሓቂ ወዘተ. ብዘኣመሰሉ ጭውነት ከመዝገጥሞ እዚ ባህር ከመይ ኢሉ ኸም ዘጥረዮ እትገልጽ መጽሓፍያ።

                                                       .

 

 

 

 

ተኪኤ ተስፋይ

 • ፒኖክዮ
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም፣ ሳቡር  
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                               2002
 • ብዝሒ ገጻት፣                                                        226

ካብታ “ለ ኣቨንቱረ ዲ ፒኖክዮ” ዛንታ ሓደ ኣሻንጉሊት መጽሓፍ ካርሎ ሎረንሲኒ ብ1860 ዝተደረስት ትርጉም’ያ።

ፒኖክዮ ብናይ ጽውጽዋይ ገጸ-ባህርያት ገይራ፣ ኣብ ኣተሓሳስባን ኣረኣእያን ቆልዑ ብምምርኳስ፣ ኣብ ህይወቶም ኬጋጥሞም ዝኽእል ሓደ ሓደ ፈተናታት እናጠቐሰት ብቑዓት ዜጋታት ምድሪ ምእንቲ ኪኾኖ መንፈሳዊን ዓለማውን ማዕዳ እትህብ መጽሓፍ’ያ። ካብታ ቀዳማይቲ ሕታም ሓደ ሓደ ቓላት፣ ሓረጋት፣ ዝተቐየረ ኣሎ።               

ኤ.ሉ

 

ተክአ ተስፋይ  (ትርጉም)

 • ኣላዲን እታ ትንግርታዊት ቀንዴል
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2004

ካብተን ሓደ ሽሕ ጽውጽዋያት ዓረብ ናይትስ ዝተተርጎመት።

 

                                             .

 

ተኪአ ተስፋይ

 • እቲ ብሩኽ መሬት(ልብወለድ ትርጉም) 2 ሕታም፣
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣዉገት፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                        2005
 • ብዝሒ ገጻት                                                    156

ካብታ The Good Earth ብፐርል ኤስ ባክ ዝተደርሰት ትርጉም ያ። ብዛዕባ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ (ስሜን ቻይና ዝርከቡ ሓረስቶት ንዝጋጠሞም ድርቕን ዓጾቦን ፍልስት ናብ ከተማታት እቲ ሕሱም ናብራ ዝፈጠሮ ፍልሰት ናብ ከተማታትን ምቕታል ናይ ዘይተደልዩ እተወልዱ ዕሸላት ዝኣመሰሉ ዜደንጹ ነገራት እተዘንቱያ።

 

 

ተኪኤ ተስፋይ

 • እቲ ስሩይ ፈረስ (ትርጉም)                
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣስመራ ቤት ማሕተም  ኤም.ቢ.ዋይ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                       2007
 • ብዝሒ ገጻት                                               38

ካብተን ሓደ ሽሕ ጽውጽዋያት ዓረብ ናይትስ ዝተተርጎመት።  

ኤ.ሉ

 

 

ተኪኤ ተስፋይ

 • ዓሊ ባባን እቶም.. 
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ______ 
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            2009
 • ብዝሒ ገጻት                                                                30

ካብተን ሓደ ሽሕ ጽውጽዋያት ዓረብ ናይትስ ዝተተርጎመት።

ኤ.ሉ

 

 

ተኪኤ ተስፋይ

 • ቅያታት (ሲንድባድ ባሕረና)
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            2009
 • ብዝሒ ገጻት                                                                61

 

 

ተስፋስላሴ ዓንደሃይማኖት/ባሓይ

 • መቕሊ ኣይኽላእ(ልብወለድ)1 ሕታም፣
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ንግድ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    1993
 • ብዝሒ ገጻት                                                                120

 

 

ይስሓቅ ዮሴፍ

 • ዛንታ ከተማ ኣስመራ።
 • ኣስመራ፣/ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1993
 • ብዝሒ ገጻት 72

ደራሲ እዛ “ዛንታ ከተማ ኣስመራ”  ኣርእስታ ትብል መጽሓፍ ካብ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ጋዜጣታትን መጽሄትን ዝቀረቡ ሓበሬታታት ኣኻኺቡ ንኣንበብቲ ዘበርከቶ ኢዩ።

ዛንታ ከተማ ኣስመራ ከም ኩሉ ዛንታ ዓድታትን ከተማታትን ኤርትራ ታሪኻዊ መሰረት ኣበጋግሳ ዘለዎ ስለዝኾነ ኣዝዩ ነዊሕን ምሁራዊ መጽናዕቲ ዝሓትትን ክኸዉን ይኽእል። እንተኾነ ግን ኣቅራቢ እዛ መጽሓፍ ኣስመራ ርእሲ ከተማ ንምዃን ዘብቅዑዋ ፍጻሜታትን እዋናዊ ኩነታትን ጠርኒፉ ብዝያዳ ድማ ኣመሰራርታን ኣመጻጽኣ ዞባታት ኣስመራን ጥንታዊነት ኣስመራን ጥንታዊ ስም ቦታታትን ኣብ ዝብላ ዛዕባታት ዝተደረተ መጽናዕቲ ኢዩ ኣካይዱ።

ዳ.ተ

 

 

 

 

ሰለሞን ገብረኽርስቶስ (ሓው)

 • ሕጊ እንጋንኣ ስርዓት ዓጽሚ ሓርማዝ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1993
 • ብዝሒ ገጻት 124

ንስርዓት እንዳባ ዝምልከት ናይ መጽናዕቲ ጽሑፍ እዩ። ስርዓት እንዳባ ኣብ ደብተር ተጻሒፉ ብዓቢ ጥንቃቐ ኣብ ገዳም ወይ ቤተክርስቲያን ወይ ምስ ሓደእሙን ዝበሃል ሰብ ብሕድሪ ይቕመጥ ነበረ። ሓው ሰሎሞን ገብረኽርስቶስ ንዝምልከቶ ተወኪሶም፡ ናይ ባዕሎም ምርምራዊ ትንታነታት ድማ ሓዊሶምን ኣወሃሂዶምን ዝሰነድዎ መጽሓፍ ድማ እዩ። ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ናይዚ መጽሓፍ፡ ሕጊ እንጋንኣ ስርዓት ዓጽሚ ሓርማዝ ብዝተኻእለ መጠን ብዘይ ገለ ምስዋኽን ምንካይን ከምቲ ናይ ጥንቲ ኣጸሓሕፋኡ ኣስፊሮሞ ኣለዉ። እዚ ድማ ኪንዮ እቲ ሕጋዊ ትሕዝቶኡ፡ ንላህጃን ኣተሓሳስባን ሕብረተሰብና ንምምርማር ሓጋዚ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል እዩ።

 

ምስማይ ገብረሂወት(/)

 • ክንክን ህጻናት
 • ኣስመራ፣ / ቤ.ማ.ኣ/፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1994
 • ብዝሒ ገጻት 232

ዕላማ ናይዛ ክንክን ህጻናት ዘርእስታ መጽሓፍ ብሰንኪ ጉድለት ኣመጋግባን ጽሬትን ጥንቃቐን ጎዳእቲ ልምድታትን ኣብ ህጻናት ዝስዕብ ዘሎ ኣዝዩ ልዑል ዘይቅቡል ቁጽሪ ሕማምን ሓደጋን ሞትን ንምክልኻል ዘኽእል ብቁዓት ዜጋታት ንምፍራይ ንህጻን ዝግባእ ክንክን ዘድሊ ሓበሬታን ኣፍልጦን ኣብ መላእ ህዝብና ንምብጻሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ንምሕጋዝ’ዩ።

ኣብ ሕክምናዊ ስነ-ፍልጠት ዝተመርኮሰት ንህዝቢ ተባሂላ ብትግርኛ ዝተጻሕፈት  ናይ መጀመሪያ መጽሓፍ ስለዝኾነት ደራሲ ንህዝቢ ብዝርድኦ ቛንቛን ኣገባብን ኣዳልዩዋ ኣሎ። እንተኾነ ግን ሕክምናዊ ስነ-ፍልጠት ብባህሪኡ ብርትዕ ዝበሉ ኣምራት ዝሓዘሉ ቃላትን ሓረጋትን ስለዘለዋ ብናይ እንግሊዝ ወይ ብናይ ሕክምናዊ ተክኒክ ቃል እተሰነየ መግለጺ ዝሓዘ መዝገበ ቃላት ተዳልዩሎም ኣሎ።

 

 

ሰለሞን ጸሃየ

 • ሳሕል፡ ሕሩይ ግጥምታት ቃልሲ
 • ኣዲስ ኣበባ ንግድ ማተምያ ቤት
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1994
 • ብዝሒ ገጻት 76

ኣብ እዋን ቃልስን ድሕሪ ዓወትን ብዛዕባ ቓልሲ ካብ ዝተጻሕፈ ናይ ትግርኛ ግጥምታት ተሓርዩ ዝቐረበ ጽሑፍ እዩ። ትሕዝቶ እቲ 27 ሕሩይ ግጥምታት፡ ብቐንዱ ኣብ ሳሕል ዝተፈጸመ ጅግንነት ዝንጸባርቕ ስለዝኾነ፡ ደራሲ ንመጽሓፉሳሕልኢሉ ሰመያ። ብህቡባት ናይ ሜዳ ደረፍቲ ከም እኒ ተኽለ ወዲ ትኹል፡ ጓል እንከረን ካልኦትን ኣብ ሜዳ ናይ ዝተደርፉ ግጥምታት፡ ከምኡውን ቅድምን ድሕርን ናጽነት ዝዝመር ዘሎ ሃገራዊ መዝሙር፡ ወዘተ፡ ገለ ካብ ትሕዝቶታት እታ መጽሓፍ እዮም።

.

 

 

ሰለሙን በርሀ (ተጋዳላይ)

 • ወፍሪ ስግረ ዶብ (ኣብ ሓቀኛ ፍጻመታት ተመርኲሳ ዝተጻሕፈት ልብወለድ) ቀዳማይ ሕታም 1995 (..) ይኹን እምበር ኣብ ራብዓይ ውድድር ስነጽሑፍ፡ ቀዳመይቲ ዝወጸት ድርሰት ምዃና ግን ተሓቢሩ ኣሎ።)
 • ብዝሒ ገጻት 176

ተጋዳላይ ... ምስ ዝተፈላለያ ውድባትን ብሄራዊ ምንቅስቓሳትን ኢትዮጵያ፡ ብፍላይ እኳ ምስ ሕዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፡ ይገብሮ ናይ ዝነበረ ምድግጋፍ፡ ነቲ ታሪኽ ንምዝንታው ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ተመርኲሱ እተደርሰ ልብወለድ እዩ። .... ክንየው ሞራላውን ንዋታውን ደገፋት፡ ንኢትዮጵያውያን ውድባት ንምሕጋዝ፡ ክሳብ ብህይወት መስዋእትነት ከምዝኸፈለ ድማ የዘንቱ።  ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር፡ ካብ ባጽዕ ተበጊሱ፡ ንሩባ ኣባይ ሰጊሩ፡ ወሎ፡ ወለጋን ኣዲስ ኣበባን በጺሑ ናብ ኣስመራ ከም ዝተመልሰ፡ ብጸብጻባዊ ኣቀራርባ፡ ግናኸ ብመልክዕ ልብወለድ ኣብቲ ጽሑፍ ተገሊጹ

       .

 

 

 

ሃይለ ናይዝጊ ሰመረ

 • ሕጊ። (ሕጊ)፣
 • ኣስመራ፣ /ቤ.ማ.ኣ./
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1995
 • ብዝሒ ገጻት 90

እዛ መጽሓፍ’ዚኣ ካብ ታሪኽን ኣመዓባብላን ሕጊ ኣትሒዛ ዳርጋ ንኹሎም ክፍልታት ሕጊን ትርጉማቶምን ከምኡ ድማ ስርዓታዊ ሕጊን ኣሰራርሕኡን ብሕጽር ዝበለ ትገልጽ። እንተኾነ ስም ናይዛ መጽሓፍ ከምዝሕብሮ መባእታዊ ሓተታ እምበር ዕሙቅ ዝበለ መግለጺታት/ሓተታ የብላን። ይኹን እምበር ደራሲ ከም መወከሲ መታን ከገልግሉ ብምባል  ብሙሉኦም ምንጭታት ናይ ጽሑፉ ኣብ መወዳእታ ናይ’ዛ መጽሓፍ  ዘርዚርዎም ይርከብ።

 

 

ስሎሞን ገብረክርስቶስ

 • ቂያ ሕዝብና
 • ኣስምራ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1995
 • ብዝሒ ገጻት 187

ኣስታት 44 ብዛዕባ ባህሊ፣ መርዓ፣ መልቀስ፣ ሓጎስ፣ ዝና ወዘተ ዝሓዘት መጽሓፍ’ያ። ብተውሳኪ ጽውጽዋይ፣ ሕድማ መሮር፣ ሓቐኛ ዛንታ፣ ማሰን ተባህለን ተገብረ ዝኣመሰሉ ንምምዕባል (መለማመዲ) ቋንቋ ትግርኛ ተባህሉ ካብ ካልኡት ጽሑፋት ዝተወስደን ሕልፍ ሕልፍ ኢልካ’ውን ልብወለድ ኣለውዋ። ኣቀራርብኣ ብተመሳል እንስሳታት፣ ወርሒ፣ ተፈጥሮ ስለተዘንቱ ምስ መጽሓፍ ኤዞፕ ዝማሳስል ኣለዋ።

ኤ.ሉ

 

ቢንያም ሃይለ

 • መስዋእቲ ጀጋኑ (ሓቀኛ ዛንታ)
 • ቤት ማሕተም ኣዱሊስ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    1996
 • ብዝሒ ገጻት                                                                151

ትሕዝቶመስዋእቲ ጀጋኑብኣጠቃላሊ ክርአ ከሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ዘበነ መግዛእቲ ንዝነበሮ ልዑል ፍቕሪ ሃገር ቁንጽል መርኣያ ኢያ። እቲ ፍቕሪ ሃገር ከኣ ናብ ሃገራዊ ሓይሊ እናተቀየረ ሓደ ካብቲ ዘይነጽፍ ምንጪ ብርትዐ ህዝባዊ ሰራዊት ይኸዉን። መልእኽቲ መስዋእቲ ጀጋኑ እምበኣር ብኣዉራኡ ናብዚ ሓድሽ መንእሰይ ወለዶ ዝቀንዐ ኢዩ። ነቶም በጃ ሃገር ዝተሰዉኡ ኣሕዋት ተጋደልቲ ታሪኾም ወርትግ ክንዝክሮን እቲ ናቶም ፍቅሪ ሃገር ዓቂብና ከነሐይሎን ከኣ እጃማ ከተበርክት ትኽእል ኢያ።

 

 

 

 

ተኽለማሪያም ብርሃነ

 • ፍጮ ረቂቕ ኲናት።፣(ልቢወለድ)
 • ጀርመን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1996
 • ብዝሒ ገጻት 364

ናይ ፍቕርን ቃልስን ሓንፈጽ ኮይኑነቲ ዚሓለፈ ግፍዕታት ዘንጸባርቅ ብሓፈሻ ንኹሎም ሓርበኛታት ዘሞግስ ብፍላይ ከኣ ነቶም ኣብ ዉሽጢ ጸላኢ ኣትዮም ንዕኦምተመሲሎምብኽልተ ወገን እንዳሰርሑ ብህዝቦም እዉን እንዳተጸልኡ ኣብ ዕላምኦም ዝጸንዑ ተቓለስቲ ዘሕለፍዎ ሽግር ግፍዕታትን ጽንዓትን ጽንዓትን እትገልጽ ኢያ።

 

 

ሚኪኤል በርሀ

 • ፈታው ሰዓትን ካልኦት ዛንታታትን
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ንግድ ማተሚያ ቤት፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1996
 • ብዝሒ ገጻት 149

ሸውዓተ ሓጸርቲ ዛንታታት ዝሓዘት መጽሓፍ እያ።ምርእኣይዘርእስታ ሓንቲ ካብተን ዛንታታት፡ ሓቀኛ ዛንታ እያ። ኣዴታት ደቀን ንምርኣይ ናብ ሳሕል እናኸዳ ይገብርኦ ንዝነበራ ምብጻሕ ድማ ምስ ዓሚቝ ናፍቖታዊ ምርእኣይ ሰኒዳ ኣላ።ስረ ሓራጅእትብል ካልእ ዛንታ ድማ ኣብ ሓቀኛ ፍጻሜ እትመስረተት ዛንታ እያ። እተን ዝተረፋ ዛንታታት ግን ልብወለዳዊ ጽሑፋት ኮይነን፡ ንህይወት ብኹሉ መዳያታ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ዕድመን ኩነትን፡ ብጉሉሕ ስእላዊ ኣገባብ ዝትንትና እየን። ዛዕባታት እርጋን፡ ስራሕ፡ ሓዳር፡ ትህኪት፡ ምብጽጻሕ ወረ፡ ህይወት ኣብ ገድሊ፡ ናፍቖት ወዘተ ኸኣ በተን ልብወለዳት ኣቢሉ ተገሊጹ ኣሎ።

 

.

 

 

 

መለስ ንጉስ

 • (ዘሎ ዝህሉ/አኩባት ግጥምታት)
 • ኣስመራ ኣትላስ
 • ብዝሒ ገጻት                                        105.

68 ዝተፈላለየ ግጥምታት ዝሓዘት አያ። ደራሲ ካብ ነብሱ ወጼኡ ንህይወት ዝደልያ አዩ ዘምስል። ህይወት ህልፊ ዝኽሪ ፍቅሪ ናፍኮት ተምሳጥ ወ.ዘ.ተ ዝሓዘት አያ።

 

                                                  .

 

 

ኣለምሰገድ ተስፋይ

 • ክልተ ቅነ ኣብ ድፍዓት።  
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ኣዱሊስ 
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    1997
 • ብዝሒ ገጻት                                                                203
 • 1 ሕታም። ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-    1995
 • ካልኣይ ምብዛሕ                                             2005 ..

 እዛ መጽሓፍ 1985 ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንከተማ ባረንቱ ተቆጻጺርዋ ኣብ ዝነበረ እዋን ጸላኢ ነታ ከተማ ክመልሳ ኣዝዩ ጽዑቕን ተደጋጋሚን መጥቃዕትታት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ደራሲ ካብቲ ተመዲብሉ ዝነበረ ደጀን ክፍልታት (ኣብ ቤት ጽሕፈት ምምዳብ) ነቲ ዝተፍጥረ ናይ ድፋዕ (መካላከሊ ዕርዲ) ሃጓፍ ንምምላእ፣ ኣብ ሓንቲ ኣጋር ሓይሊታት ተመዲቡ። ኣብቲ ዝነበረ ናይ ኣርባዕተ መዓልቲ ኵናት ውግእ ግንባር ናቕፋ፣ ኣብ ዝተሳተፈሉ እዋን ሓንቲ ልቢ  ስውእ ተጋዳላይ ካብቲ ኣካላት  ስውእ ተመጅሪጋ ኣብ ሓደ ከውሒ ወዲቃ ምስራእያ ብዘሕደረትሉ ትዕዝብቲ፣ ዝጽሓፋ ታሪኽ ሓዘል እያ። ብተወሳኪ ተዋሶኦታትን ሓጸርቲ ዛንታት ዝሓዘት መጽሓፍ እያ።  

                                          .

 

ተስፋኣለም ምስጉን

 • ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልና ጥዕና( ጥዕና)
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም ኣዱሊስ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    1997
 • ብዝሒ ገጻት                                                                236

 

 

ግርማይ ገብረኣብ

 • ስምብራት
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ኤደን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1997
 • ብዝሒ ገጻት 187

 መጽሓፍ ስምብራት ብዛዕባ ክልተ ኣብቲ ጽንኩር ኩናት ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበሩ ፍቑራት ኣልዒላ ተዘንቱ። ኣብ ውሽጢ እቲ ታሪኽ ኣብ ሓደ ሓደ ዝነበረ ናይ ኩናት ትገለጸት። መጽሓፍ ስምብራት መስተንክራዊ ዓወት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ተጻዋርነት፣ ትብዓት ሃገራውነት መስዋእቲን ፍቕሪ ኣብቲ ትንፋስ ዘይህብ ኩናት ተዘንቱ መጽሓፍያ። 

 

                                               .

                    

 

 

ገነት ስዩም/ሽጎም

 • እንዳ ዝብኢ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም MBY፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    1998
 • ብዝሒ ገጻት                                                                62

ደራሲት ናይዛ መጽሓፍ እንዳ ዝብኢ ብዝብል ኣርእስቲ ክልተ ሓጸርቲ መጻሕፍቲ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኤርትራዊያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኢትዮጵያዊያንን ንዝበጽሖም ጸገም ካብ ማይ ባሕሪ ብጻሕሊ ምዃኑ ትገልጽ።  ሓደ ካብቶም ግዳያት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዋ ከምዝኾነን ካብኡ ተበጊሳ ነዛ መጽሓፍ ክትጽሕፍ ከምዝተገደደትን ትሕብር።

ዳ.ተ

 

ግርማይ በርሀ/ወዲበርሀ

 • ሓወልቲ መቓብረይ። (ታሪኻዊት ልቢ-ወለድ)፣
 • /ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1998
 • ብዝሒ ገጻት 171

እዛ ሓወልቲ መቓብረይ ዘርእስታ መጽሓፍ ብትሕዝቶኣ ናይ ሓንቲ ስድራ-ቤት ጣዕሚ፣ ሰላምን ፍቕርን ዚነበራ ብሰንኪ ባዕዲ ተበተነት። ሓፈሻዊ ትሕዝቶኣ ንመላእ ሕብረተሰብ ትምልከት ኮይና ስሚዕትካ ዚትንክፍ መፈጠርካ ዘጽልእ ግፍዓዊ መግዛእቲ ተፍእም።

 

 

 

ክብርኣብ ፍረ /

 • ባቢሎን
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ኤም.ቢ .ዋይ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    1995
 • ብዝሒ ገጻት                                                                342

ኣብ ካልኣይ ክፋል ሰማንያታት፣ ሓደ ጉጅለ ሰበ ስልጣን ደርግ፣ ኣብ መንግስቶም እምነት የጥፍኡ። በቲ ሽዑ ዝዕዘብዎ ዝነበሩ ኩነታት ከኣ ስርዓት ደርግ ንኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክትፍለ ሞት ኮይኑ’ዩ ዝስምዖም ነይሩ። ብገንዘብ ርኹባት ስለ ዝነበሩ ከኣ ካልኦት ሃብታማት’ውን ኣተሓባቢሮም ድሕቲ ናጽነት ኤርትራ ነታ ሃገር ናብ “ኣዲኣ” ናብ ኢትዮጵያ ዝመልሳ መደብ ይሕንጽጹ።በዚ ኸኣ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊኦም እምነት ከም ዘሕድሩ ብምግባር ኣብ ስልጣን ክሓኽሩ’ዩ ነይሩ እቲ ዕላማ። ኣብቲ ፕሮግራም፣ ብናይ ገንዘብ ስልጣን ጽሙኣት ኤርትራውያን ክጥቀሙ’ዩም ወሲኖም። ነዚ ንምግባር 500 ገጽ ዘለዎ ሰነድ ኣዳልዮም ክሰርሑ ምስ ጀመሩ፣ ሳሙኤል  ዝብሃል ገዲም ተጋዳላይ  ነታ ሰነድ  ሰለዝረኸባ፣ ነቲ መደቦም ክፈሽል ኣብ ዝኽእል ቦታ ከይበሐ ከሎ፣ ክዓግትዎ ሰፊሕ ሃድን ኣንጻር ሳሙኤል ይጅምሩ። እቲ ብድሕርዚ ዝስዕብ ጭርጭር ዓበደ ከም ናይ ኣንጭዋን ድሙን ቃልሲ’ዩ ዝኸውን። (መግለጺ ብደራሲ)

 

ኤ.ሉ

                                    

 

 

 

 

ክብርኣብ ፍረ /

 • ዳግማይ ፈተነ
 • ኣስመራ ኣብ ቤት ማሕተም ኤም.ቢ.ዋይ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    1996
 • ብዝሒ ገጻት                                                                397

እቶም ቀንዲ ኣባላት መስርሕ ባቢሎን፣ ካብ ዋሽንግቶን ኣብታ ናይ መጀመርያ መደብ ሰለ ዘይተዓወቱ፣ ካልእ ፍልይ ዝበል መደብ ይሕንጽጹ። ሕጂ ግን እቲ ዝሓሸ ንኤርትራ ናይ ምምብርካኽ መገዲ መንእሰያት ብምብልሻው እሞ ነቶም ዝነበሩ  መራሕቲ ዝትክእ ወለዶ ከም ዘይህሉ ክገበሩ እዮም ወሲኖም። ነዚ ከኣ ኣብታ ሃገር ኣውራ ኸኣ ኣብ ከተማታት ኤርትራ ዓበይቲ ሆቴላት ሃኒጾም ምጥላዕ፣ መስተ ከምኡ ኸኣ ሓሽሽ ብምትእትታው፣ ኣብተን ሆቴላት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ፣ ካልኦት ኣብያት ትምህርቲን ፋብርካታትን ብልዑል ብምትእትታው ነቲ መንእሰይ ከጽንትዎ’ዮም መዲቦም። ኣብዚ’ውን ሳሙኤል ‘ዩ ብልዑል ዝዋሳእ፣ እቲ ቃልሲ ኣዝዩ  ሓያል ረቒቕን’ዩ። እቶም ሸራሒቲ መደቦም  ብጽፉፍ ንምትግባር፣ ገዛእ ደቖም በቲ ምጥላዕን ሓሽሽን ናይ ምትእትታውን ምዝርጋሕን ዝሰልጠኑ ካብ ኣሜሪካ’ዮም ናብ ኤርትራ ሰዲዶሞም። ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ሸርሒ እዚ’ውን ከምታ ቀዳመቲ ይፈሽሎም። (መግለጺ ብደራሲ)

 

ኤ.ሉ

 

 

ክብርኣብ ፍረ /

 • ልኡኻት ሳጥናኤል፣
 • ኣስመራ ኣብ ቤት ማሕተም ኤም.ቢ.ዋይ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    1998
 • ብዝሒ ገጻት                                                                330

እዚኣ እታ ሳልሰይቲን ናይ መወዳእታን ፈተነ ናይቶም፣ መድቦም ክዕወት ስለዘይከኣለ ብጽልእን ሕርቃንን ተተርኒዖም ዝነበሩ፣ ዋሽንግቶናውያን ኣባላት መስርሕ ባቢሎን’ያ። ሕጂ’ውን እቲ ዕላማ ሓደ’ዩ እቲ ንምትግባሩ ዝውሰድ ሜላ’ዩ ዝፍለ። ኣብዛ ሳልሰይቲ ፈተነ፣ ካብ ጎሮቤት ሃገር ዕሱባት ከም ዝሕግዝዎም ክገብሩ እዮም ወሲኖም። እቲ ዕላማ ንኤርትራውያን ብምጽናት ኣዳኪሞም ፣ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ  ብኡ ኣቢሎም ከኣ ንገዛእ ርእሶም ኣብ ስልጣን ምድያብ’ዩ። ሓደ ክጥቀምሉ ዝሓሰቡ ኣገባብ ሳሪን ዝብሃል ኬሚካሳዊ ስሚ ናብ ሃገር ብምእታውን ኣብ ሃገረ ሱዳን ኣብ ሓንቲ ቁሸት ኣትዩ ብልዑል እናተላበዐ ሰብ ዘጥፍእ ዝነበረ ሕማም መድመይቲ፣ ናብ ኤርትራ ብምእታው ሞትን ሕንፍሽፍሽን ፈጢርካ  ነቲ መንግስቲ ኣዳኺምካ ምግልባጥ’ዩ ነይሩ። ሕጂ’ውን ሳላ ሳሙኤልን ተባዓትን ኣባላት ሚ/ጥዕናን ኣባላት ፖሊስን ድሕሪ ነውሕ ድኻም እቲ ሸርሒ ይፈሽል። ናይቲ ሸርሒ ምፍሻል ጥራይ ጥቕሚ ከምዘይብሉ ብምእማን ከኣ ነቶም ቀንዲ ስራሕቲ ኣብ ዝነበርዎ ቦታ ከይዱ ከጥፍኦም ይምድቡ።  (መግለጺ ብደራሲ)

 

ኤ.ሉ

 

 

ክብርኣብ ፍረ /

 • ማኒፈስቶ
 • ኣስመራ ኣብ ቤት ማሕተም ኤም.ቢ.ዋይ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1999
 • ብዝሒ ገጻት 291

ወያነ ዝሓንጸጾ ካርታ’ውን ዝነደፈሉ፣ሪፓብሊክ  ዓባይ ትግራይ ናይ ምምስራት ሸርሒ’ያ እተዘንቱ። ሓደ ሓደ ኣባላት ወያኔ መሬት ካብ ወሎ ካብ ጎንደር ካብ ኤርትራ’ውን እናቖርመሙ ዝነድፍዎ ካርታ ክውን ንምግባር’ዮም ነታ ማኒፈስቶ  ሓንጺጾማ። ነዚ ንምትግባር ምስ ኤርትራ ኩናት ክጅምሩ እንተኮይኖም ግን ንሳቶም ዘይኮነ ኤርትራ ከም ጀማሪት ክውንጅልዋ ዘክእሎም ሸርሒ እዮም ሓንጺጾም። ብመደቦም መሰረት ኣብ ኣስመራ ሓደ ሓደ ገበናት ብምፍጻም ፍሉጣት ኢትዮጵያውያን ቀቲሎም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን  ኩናት ንምጅማር ክከውን ከሎ። እዚ ግን ኩናት ንምጅማር እኹል ክኸውን ከም ዘይኣክእል ብምእማን ኣብ ኣዲስ ኣበባ’ውን ብመንግሰቲ ኤርትራ ዝተፈጸመ ብምምሳል ተመሳሳሊ ፍጻመታት ንምክያድ’ዮም ወሲኖም። ሕጂ እውን እዚ እኹል ክኸውን እንተ ዘይከኣለ ካልእ ናይ ዕቡዳት መደብ እዮም መዲቦም። ኢትዮጵያ ብመገዲ ዓሰብ  ካብ ዘይጥቅም ነዊሕ’ያ ጌራ ነይራ። ኣብ ክንዲ’ታ ወደብ  ኩሉ ሰደዳታን ኣታዊታትን እትግልገለሉ ዝነበረት ወደብ ጁቡቲ’ዩ ነይሩ። ስለዚ  ብናታቶም ኣተሓሳስባ ናይ ወደብ  ጁብቲ ኣስራርሓ ብምስንኻል ኤርትራውያን ጥቕሞም ስለ ዝተተንከፈ ፈጺሞሞ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ክትጽመድ ብኡ ኣቢሎም ከኣ ናይ  ዓባይ ትግራይ ሕልሞም ክትግብሩ’ዩ እቲ ሸርሒ። (መግለጺ ብደራሲ)

 

ኤ.ሉ

 

ክብርኣብ ፍረ /

 • ዓቕሊ ጽበት
 • ኣስመራ ኣብ ቤት ማሕተም ኤም.ቢ.ዋይ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2000
 • ብዝሒ ገጻት 325

ኣብ ጥቓ መወዳእት ኩናት ምስ ወያነ ሓደ ሓደ ሰበ ስልጣን ናይቲ ስርዓት ወግዓዊ ኩናት ነቲ ዝነበረ ኩነታት ንረብሕኦም ከም ዘይልውጦ ብምእማን ሓደ ንኹሎም መራሕቲ መንግስትን ውድብን ኤርትራ ብምቕንጻል ናይ መሪሕነት ሃጓፍ ፈጢርካ ስፍሕ ምዝንባል ፣ ዕግርግርን ራዕድን ዝፈጥር መደብ ንምትግባር እዩም መዲቦም። ነዚ ንምግባር ብልዑል ተወዲቦምን ሰልጢኖምን ንሰርዓት ደርግ ኣብ ናይ ራዕድን ሽበራን መደብ ዘግልግልዎ ዝነበሩ’ሞ ወያነ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣብ ትሕቲ  ኣዝዩ ልዑል ማእሰርቲ ዝነበሩ ገበነኛታት ገንዘብን ናይ ምሕረትን ዕድልን ብምትስፋው ክሰርሑ እዮም ወሲኖም። ብዝተፈላለየ መገዲ ነቶም ርኹሳት ናብ ኤርትራ ምስ ኣስገርዎም ከኣ ነቲ ናይ ጥፍኣት ስጉምቲ ንምትግባሩ ኣብ መዓልቲ ናጽነት’ዮም ተንቀሳቕሶም።(መግለጺ ብደራሲ)

 

ኤ.ሉ

 

 

ክብርኣብ ፍረ /

 • ርሕስቲ መሬት
 • ኣስመራ ኣብ ቤት ማሕተም ስምሃር ግራፊክስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2001
 • ብዝሒ ገጻት 346

ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ከቢድ ደርቂ’ዩ ወሪዱ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣህዛብ ብጥሜት ተጠቒኦም ዝመቱሉ ግዜ እዩ ነይሩ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከኣ ኣብ ትግራይ’ውን ከምኡ። ብኣንጻሩ ኣብ ኤርትራ ናይ እኽሊ ጸገም ኣይነበረን  ምህትሪ  ሓረስቶት ይኹን ስፋሕቲ ናይ መንግስቲ ሕርሻ ኣዝዩ ልዑል ምህርቲ  ዘኻዕበተሉ ወቕቲ’ዩ ነይሩ። እዚ ንሓደ ሓደ ሰበ ስልጣን ወያነ ክርድኦም ኣይከኣለን። ብናታቶም ኣተሓሳስባን ኣዘራርባን “እዛ ከውሒ ደረቕ ሃገር ብኸመይ እያ ነዚ ኩሉ እኽሊ ኣብ ዕዳጋኣ ብሕሱር ዋጋ ንህዝባ ተበርኽት ዘላ?” ዝብል’ዩ፣ነይሩ። ብፍላይ ከኣ ነቶም ምስኣቶም ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ነጋዶ ክርድኦም ዘይከኣለ ኣብ ዕዳጋኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ንሳቶም ዝዋስኡሉ ዝነበሩ ናይ ዓለም ዕዳጋ ብፍላይ ከኣ ነተን ናይ እኽሊ ረዲኤት  ዘበርክታ ዝነበራ ትካላት ኤርትራ ተጫሪታ ትስዕር ምንባራ ጻዕ ጻዕ ክብሎም ሰለዝጀመረ ነዚ ንምጽናዕን ንምብዳህን ሓደ መደብ ሓንጺጾ ይትግብሩ።(መግለጺ ብደራሲ)

ኤ.ሉ

 

 

ክብርኣብ ፍረ /

 • ካብ ናብ (ተዘክሮታት መግዛእቲ ስርዓት)
 • ኣስመራ ኣብ ቤት ማሕተም ስምሃር ግራፊክስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2001
 • ብዝሒ ገጻት 267

 እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብመልክዕ  ዶክዩመንታሪ ካብ 1974 ጀሚራ ክሳብ 191 ብስርዓት ደርግ  ኣብ ኣስመራ ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዕታት፣ ማእሰርቲ፣ መቕተልቲ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ኣብ 1974 ብህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተወሳኺ ከኣ እተን ናይ መወዳእታ ቅድሚ ሓርነት ዝነበራ መዓልታትን ስዓታትን እያ እተዘንቱ። (መግለጺ ብደራሲ)

                                          .

 

ክብርኣብ ፍረ /

 • ሕሩመይ
 • ኣስመራ ኣብ ቤት ማሕተም ስምሃር ግራፊክስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2001
 • ብዝሒ ገጻት 293

ኮምድያዊት መጽሓፍ’ያ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዓል ቤታ ኣብ ዓለም ከላ ሕሩመይ እናበለ፣ ብድሕሪኣ ካልእ ሰበይቲ ከይምርዖ ብዝገበረላ መብጽዓ ምስ ሞተት ስለ ዝተጠራጠረት፣ ምስ ክልተ ካልኦት መሓዙታ፣ ናብ ዓለም ተመሊሳን ክዕዘባ ከለዋን ዘጋጠመን ጸገማትን እያ ተዘንቱ።

                                                  .

 

 

 

ክብርኣብ ፍረ /

 • ተስፋ
 • ኣስመራ ኣብ ቤት ማሕተም ስምሃር ግራፊክስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2005
 • ብዝሒ ገጻት 279

ዛንታ ናይ ሓንቲ ብኤች ኣይ ቪ ዝተጠቕዐት ጉጅለ መንእሰይ እያ ተዘንቱ። ፍልይ ዝበለ ኣቀራርባ’ዩ ዘለዋ። ከምቲ ስማ ብኤች ኣይ ቪ ንዝተታሕዙ መንእሰያት ተስፋ እተስንቕ፣ ባዕላቶም እቶም መንእሰያት ብዝሕንጽጽዎ፣ ሞራል ዝህብ ፍቕሪ፣ምትሕልላይ ፣ ምትሕግጋዝ፣ ተወፋይነት መሰረት ብምግባር ንሕሙማን ስቕያት ዝወሓዶ ናብራ ከም ዝነብሩ ዝገብር መደብ’ያ ተዘንቱ። እታ መጽሓፍ ተስፋ እናሃበት፣ትምህቲ እተቅስምን ኣዘናጋዒት’ያ። ንሕማም ኤች ኣይ ቪ ከኣ ካብቲ ምስጢር ናይ ምግላል ናይ ፍርሃትን ተስፋ ምቑራጽን ዓለም ከተውጽእ ዝሓለነት መጽሓፍ’ያ።(መግለጺ ብደራሲ)

                                                   ኤ.ሉ

 

ተስፋኣለም ምስጉን

 • ሰላም።(ልብወለድ)
 • ኣስመራ፣/.../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    1999
 • ብዝሒ ገጻት                                                                154

ንሓንቲ ናይ ፈጠራ ኤርትራዊት ስድራቤት ከም ኣብነት ወሲዳ፡ ነቲ ብሰንኪ ዶባዊ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘጋጠመ ኩነታት ብፍላይ ነቲ ኤርትራውያን ስድራቤታት ዘርኣያኦ ጽኑዕ መኸተን ዝወረደ ኣደራዕን ንምግላጽ፡ ንሓቀኛ ፍጻመታት ብመልክዕ ልብወልድ ዛንታ እተዘንቱ መጽሓፍ እያ። ኣብ ገበር ናይታ መጽሓፍ፡ ደራሲ ንሓሳባቱ ብኸምዚ ዝስዕብ ስለዝገለጸ ሕመረት ሓሳብ ናይታ መጽሓፍ ንምርዳእ ሓጋዚ እዩ። .. ሰላም! ብስምኪ ክንደይ ተሸቂጡ!! ኤርትራውነት ገበን ድዩ?

.

 

 

 

ሃይለሚካኤል ሃይለስላሰ/ሊንጎ

 • ሓሞት ኣብ ድሎት ኤርትራዊት ዛንታ ፍቕርን ሰውራን እትገልጽ ልቢ-ወለድ
 • Iisbn 1-56902-148/ the Red Sea publishers and distributors of the Third World books፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2001
 • ብዝሒ ገጻት 203

ደራሲ ሓሞት ንበይና መራር ኢያ ኣብ ድሎትከ? ሽግር ንበይና መራርያ ኣብ ዉሽጢ ህይወትከ? ብምባል ጽሑፉ ይጅምር።

ቀንዲ ጠባይ ወይ ገጸባህሪይ ናይዛ መጽሓፍወዲ ሓሊብንዓለም ብኣሕዛኒ መልክዓ ዝተፈላለያን ናብ ገድሊ ምስተሰለፈ ድማ ኣብቲ ብህዝባዊ ግንባር ዝተመስረተ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተመልሚሉ ምዱብ ተዋጋኣይ ክኸውን ዝበቕዐ ኤርትራዊ መንእሰይ ኢዩ። “ሓሞት” ኣብ ድሎት ሃገራዊ ልቢን መበቆላዊ ባህሪያትን ተጋደልቲ ኣብ ዉሽጢ ሓድነቶም ዝነበረ ፍልልይ መልክዕ ውግእ ሃሓሊፉ ዘጋጥም ስዕረት ናይ ውግእን ንዓወት ኲናት ኣብ ሰውራኦም ዝነበሮም ብሩህ ተስፋን ንምዝንታው ኣዕሚቛ እተሐንብስ ድርሰትያ።

 

ካብቲ ብዙሕ ግዜ ናብ ጸጽቡቁ ወይ ጠጥዕሙ ጥራይ ኣዘንቢሉ ዘዘንቱ ናይ ስነ-ጽሑፍና ቅዲ ብመጠኑ ተፈልያ ከም ኩሉ ህይወት ወዲ-ሰብ ኣብ ሰውራውን ጽቡቅን ሕማቕን መልክ ዕጉዕዞን ናይ ሰባት ምጉንፋጥን ምፍሕፋሕን ዳህሲሳ ኣላ።

 

 

ገብረ ኢየሱስ ክፍሌ /ኣባ (MM DD)

 • ታሪኽ ትዉልዲ ልሳን ግእዝ/ታሪኽ። ቀዳማይ ክፍሊ፣
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣሰር፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    2001
 • ብዝሒ ገጻት                                                                167

ኣመጻጽኣን ኣዘረጋግሓን ቋንቋ ግእዝ፡ ከምኡውን ቋንቋ ግእዝ ምስ ካልኦት ቋንቋታት ዘለዎ ርክብ ንምሕባር ዝተዳለወ ናይ መጽናዕቲ መጽሓፍ እዩ። ኣቐዲሙ ከም ኣቆጻጽራ ግእዝ 1963 ብቛንቋ ኣምሓርኛ ተሓቲሙ ምንባሩ ድማ ደራሲ ኣብ ፈላሚ ገጽ እቲ መጽሓፍ ኣብሪሆም ኣለዉ።

ቋንቋ ግእዝ መፍለጢት ጥንታውነትና እያ ዝብል እምነት ዘለዎም ኣባ ገብረኢየሱስ፡ ሴማዊት ቋንቋ ግእዝ ምሁራት ደቂ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ግቡእ ኣድህቦ ክገብሩላ ዝላቦ ብሓደ ሸነኽ፡ ኣብ ቋንቋ ንዝመራመሩ ድማ ንምርምር ከም መቕድማዊት መጽሓፍ ንኽትኮኖም ብምሕላን እዮም ጽሒፎማ።

 • 3 ሕታም፣
 • ኣስመራ፣ ኣገልግሎት ማሕተም ሳቡር፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    2005
 • ብዝሒ ገጻት                                                                134

 

                                                     .

 

መንግስቲ ኤርትራ

 • ጋዜጣ ኣዋጃት ኤርትራ /116/2001 ቅጺ10/2001 ቁ4
 • ኣስመራ ቤት/ማ ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    2001
 • ብዝሒ ገጻት                                                                124
 1. ኣዋጅ ኣታዊ ግብሪ ቅ62/1994 ንምምሕያሽ ዝወጸ.
 2. ኣዋጅ ቁ.117/2001 ቅረጽ መሸታን አክሳይዝን ቑ.64/1994 ንምምሕያሽ ዝወጸ.
 3. ሕጋዊ ምልክታ ቑ.50/2001 ንሕጋጋት ኣታዊ ግብሪ ሕጋዊ ምልክታታት 20/1995 ንምምሕያሽ ዝወጸ ሕጋጋት.
 4. ሕጋዊ ምልክታ ቁ.512001 ንሕጋጋት ቀርጽን መሸጣን አክሳይዝን ሕጋዊ ምልክታ ቅ.22/1995 ንምምሕያሽ ዝወጸ ሕጋጋት.
 5. ሕጋዊ ምልክታ ቁ. 52/2001 ሕጋጋት ታሪክ ጉምሩክ.

 

 

ሃይለ ናይዝጊ ሰመረ

 • ሰብኣዊ መሰላት። (ሕጊ)፣
 • ኣስመራ፣/ቤ.ማ.ኣ./
 • /ዓ.ም.ኣ./
 • ብዝሒ ገጻት 22

እዛ መጽሓፍ ትርጉም ሰብኣዊ መሰላት፣ ኤሮጳዉያን ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎም ተመኩሮን ኣገዳስነት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሃገርናን ብኸመይ ከነተግብሮ  ከምእንኽእልን ደረታት ሰብኣዊ መሰላትን  ሕጽር ዝበለ መግለጺ ይርከባ።

ዓንደሚካኤል ሰሎሞን

 • ምስላታት ትግርኛ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም MBY
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    2001
 • ብዝሒ ገጻት                                                                125

ደራሲ ናይዛ መጽሓፍ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ምስላታትን ናይ ኣፈታሪኽ ክሰምዕ ይግደስ ብምንባሩ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ንኽጽሕፍ ካብ 1980 ታት ኣቢሉ ከምዝሃቀነ ይገልጽ።

መጽሓፍ ፊደላት ምስላታት ትግርኛ ብናይ ፊደላት ቅደም ተኸተል ተሰሪዓ 2340 ምስላታት ሒዛ ኢያ ኣብ ኢድ ኣንበብቲ በጺሓ። እዘን 234 ምስላታት ካብ ምስላ ኣበው ካብ ማይ ባሕሪ ንጭልፋ ጥራይ ኢየን። ቁንጣሮ ምዃነን ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ዘይተባህለን ማይ ዘይጠዓመን እዉን ኣይኮነን። ሓድሽ ምስላ ኸኣ የልቦን። ምስ ሓድሽ ኣጋጣሚ መደረ ወይ ዘረባ ከሕጽርን ዚኣቱ ዘይምኖ ቀመም ምዃኑ እምበር። ክንዲ ዝኾነ ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ዘለዉ ምስላታት ብጻዕቂ ይኹን ሓሓሊፎም ከምዘለዉዎ ኣብ ብዙሓት ናይ ምስላታት መጽሓፍቲ ከምዘለዉ ደራሲ ባዕሉ ዚኣምነሉ ኢዩ።

.

ይትባረኽ በርሀ (ዘውገ ምሁራን)

 • ታሪኽ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ
 • ኣሕታሚ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ..ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2001
 • ብዝሒ ገጻት 228

ናይ ክልተ ሽሕ ዓመታት ጉዕዞ ታሪኽ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዘዘንቱ መጽሓፍ እዩ። ንምግላጽ ምእንቲ ክጥዕም ተባሂሉ ድማ በብኽፍላተ ዘመኑ፡ ካብ ቅድመ ክርስትና ዝነበረ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ መወዳእታ መበል 20 ክፍለዘመን፡  ኣብ ሓሙሽተ ዓበይቲ ምዕራፋት ተመቒሉ ቀሪቡሎ። እዚ ቀሪቡ ዘሎ ጽሑፈ ታሪኽ፡ ብኹዕታ ካብ ዝተዳህሰሱ፡ ኣብ ጽፍሕታት ኣኻውሕ፡ ቀጸላ ኣእማንን ሰሌዳን ካብ ዝተጻሕፉ፡ ካብ ጥንታውያን መጻሕፍተ ብራናን ካብ ናይ ወጻእተኛታት ሰነድን ምርኩስ ብምግባር ዝሃብተመ እዩ።

.

 

 

እዝግሃሪያ ጸጋይ

 • ኣገባብ ኣደላልዋ መግቢ
 • ኣስመራ፣/.../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                        2002
 • ብዝሒ ገጻት                                                    154

 

 

ገብረሚካኤል ሃብተኣብ

 • ጽሕፍቶ ሓደ ተጋዳላይ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም MBY፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2002
 • ብዝሒ ገጻት 84

ኣብ ታሪክ ወዲ-ሰብ መብመድረኹ ነፍሱ ዚኸኣለ መበገሲ ዘለዎ ዉግኣት ተኻይዱን ኣብ ምክያድ ይርከብን።ተመራመርቲ ታሪኽ ፣ ኲናት ምስ ዉልቀ-ዉነና ማለት ምምጻእ ዘመነ ጊልያነት ከምዚተጋህደ ይሕብሩ። ካብ ናይ ዉልቀ- ሰባት ባእሲ ክሳብ ናይ ቀቢላታትንን ሃገራትን ዝርአ ኲናት መብዛሕትኡ ግዜ  ካብ ቁጠባዊ ረብሓ ንምሕላው ዝተበገሰ ኢዩ።

ደቂ ኣዳም ነዚ ዝተጠቅሰ ዓላማ ንምርግጋጽ ካብ’ታ ዚቀለለት እምኒ ሃድን ክሳብ’ቲ ዚረቐቐ ኣዕናዊ ናውቲ ኲናት ይትቀሙ።

ህዝቢ ኤርትራ ብዘይካ’ቲ ንዘመናት ኣንጻር ዝተፈላለዩ ወረርትን ገዛእትን ዘርኣዮ ተባዕ መኸተ ን30 ዓመት ዝቀጸለ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ዓለም ዉሑድ መዳርግቲ’ዩ ዘለዎ።

ደራሲ’ዛ መጽሓፍ ነዛ ጥማዕ ቃልስና ብፍላይ ከኣ ንከፊላዊ ሂወት ተጋዳላይ እተንጸባርቅ ልብ-ወለድ ካብዚ ብምብጋስ  ዘዳለዋ  ይገልጽ።

 

 

 

 

ፋጥናዛህራ መሓመድ

 • ራሄት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ሳቡር፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2003
 • ብዝሒ ገጻት 220

 

 

እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል

 • ሮዛን ሰሌን። (ልቢ-ወለድ)፣
 • ኣስመራ፣ ብኣሕተምቲ ሕድሪ፣/ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                                    2003
 • ብዝሒ ገጻት                                                                232

ኣብ ፍቕሪ ቃል-ኪዳንን ቃልስን እተመርኮሰት ልቢ-ወለድ። ኣብዛ መጽሓፍ እቶም ዝደቀቑ ዕለታዊ መነባብሮ፣ ሃልክታትን ጸገምን ፍቕርን ጽንዓትን ዘንጸባርቑ ሒዞሙኻ ዚጎዓዙ ጠባያት ኣለዉ። ብሃንቀዉታ ንድሕሪት ትምለስ ምስ ጀመርካያ ክትሓድጋ ዘይትኽእል ኣዘናጋዒትን መሃሪትንልቢ-ወለድ ዛንታ ኢያ።

 

 

 

ግርማይ ደበሳይ

 • ሚስጢር ዓወት ሚስጢር ህይወት።ትርጉም (ስነልቦና)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም MBY
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                        2003
 • ብዝሒ ገጻት                                                    80

ኦግ ማንዲኖ ዝተባህለ ደራሲ ዝጸሓፋ ኮይና ግርማይ ደበሳይ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ዝተርጐማ እያ። ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ፡ ማንዲኖ ካብ ተመኩሮኡ ዝረኸበን ንሱ ብሉጻት ሕግታት ዝብለን 17 ሓሳባት ቀሪበን ኣለዋ። ኩለን እተን ሓሳባት፡ ነቲ ኣብ ህይወት ዝህሉ ዘየዐውት ሕማቕ ልማድ ብኸመይ ክንቅይሮ ከምዝግባእ ዝሕግዛና እየን። ንመዓልቲ ሓንቲ መመርሒ ሓሳብ ወሲድና ከነተግብራ ንጽዕት። ኣብኣ ምስ ተዓወትና ናብታ ካልአይቲ ንሰግር። ንኹለን ተግቢርናየን ኢልና ኣብ ዝሓሰብናሉ ድማ ነቲ ዝተለማመድናዮ ንኻልኦት ከነካፍሎም ንጅምር እሞ ነቲ ምስጢር ዓወት ንረኽቦ፡ ዝብል ሓሳብ ድማ ኣለዋ።

 

.

 

 

ግርማይ ወልደገርጊስ (መንከኒኖ)

 • ተኽለወይኒ።(ልብወለድ)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም MBY
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                        2003
 • ብዝሒ ገጻት                                                    81

 

 

ብሩኽ ሃብተሚካኤል

 • ስም መጽሓፍ፣- ስምሃርን ወላዲታን
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                         2003
 • ብዝሒ ገጻት፣-                     255

 

ኤ.ሉ

 

 

ሃብቶም ብርሃነ/ወዲ ባድመ

 • ፍቕሪ ኣብቲ ፍሉይ ዓለም (ልብወለድ)
 • ኣስመራ፣ ኣገልግሎት ማሕተም ሳቡር፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2004
 • ብዝሒ ገጻት 143

 

ሙሳ ኣሮን/መም.

 • ኤርትራዉያን ኣብ ዓውዲ ስራሕ 1 ሕታም፣
 • ኣስመራ፣ /../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2004
 • ብዝሒ ገጻት 96

 

 

 

 

ተመስገን ትኩእ           

 • ስም መጽሓፍ፣- ድሓን ኩኒ እንዳፍራስ 2ይ ሕታም
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ———–
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2005
 • ብዝሒ ገጻት፣- 94

ኤ.ሉ

 

 

ሚካኤል ኣዶናይ

 • ስም መጽሓፍ፣- ፍርዲ ጎቦ ዓረይ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ————-
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2005
 • ብዝሒ ገጻት፣- 108

ኤ.ሉ

 

 

 

 

ኣለምሰገድ ተስፋይ

 • ስም መጽሓፍ፣- ጊታኖ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-               2005
 • ብዝሒ ገጻት፣-                       146

 

 

ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ

 • ሕድገት ዘየፍቅድ መሰል
 • ኣስመራ፣ /.../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                        2005
 • ብዝሒ ገጻት                                                    283

እዚ መጽሓፍ ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ መንጎ ስርዓታት ኢትዮጵያን(ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግን ስርዓት መለስ ዜናዊን) ሰዉራ ኤርትራን ኣዉራ ከኣ ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተኻየደ ቀጥታዊ ርክባት ብሕጽር ዝበለ መልክዕ ዝተገልጸ ኢዩ።

ደራሲ ሓደ ካብቶም ኣብ ሰዉራ ኤርትራ ዝተቓለሱን ብዙሕ ጸበባ ዝረኣዩን ኣብ ልዕሊኦም በደልን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈጸሞም ኤርትራዉያን ዜጋታት ብምዃኑ ኣብ መጽሓፍ ብዛዕባ ዝካየድ ዝነበረ ርክባትን ኣብ ዝንጸባረቅ ዝነበረ ናይ ዝተፈላለዩ ወገናት ፖለቲካዊ መርገጺታትን ኣብ ምቕላብ  ብዝከኣል መጠን ሓቀኛን ወድዓዉን ክኸዉን ፈቲኑ ከምዘሎ ዪገልጽ።

.ተ

 

ገነት ስዩም         

 • ሽጉም ሓድገይ ሓርነት’ዩ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2005
 • ብዝሒ ገጻት፣- 134

 

ግርማይ ነጋሽ /ርን ቻርለስ ካንታሉፖ (ፕሮፈሰር)

 • ግጥሚ ሕላይ፣
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                    2005
 • ብዝሒ ገጻት                                                            139

ኣስታት 37 ግጥምታት ትግርኛ፣ትግረ፣ዓረብን ዝሓዘት መጽሓፍ’ያ። እቲ ግጥምታት ደጉዓ፣ ሓጎስ፣ ኣስተንትኖ፣ ጣዕሳ፣ ዓወት፣ ፍቕሪ ዝገልጽ ምሩጻት ግጥምታት እየን። ኩለን ድማ ብኤርትራውያን ተደሪሰን ግርማይ ነጋሽ ዶ/ርን ቻርለስ ካንታሉፖ (ፕሮፈሰር) ናብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝተተርጎማ እየን።

 

 

 

በየነ ሃይለ

 • ዓቢዱ’ዶ ትብልዎ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                          2005
 • ብዝሒ ገጻት፣-                                        111

                                               ኤ.ሉ

                        ኤ.ሉ

 

ሙሴ ዑቅባሚካኤል(ዶ/ር.)

 • ሕክምናዊ ምኽሪ
 • ኣስመራ፣/ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2006
 • ብዝሒ ገጻት 246

ኣብዚ መወዳእታ ፍርቂ መዋእል ዝተፈላለዩ ሕማማት ይረኣዩ ብምህላዎም ህዝቢ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ዘለዋ ሃገራት ክሳቀዩ ይርኣዩ ቀንዲ ዕላማ ናይዛ መጽሓፍ ነዞም ጸገማት ብኸማይ ትከላኸሎም ምስ ኣጓነፉ ድማ ብኸመይ ክትንክዮም ከምእትኽእል ሓበሬታ ንምስናቅ ብትግርኛ ዝተዳለወት ኢያ።

ደራሲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ክጽሕፎም ዝጸንሐ ጽሑፋትን ካብ ካልእ መጽሓፍቲ ዝረኸቦም ሓበሬታን ብምጥርናፍ ኢዩ ኣዳልዩዋ።

ዳ.ተ

 

ኣስመሮም ዘርአ        

 • ሓጎስ ድዩ ሓዘን
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-   2006
 • ብዝሒ ገጻት፣-                          144

ኤ.ሉ

ምሕረትኣብ ዓንደብርሃንን ወይኒ ዮዉሃንስን

 • ዉዱን ህይወት። (ስነልቦና ግጥምታትን ምህዞታትን)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2007
 • ብዝሒ ገጻት 98

ናይ ህይወት ተመኩሮኡን መጻሕፍትን ተወኪሱ፡ ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ግድላት መፍትሒ ሓሳባት ንምሃብ ዓሊሙ ዝጸሓፎ እዩ። ውዱን ህይወት ማለት፡ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ሚዛናዊ ናብራ ክትነብር ምኽኣል ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ህሞት ሕማቕ ከጓንፈና ከሎ፡ ወይ ብገለ ምኽንያት ቅሬታ ክስምዓና ከሎ፡ ወይውን ዝተፈላለዩ መዓልታዊ ጸገማት ከጋጥሙና ከለዉ፡ ብኸመይ ውዱን ህይወት ክንመርሕ ከምእንኽእል ድማ ትምዕድ። እቲ ግጥምታት ተባሂሉ ኣብታ መጽሓፍ ሰፊሩ ዘሎ ግን ብትሕዝቶ መልእኽቱ ይኹን ኣገባብ ኣጸሓሕፋኡ ምስ ኣርእስቲ ናይታ መጽሓፍ ዝቃዶ ኣይኮነን።

.

 

ኣስመሮም ጸጋብርሃን

 • እታ መርዓት (ሓቐኛ ዛንታ)
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2006
 • ብዝሒ ገጻት                                                    367

መጽሓፍ እታ መርዓት ኣብ ሓቐኛ ዛንታ ኣብ ከባቢ ሰገነይት ብድሕሪ ምዝላቕ ማለት 1978 ህ.ግ.ሓ.ኤ. ዝተፈጸመ’ያ ተዘንቱ። ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ዝነበረ ተርእዮ ክዳዓትን ብሓደ ወገን ቃልሲንን ጸበባን ሓፋሽ ውድባትን ተጋደልቲን ፣ ትብዓት ሓፋሽ ህዝቢን እተበርህ መጽሓፍ’ያ።

 

መሓመድ ዓሊ ኢብራ

 • እመኒኒ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ———–
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                         2007
 • ብዝሒ ገጻት፣-                       200

ኤ.ሉ

 

መሓሪ በላይ

 • ብቑሊ ማህጸነይ ንዓኺ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2007
 • ብዝሒ ገጻት፣- 160

 

 

 

 

ሚኪኤል በርሀን ሚኪኤል ኣዶናይን

 • ተኽሊት ወዲ ባሕርን ካልኦት ዛንታታትን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2007
 • ብዝሒ ገጻት 194

ኣቐዲማ 1991 ኣብ ሃገር ሽወደን ተሓቲማ ነበረት። ህይወት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ፡ ከምኡውን ኣብቶም ኣብ ምግዳል ተሰሊፎም ዝነበሩን፡ ኣብቶም ኣብ ስደት ዝነበሩን እናንጸባረቐት፡ ብፍላይ ብፖሊቲካዊ ዕላማ ተደሪኻ ዝተጻሕፈት ነበረት። ሽዑ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ስለዘይተዘርግሐት ግን ናይ ድሕሪ ናጽነት ተሞኩሮ ህይወትን፡ ካልኦት ዘዘናግዑ ዛንታታትን ወሲኻን ተጻፊፋን ዳግም ኣብ ኣስመራ ተሓትመት።

1984 ብድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ ኣብ ዝተዓደመ በኹሪ ውድድር ስነጽሑፍ፡ ቀዳመይቲ ተዓዋቲት ዝነበረትቀያሕ መሶበይዘርእስታ ሓጻር ዛንታ፡ ሓንቲ ካብተን ኣብዚ መጽሓፍ ሰፊረን ዘለዋ ትሽዓተ ዛንታታት እያ።

   .

 

 

ሃይለ ቢዘን

 • ብድሕሪ ማዕጾ (ሕሩይ ቅንየት)
 • ስቶክሆልም፣ ISBN 99948-51-01-2./
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2008
 • ብዝሒ ገጻት 86

  53 ምሩጻት ግጥምታት ዝሓቐፈ መጽሓፍ እዩ። ንሓሳብ፣ ንስቕታ፣ ንሞት፣ ንንእስነት፣ ንኾምፕሽታቶ፣ ንጽባቐ፣ ዝርከብዎም ሰፊሕ ፍልስፍናዊ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላውን ታሪኻውን ፍጻመታት ብዓሚቝ ኣጸሓሕፋ ዝቐረበ መጽሓፍ ድማ እዩ።

.

 

ሙሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

 • ምህዞታትን ርኽበታትን(ታርኽ ምህዞታት)1 ሕታም፣
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም ኣትላስ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2008
 • ብዝሒ ገጻት                                                    100

 

 

ሙሉጌታ ሱልጣን መም.

 • ፈተነ (ልቢ ወለድ)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                         2008
 • ብዝሒ ገጻት፣-                      63

 

 

 

ኣለምሰገድ ተስፋይ

 • ሰለስተ ኣዕሩኽ፣ጥምጥም ኣብ ገጀረት(ልብወለድ)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2008
 • ብዝሒ ገጻት                                                    155

 

 

ሙሉጌታ ርእሶም

 • ኣብ ፍቕርን ሓዳርን ብኸመይ ንዕወት(ስነልቦና)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣማን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2008
 • ብዝሒ ገጻት 204

ፍቕራዊ ዝምድናታት ንምውሓስ፡ ሓዳር ብውሕልነት ንምእላይን ውሉድ ብዝግባእ ንምዕባይን ጥበብ ይሓትት እዩ። ከምቲ ገለ ሞያ ንምውናን ፍልጠት ዘድሊ እሞ ንዓመታት ድማ እንመሃሮ፡ ፍቕራዊ ዝምድናታት ንምዕቃብውን ፍልጠት ስለዘድሊ ክንመሃሮ ኣገዳሲ ምዃኑ እተዘኻኽር መጽሓፍ እያ።

ኣብ ሓሙሽተ ምዕራፋት ተጠርኒፋ፡ መንእሰያትን ፍቕርን፡ መጻምድቲ ንምምራጽ ክንክተሎ ዝግባእ ኣገባብ፡ ትርጉምን እንታይነትን ሓዳር፡ ከምኡውን ውጥን ስድራቤት ዝብሉ ዛዕባታት ድማ ሓቚፋላ።

2 ሕታም 2009 ..

3 ሕታም 2010 ..

.

 

 

ባህላዊ ጉዳያት ሚኒስትሪ ትምህርቲን ቤት ጽሕፈት ዉጥን ዕቃበ ባህላዊ ቅርስን

 • ቆላሕታ። (ታሪኽ)
 • ኣስመራ፣ /ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2008
 • ብዝሒ ገጻት 90

ባህላዊ ዉርሻና መለለይ መንነትና ከምዃኑ መጠን ቤት ጽሕፈት ባህላዊ ጉዳያት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስ ቤት ጽሕፈት ዉጥን ዕቃበ ባህላዊ ቅርሲ ብምትሕብባር ብኹለን  ቛንቛታት ኤርትራ ዝተጻሕፉ ብርክት ዝበሉ ኣፋዊ ስነ-ጽሑፋት ብምእካብ ብመንገዲ ፍልይቲ ሕታም “ቆላሕታ” ብዝብል ስም ናብ ተማሃሮ ዝተዘርግሐት መጽሓፍ ኢያ። ኣዳለዉቲ ተመሳሰልቲ ጽሑፋት ብቛንቛታት ትግረ፣ ናራን ሳሆን ንኽዝርግሕ መደብ ከምዘለዎም ይገልጹ።

ዳ.ተ

 

ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ

 • 14 ሓጸርቲ ዛንታታት ዕዉታት ፈስቲቫል ኤርትራ 2008 ካልኦትን።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣማን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2009
 • ብዝሒ ገጻት                                                    177

 

 

 

ገነት ስዩም /ሲስተር

 • ኮሊልኩም ሃቡና(ልብወለድ)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣትላስ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2008
 • ብዝሒ ገጻት                                                    72

 

 

ተስፋይ ግርማይ

 • ክራውስርነታይ ስርጅን
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ፍራንቸስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-              2008
 • ብዝሒ ገጻት፣-                                               362

ኤ.ሉ

 

 

መስፍን ገብረሂወት

 • ሚስጢር ሕጉሳት መጻምድቲ (ስነልቦና)
 • ኣስመራ፣////
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2009
 • ብዝሒ ገጻት 349

 

ሙሉእብርሃን በርሀ ሓጎስ

 • ሕግታት እንዳባ ብመንጽር ዘመናዊ ሕጊ ንጾታዊ ማዕርነት።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣማን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2009
 • ብዝሒ ገጻት 296

እዛ መጽሓፍ’ዚኣ ናይ ትሽዓቲኤን ብሄራት ኤርትራ  ሕግታት እንዳባን ዘመናዊ ሕግታትን ንምርግጋጽ ጾታዊ ማዕርነት ዘለዎም ብልጫታትን ድኽመታትን ተነጽር።  ደራሲ ናይዛ መጽሓፍ ከም መበገሲ ሓሳብ ዝወሰዶ ናይ ሎሚ ወለዶ ንሕግታት እንዳባ ብዓሚቕ ስለዘይፈልጥዎ “ከም ድሑርን ገታኢ ምዕባለን፣ መሰላት ደቂ ሰባት ዘየኽብርን ብፍላይ ድማ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝግህስን ጌሮም ስለዝወስድዎ ኣፍልጦ ሕጊ፣ ብፍላይ ድማ ሕጊ እንዳባ ክህልዎም ትሕግዝ። ብተወሳኺ ንህዝቢ መትከላትን ኣምራትን ሕጊ ንምምሃርን ኣብ ዘጋጥም ግርጭታት መፍትሒ ዝኸዉን ሓሳባት ንምልጋስን  ከም መወከሲ ኮይና ከተገልግል ትኽእል።

 

 

ስምኦን ሳሙኤል

 • ባህጊ ብልሓቱ። (እኩብ ሓጸርቲ ዛንታታት) 1 ሕታም፣
 • ኣስመራ፣ /.../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2009
 • ብዝሒ ገጻት                                                    127

ሽዱሽተ ሓጸርቲ ዛንታታት ጠርኒፋ ዝሓዘት መጽሓፍ እያ። ፍልስፍና ህይወትን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣልዒላ ድማ፡ ሳዕቤንን መፍትሕን ሕቶ ኣመንዝራነት፡ ርእሰ ምትሓትን ግርህነትን  ብልበወለዳዊ መልክዕ ተዕልል። ብልሓቱ ወዲ ኣቶ ፈጠሮ፡ ምሒር ሃካይ ብምንባሩ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ፈቲኑ ክዕወት ዘይከኣለ መንእሰይ ነበረ። ህቡብ ናይ ምዃን ክቱር ባህጊ ግን ነበሮ። ስለዚ ድማ ተበላሒቱ ዝረኸባ ብልሓት፡ ኣብቲ ሽንግርዋ ብዝብል ዝፍለጥ ናይ ተለቪዥን መደብ ውድድር፡ ሓደ መዓልቲ ብመሰኮት ተለቪዥን ንኽርአ ነበረ። እዚ ባህጊ እዚ ድማ ኣርእስቲ ናይዛ መጽሓፍ ንኽኸውን ዝደረኸ ዛንታ ደረሰ።

.

 

 

በየነ ሃይለ

 • ሓወልቲ(ግጥምታት፣ ትርጉም ብኣሌክሳንደር ፑሽኪን)
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም ሳቡር፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2009
 • ብዝሒ ገጻት                                                    28

 

 

ኣለክሳንደር ሰርገየቪች ፑሽኪን

 • ዛንታታት ነፍሲሔር ኢቫን ፔትሮቪች
 • ኣስመራ፣ ኣሕተምቲ ሕድሪ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2009
 • ብዝሒ ገጻት                                                    143

ኣለክሳንደር ሰርገየቪች ፑሽኪን ካብ ዝጸሓፎ ዝተተርጐመ እዩ። እዚ ዛንታ ናይቲ ህቡብ ሩስያዊ ደራሲ ንኤርትራውያን ክቐርበሉ ዝተደልየ ምኽንያት፡ ደራሲ፡ ብመስመር ኣዲኡ ዓቢዓቢ ኣቦሓጎኡ ዝኾነ ኣብርሃም ሃኒባል፡ መበቈሉ ሎጐ ዝበሃል ሓፈሻዊ ቦታ ኤርትራ ምዃኑ እዩ። ምስ ምትካል ሓወልቲ ኣለክሳንደር ፑሽኪን ኣብ ኣስመራ፡ ብምትእስሳርን ነቲ ብሕጂ ዝሕተም ጽሑፋት ፑሽኪን ከም መቕድም ንኽትከውን ብምሕላንን ከምዝተሓትመት ድማ ተርጓሚ ኣብ መቕድም ናይዛ ፈላሚት መጽሓፍ ገሊጹሎ።

.

 

 

ኣብርሀ የማነ

 • ኤለክትሮኒካዊ መዝገበ ቃላት ትግርኛ
 • ኣስመራ፣ /../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2009
 • ብዝሒ ቃላት                                                    23,600

ኤለክትሮኒካዊ መዝገበቃላት ኣብ ኮምፑተራት ብምጽዓን፣ ቃል ብምጽሓፍ ጥራይ እትደልዮ ትርጉም ክትረክብ ዘክእል ምቹእን ግዜ ዝቑጥብን ፍርያት እዩ። እዚ ሕጂ ንመጀመርያ ተዳልዩ ዘሎ መዝገበቃላት እንግሊዘኛ ትግርኛ፣ ኣብ ቀጻሊ ንኩለን ቛንቛታት ሃገርና ከም ዝሓቁፍ ኮይኑ ክዳሎ ብመደብ ተታሒዙ ዝስርሓሉ ዘሎ እዩ።

እዚ ፈርዩ ዘሎ ኣብ ሃገርና ብዓይነቱ ኮነ ብኣቀራርብኡ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ኤለክትሮኒካዊ መዝገበቃላት ኣብቲ ብህ....ዝተዳለወ መዝገበ ቃላት መሰረት ዝገበረ እዩ።

ዳ.ተ

 

 

 

 

እስክንድር ብርሃነ/ኣሌክስ

 • ሕክምናዊ ጠቕሚ ኣትክልቲ
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም MBY
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            2009
 • ብዝሒ ገጻት                                                                118

መጽሓፍ ሕክምናዊ ጠቅሚ ኣትክልቲ ኣብ ከባቢና ብዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኣትክልትን ዉጽኢቶምን ተጠቂምካ ኣብ ደቂ ሰብ ንዝርአ ዝተፈላለየ ትዕናዊ ጸገማት ብኸመይ ኣገባብ ትከላኸሎምን ትኣልዮምን ዘብርህ መሰረታዊ ሓበሬታ ዝሓቆፈት መጽሓፍ ኢያ።

ካብ ኣትክልቲ ዝርከቡ ኣቑጽልቲ፣ ሱር፣ ቀመማት፣ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣካላት ዝሃንጽ ዝተፈላለዩ መኣዛዊ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎም ተጻዋርነት ብምምዕባል ካብ ሕማማት ኣብ ምክልኻል ንዝተጎድአ ኣካላት ኣብ ምጽጋን፣ ሕማማት ኣብ ምፍዋስ ከምኡዉን ጥዕናዊ ጸገማት ኣብ ምእላይን ምክልኻልን ዓቢ ኣበርክቶ ኣለዎም።

ኣብ መጽሓፍ ተጠቂሶም ዘለዉ ኣቁጽልቲ ሰራዉር ቀመማት ኣሕምልትን ፍረታትን ብቀረባ ዝርከቡ መብዛሕትኦም ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ከም መግቢ እነዘውትሮም ኮይኖም ንፍወሳዊ ጠቅምታቶም ብዝምልከት ድማ ኣብ ብዝህሓት ዝማዕበላ ሃገራት ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ዝተሰነየ መጽናዕትታትን ፈተነታትን ተኻይድሎም ጥዕና ኣብ ምድንፋዕን ሕማማት ኣብ ምፍዋስን ዓቢ ኣበርክቶ ከም ዘለዎም ዝተርአጋገጸ ኢዩ። ይኹንበር ካብዞም ኣትክልትን ዉጽኢቶምን ነቲ ዝድለ ጥዕናዊ ረብሓ ንምርካብ ዘይተደልየ ሳዕቤናት ንምዉጋድን ኣብ ዓቐን፣ ኣገባብ ምድላዉን ኣወሳስዳን ክማላእ ዘለዎ ጥንቃቐታት ከምዘሎ ክንዝንግዕ የብልናን። ስለዚ ኣብዛ መጽሓፍ ተዋሂቡ ዘሎ ሓበሬታ ብዛዕባ ዓቐን ኣገባብ ምድላዉን ኣወሳስዳን ብግቡእ ተኸቲልና ክንጥቀመሎም ከምዝግባእ ይሕብር።

.ተ

ግርማይ ዮውሃንስ

 • ዘልኩ ድኣ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኤም.ቢ.ዋይ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2009
 • ብዝሒ ገጻት፣-                274

ኤ.ሉ

 

 

 

ዮናስ ሃይለ

 • ናይ ህይወት መምርሒ ፍቓድ (ስነልቦና)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣማን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            2009
 • ብዝሒ ገጻት                                                                190

 

 

 

 

 

 

ግርማይ ደበሳይ (ጋዜጠኛ) ትር.ልቢ ወለድ

 • መቐረት ፍቕሪ
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ኤም.ቢ.ዋይ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት    _________
 • ብዝሒ ገጻት                                                                357

ብብሄንሪ ፈልዲንግ ዝተደረስት’ያ። እዛ “ታሪኽ ቶም ጆንስ፣ እቲ ውዳቕ ለማናይ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ 1749 ማለት ቅድሚ ዓመት ዝተደርሰት መጽሓፍ ብኣዝዩ ልዑል ክእለት ሄንሪ ፈልዲንግ ንሕልኽላኻት ህይወት ወዲ ስብን ፍቕሪ ምስ ተሓወሶ ዘርእዮ ምጥንናግ ትትርኽ’ያ።

 

ኤ.ሉ

ሃብቶም ኪዳነ

 • ሳሌም
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2010
 • ብዝሒ ገጻት፣-       208

ሃይለ ሃብተ.መም.

 • ክብራ ድሕሪ ብዙሕ መከራ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2010
 • ብዝሒ ገጻት፣- 115

ኤ.ሉ

 

 

መሓሪ ሃይለን ያዕቆብ ካሕሳይን

 • ነበረ ነበረ
 • ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2010
 • ብዝሒ ገጻት 61

ነብረ ያ ነበረ ካብ 4 ክሳብ 12 ንዝዕድሚኦም ቆልዑ ዝተዳለወት ሸሞንተ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዘለወን ዛንታታት ዝሓቆፈት ኢያ።

እዛ መጽሓፍ ብዙሕነት ናይ ቴማታት ኣለዋ። ገሊኡ ዛንታታት ኣብ ታሪኽ ዝተሰረተ ክኸዉን ከሎ እቲ ገሊኡ ድማ ኣብ ስነ-ፍልጠት ይምርኮስ ከምኡ’ውን ገሊኡ ንባህላዊ ንባህላዊን ማሪታውን እምነት ክምርምር ከሎ ገሊኡ ድማ ንናይ ዓለም እንስሳታት ይድህስስ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ህጻናት ኣብ በበይኑ ኩነታትን ኣጋጣሚታትን ዝጥቀሙሎም ቃላት ምእንቲ ብዝሖም ክስስን ብርክት ዝበሉ ቃላት ኣብተን ዛንታታት ተሓቚፎም ይርከቡ።

ነበረ ያ ነበረ ቀንዲ ዕላማኣ ንተማሃሮ እናኣዘናግዐት ክትምህር ኢዩ። ካብዚ ሓሊፉ’ውን ፍቕሪ ንባብ ንኸማዕብሉ እቶም ዛንታታት ዘየሰልክዩ ንኽኾኑን እቶም ገጸ ባህሪያት ድማ ወትሩ ኣብ ልቢ ቆልዑ ንኽዓብዩን ዝተወጠነ ኢዩ። ነዚ ክዉን ንምግባር እቶም ዛንታታት ብኣንጸባረቅቲ ስእልታት ተሰንዮም ኣለዉ።

ዳ.ተ

 

 

ሙሴ ኣስመላሽ

 • ዝያዳይ። (ልብ-ወለድ)፣
 • ኣስመራ፣/ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2010
 • ብዝሒ ገጻት 88

እዛ ደርፊ ሓዊስካ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ወዲ ሰብ ነቲ ብሓደ ዝነበሮ ጉዕዞ ፍቕሪ ሂወቱ ድሕሪ ምፍልላይ ነቲ ብሃንደበት ዋላ’ዉን ብምርድዳእ ዝተረሓሓቖ ብሓጺሩ ህሉዉ ኩነታቱ ዝቅበል ሰብ ገድሊ ህይወቱ ብገዛእ ርእሱ መፍትሒ ክረክብ ከምዝኽእል ንምእማን ሕሹኽ እትብል መጽሓፍ’ያ።

ዝያዳ ተባሂላ ዝተሰምየትሉ ድማ ኣብ 2002 ኣብ መደብ ራድዮ መንእሰያት ካብተን ዓሰርተ ብሉጻት ኮይና ስለዝተሸለመት ኢያ።

 

ሚካኤል ብርሃነ መም.

 • መን.ዩ ንጉስ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ይመስገን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2010
 • ብዝሒ ገጻት፣ 83

ኤ.ሉ

 

ሚካኤል በርሀ

 • መጎጎ እምኒ
 • ቤት ማሕተም ኤም.ቢ.ዋይ.
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2010
 • ብዝሒ ገጻት 331

15 ሓጸርቲ ዛንታት ዝሓዘት’ያ ባህግን ሃንቀውታን እምነትን ጥልመትን ሓሶትን ሓቕን ጽባቐን ጻዕርን ኩሉ ዓይነት ባህርያት ደቂ ሰባት ተወኪሉ ዝርከባ መጽሓፍ’ያ። ውዕሎ ቃልስ ንሓርነት ምስ መስገደላቱ ተብርእ።

 

ኤ.ሉ

 

 

ምሕረትኣብ የማነ/ትትሸ

 • ስጋ ገመል(ልብወለድ)1 ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም MBY
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2010
 • ብዝሒ ገጻት                                                    38

 

 

ሰመረ ግርማጼን

 • ዛንታታት ሳልሳይ ተዋስኦታት ሼክስፒር
 • ኣስመራ፣ /.../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2010
 • ብዝሒ ገጻት                                                    119

እዛ መጽሓፍ እዚኣ ናይታብዉያትን ፍስርየንን ስቶሪስ ኦፍ ሼክስፒር ፕላይስ (Wyatt and fullerton stories of Shakspir’s plays 3) ተሰምያ ዝተዳለወት መጽሓፍ ትግሩም ኢያ።

ትሕዝቶ ኮነ ኣብኣ ዝርከቡ ኣስማት ቦታታትን ተዋስኦታትን ከም’ቲ ኣብ ቛንቛ እንግሊዝ ዘለዎ ኮይኑ ተዳልዩ ኣሎ። ኣብዛ መጽሓፍ ሸሞንተ ዛንታታት ኣለዋ። ካብኣትን ንምጥቃስ ጁልየስ ቄሳርን ዛንታ ሓንቲ ክረምትን ዝበሃላ ይርከብአን።

 

 

 

 

  ቢንያም ፍስሓጽዮን

 • ልቢ ሳሌም
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-                        2010
 • ብዝሒ ገጻት፣-                      316

ኤ.ሉ

 

ተኽሊት ልጃም

 • ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ፣ ኣብ ግዜ ተኸታታሊ መግዛእታዊ ስርዓታት (1936-1975)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2010
 • ብዝሒ ገጻት                                                    403

ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኤርትራ ካብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ ካብ 1936-1940 ብዝብል ፈሊሙ፡ ኣብ ግዜ መግዛእቲ እንግሊዝ፡ ከምኡውን ኣብ ግዜ ፈደረሽንን ድሕሪ ፈደረሽንን ንዝነበረ ዘመነ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ድማ ክሳዕ 1975 ኣጠቓሊሉ ዝነግር መጽሓፍ እዩ።

ካብ ተዘክሮታት ናይ ብዙሓት ቀዳሞት ተጻወትን ኣመሓደርትን ዝነበሩ ብመልክዕ ቃለመጠይቕ ዝተኣከበ፡ ከምኡውን ኣብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ኤርትራ ካብ ዝተረኽበ ጋዜጣታት ትግርኛ፡ ጣልያን፡ እንግዝሊዝን ኣምሓርኛን ተወሃሂዱ ዝተሰነደ ድማ እዩ።

.

 

ኣሕተምቲ ሕድሪ          

 • ትንሳኤ (እኩብ ሓ/ዛን.ሜዳ)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2010
 • ብዝሒ ገጻት፣- 310

ኤ.ሉ

 

 

ኣልኣዛር መንግስቱ /ቀሺ

 • መንገዲ ምስ ወዲ ዓዲ (ባህልን ልምድን) ቀዳማይ ሕታም፣
 • ቤት ማሕተም ኣድማስ ሽወደን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት    2010
 • ብዝሒ ገጻት                                        270

ደራሲ ነቲ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ከበሳዊ መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ዝዉቱር ዝኾነ ባህልን ልምድን ህዝቢ  ኤርትራ ብክልተ ቀንዲ ገጸ ባህሪያት ዝኾኑ ማለት ወዲ ሰብዓ ዓመት ኣቦይ ዓንዶምን ንኡስ ተማሃራይ ወዲ ዓሰርተ ኣርባዕተ ዓመት ዝኾነ መረቐ ዝስሙ መንእሰይን ኣብ ሓድሕዶም ዝገብርዎ ኣብ ባህልን ልምድን ከምኡዉን ሃይማኖት ክርስትና ዘተኩር ትሕዝቶ ኣለዋ።

.

 

 

 

ኣሉላ ፍስሃየን ፍጹም ዑቅባሚካኤል/ወድዓዴ (ተርጎምቲ)

 • መዘክርቲ ጋዜጠኛ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣማን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2010
 • ብዝሒ ገጻት                                                    272

 እዛ መጽሓፍ ዚኣ ሓደ ተስፋየ ገብረኣብ ዝተባህለ ብዓል ስልጣን (ፕረስ) ሓላፊ ዝነበረ። ብዛዕባ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ደርግ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ዝሓዘ ..... ኣባላቱ ኣብ ናይ ስልጣን ዝገብርዎ ቁሩቁስን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምትፍናን ሰልጣኖም ንምንውሓን ዝገብሮ ሽርሕን ኣብነታት እናሃበት እትትንትን መጽሓፍያ።

 

 

ዮናስ ወልደሩፋኤል

 • መልሲ ንሰብ ሓዳር
 • ኡጋንዳ፣ ቤት ማሕተም ግሎቡላስ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2010
 • ብዝሒ ገጻት 167

ብሩስን ኬሮል ብሪተንን ዝበሃሉ ዝደረስዎ፡ ንሰብ ሓዳርን ኣብ ቀረባ ግዜ ንዝምርዓዉን ዘገድስ መጽሓፍ እዩ። ደረስቲ ኣቐዲሞም ፍቕርን ሓዳርን እትብል መጽሓፍ ምስ ኣዳለዉ፡ ካብ ኣንበብቲ ብዙሕ ንሓዳር ዝምልከት ሕቶ ስለዝመጾም እዮም ነዛ መጽሓፍ ንኸዳልውዋ ተደሪኾም። ኣብ ሓዳር ንዘጋጥም ዝተፈላለየ ጸገማት እናተንተነ ብዝርዝር ዘረድእ ቀዳማይ ክፋል፡ ብቐጥታ ንሕቶታት ኣንበብቲ ዝምልስ ድማ ካልኣይ ክፋል ዝሓዘለት መጽሓፍ ድማ እያ።

.

 

ገነት ስዩም (ሽጎም)

 • ጽግያት
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2010
 • ብዝሒ ገጻት 76

ብዛዕባ ጥዕና ፍርያምነት ደቂ ኣንስትዮ እተበርህያ፣ ኣብ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩም ሃሰይቲ ዝኾኑ ነገራት ንምክልካሎም ምኽሪ እትህበን ደቂ ኣንስትዮ  ኣብ ኣካላት ስርዓት መፍረኤን ንዝግበር ምክንሻብ ክውገድ ከምዝገብኦ ኣጥቢቓ ትሙጉት። ብተወሳኪ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ወርሓዊ ጽግያት ኣፍልጦአን ክዓቢ ትሕግዝ።

                                               .

 

ግርማይ ኣስፍሃ(ዓንቂ)

 • ገንዘብ ዝምርዖ። (ግጥሚ)።
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም ኣማን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2010
 • ብዝሒ ገጻት                                                    140

77 ግጥምታት ንፍቕሪ።ማሕበራዊ ካልኦትን ዝሓዘት’ያ፣

 

 

ጸጋብርሃን ጎይትኦም

 • ዛንታ ሄለን።(ልብወለድ)
 • ኣስመራ፣/.../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2010
 • ብዝሒ ገጻት                                                    76

ከምኣ ጌሩ ንዕብዳን ዝፈለለሉ የለን፡ ከም ሕሱም ዓቢዳን ተጸሊላን። ክቱር ናይ ውላድ ድሌት ኔርዋ ክንሱ ንእስነት ኣሕሚቕዋ ኣብ ምንዝርና ስለዝተዋፈረት፡ በቲ ንግዜኡ ትረኽቦ ዝነበረት ገንዘባዊ እቶትን ንእስነታዊ ምዝንጋዓትን ተታለለት። ንመርዓ ኢላ መርመራ ደም ኣብ ዝገበረትሉ፡ ኣብ ደማ ናይ ኤች.ኣይ. ቫይረስ ከምዘሎ ስለዝተነግራ ባህግታታ ከም ሕልሚ በነነ። መወዳእታኡ ግን፡ እቲ መጀመርያ ድንግልናኣ ዘፍረሰ ወዲ፡ ንሱውን ኣብ ካልእ ህይወቱ በቲ ቫይረስ ስለዝተለኽፈ ንሄለን ክምርዓዋ ይምድብ እሞ ይምርዓዉ። ኣደ ሄለን ንዘመናት ዘጻለታሉ ናይ ጓለን ውላድ ናይ ምርካብ ባህጊ ድማ ክውን ኮነ። ዛንታ ናይታ ኩሉ ዘሕለፈት ሄለን ብሓጺሩ ነዚ እዩ ዝመስል።

.

 

 

ዘምህረት ዮውሓንስ

 • መኸተ ኣንጻር አጣልያዊ መግዛአቲ ኣብ ኤርትራ
 • ኣስምራ ቤት ማሕተም  ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2010
 • ብዝሒ ገጻት

እዛ መጽሓፍ ብዛዕባ መኸተ ኤርትራውያን ኣንጻር አጣልያዊ መግዛአቲ አትትርኽ አያ፣ ኣመዓባብላን መርኣያታቱን ጠንቁን አንታይ ከም ዝነበረ ተብርህ።ህዝቢ አርትራ ኣብ አዋን ኢጣልያዊ መግዛአቲ ቅሬታ ከም ዘይነበረን ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ኢጣልታዊ መግዛአቲ ዕጉብ ፣ ልኡም ንገዛአቱ ምአዙዝ ከምዘይነበረ ተብርህ።

 

ዑቅባይ በርሀ (ወዲ ሓማ)፣ተርጓሚ

 • ብርሃን ኣእምሮ(ስነልቦና)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣማን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2011
 • ብዝሒ ገጻት                                                    144

 

 

ዑቕባስላሴ ሃይለ (መጋቢ)

 • ክርስቲያን ስድራቤት፣ ኣመሰራርታኡ፣ መልክዑን ግድላቱን
 • ኣብ ትካል ሳፍላይ ንወፍርን ኣገልግሎትን ካርቱም ተሓትመ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2009
 • ብዝሒ ገጻት 125

ንመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባር፡ ኣጀማምራ ወሲባዊ ርክብን መርዓን፡ ከምኡውን ኣተሓሕዛ ብቓል ኪዳን እተጀመረ ሓዳርን ከመይ ክኸውን ከምዝግብኦ መምርሒታት ዝዝርዝር መጽሓፍ እዩ። ብመሰረት ኣገላልጻ ዕቕባስላሴ፡ መርዓ ወሲባዊ፣ ሕጋዊ፣ መንፈሳዊ ከምኡውን ማሕበራዊ መኣዝናት ኣለዎ። ኣብተን 12 ሓጸርቲ ምዕራፋት ድማ ነዘን ኣርባዕተ መዳያት ሓዳር ብዝርዝር ኣብርሂወን ኣሎ።

.

 

ወልዱ ገብረስላሴ/መም.

 • ምሩጻት ዛንታታት ንቆልዑ። (ትርጉም)፣
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣማን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2011
 • ብዝሒ ገጻት 53

ሓደ ሕብረተሰብ ጥዑይ ንኽኸዉን ጥዑያትን ብስነ ምግባርን ክብርታትን  ዝተሃንጹ ሓላፍነታዊያን ዜጋታት የድልይዎ። እዞም ዜጋታት ካብ ግዜ ናስነቶ ጀሚሮም ስነ-ምግባራዊያን ኣብ ኣተሓሳስብኦም ሃናጽን ኣወንታዊን ባህሪያዊ ለውጢ ዝድርኽ ትምህርትን ክንክንን ክወሃቦም ይግባእ። ገለ ካብቶም ነዞም ኣባ ላዕሊ ዝተጠቅሱ ክብርታት ንቆልዑ እነመሓላልፈሎም ኣገባባት እምበኣር ጽውጽዋያትን ዛንታታትን ኢዮም።

ጽውጽዋያትን ዛንታታትን ኣካል ልምድን ባህልን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኢዮም። በዞም ኣገባብ እዚኦም ኣብ እነመሓላልፎ መልእኽቲ እንስሳታት ናይ ደቂ ሰብ ጠባይ ለቢሶም ዝተፈላለዩ ኣወንታውን ኣሉታውን ሳዕቤናት ገሊጾም ይምህሩና። ክንዲዝኾነ ተርጓሚ ብስእሊ ኣሰንዩ ነዛ ኣዘናጋዒትን መሃሪትን ዝኾነት መጽሓፍ ኣዳልዩ ናብ ኣንበብቲ ኣቅሪብዋ ዘሎ።

ዳ.ተ

 

 

 

ሽመንዲ /ሚካኤል  

 • ስልሚ ሰሜን
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣- 209

ኤ.ሉ

 

 

ተስፋይ ግርማይ

 • ኣመደዮ (ትርጉም)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣- 366

ኤ.ሉ

 

 

ተስፋይ ግርማይ

 • ቤት ኢልሞርስ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣- 403

ኤ.ሉ

 

ኣማኑኤል መርካጽዮን

 • ጀፍ’ዩ ስመይ (ትርጉ.)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣- 276

ኤ.ሉ

 

ኣዋጅ ብርሃነ

 • በልድ- በልይ ንግስቲ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ስምሃር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣- 151

ኤ.ሉ

 

 

ሃብቶም ብርሃነ ባድመ      

 • ኪዳን ልቢ ( ልቢ ወለድ)
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 213

ብዛዕባ ክልተ መንእሰያት ፍቕሪን ካልኦት ማሕበራዊ ናብራ ተዘንቱ እቶም ፍቑራት ድሕሪ ነውሕ መሰናክላት ምሕላፎፍ ብቃል ኪዳን ልቢ ባህጊ ፍቑራት ክስመር እንከሎ እተዘንቱ መጽሓፍ’ያ።

ኤ.ሉ

 

ሃብቶም ፍስሃየ

 • ከነዋጋዓኩም
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 110

ኤ.ሉ

 

መስፍን /ህይወት

 • ጠጥዑሙ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 173

 

ኤ.ሉ

 

ሞጎስ

 • ወግዒ ወዲ ህዋ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 44

ኤ.ሉ

 

 

ቶማስ ይክኣሎ       

 • እታ መቓብር ልቢ ወልድ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-  ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 77

ኤ.ሉ

 

 

 

ኣስመሮም ዘርአ       

 • ትዕግስቲ (ልቢ ወለድ)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2013
 • ብዝሒ ገጻት፣- 110

ኤ.ሉ

 

 

ኣለምስገድ ተስፋይ

 • ወዲ ሓደራ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 233

ኤ.ሉ

 

ወልዱ /ስላሴ መም.

 • ምሩጻት ዛንታት ንቖልዑ 2ይ ሕታም
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን 2012
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- ኣማን 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 267

 

 

ግርማጼን ኪዳነ  

 • ሉል ካብ ኣፍ ገበል
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 365

ኤ.ሉ

 

ሰለሞን ጸሃየ

 • ማሰን መልቀስን ቀዳሞት (ቀዳማይ መጽሓፍ) ምስ እኩብ ፍርያት ማሰኛ ነጋሽ ሳግላ
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2012
 • ብዝሒ ገጻት                                                    544

  እዛ መጽሓፍ መጽንዕታዊት መጽሓፍ ዝያዳ ድማ ኣብ ባህሊ ያታ ትግርኛ ዝዝውተር ማሰ፣ መልቀስ፣ ተባህለ፣ ኣብ ዝኽሪ ሕብረት ሰብ ዝጸንሐ ተኣካኪቡ ዝተሓትመት መጽሓፍ ብዝያዳ ከኣ ናይ ማሰኛ ነጋሽ ባይራኡ (ነጋሽ ሳግላ) ዝሓዘትያ። ናይ ኣስታት 37 ማሰኛታት ማሰን መልቀስን ኣቅርባ። ትሕዝቶ ናይቲ ማሰን መልቀስን ኣዝዩ መሳጥን ዘደንጹን ዩ። ንሓዘን ንሓጎስን ንዕርቕን ንመርዓ ንፍትሒ ኮታስ ንኩሉ መዳያት መነባብሮ ሕብረተሰብና ብኣዝዩ ረቒቕ መልእኽቲ ይመሓላለፍ ከምዝነበረ ተበርህ።

                                                .

 

መስፍን ቀሺ ሃይለ

 • ስከም (ሰብ ከባቢ ምዕባሌ)
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 2013
 • ብዝሒ ገጻት 318

መጽሓፍ ስከም ብዛዕባ ሰብን ከባቢኡን ምዕባለኡን እትገልጽ መጽሓፍ’ያ ፣ ብዛዕብ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝወረደ ሓደጋታት ማለት ምንቕጥቓጥ ምድሪ ፣ ስሕበት ምድሪ፣ ማግነትን ኣገልግሎቱን፣ ኣየር ፣ ኦዞን ፣ መቓልሕ ፣ሕልሚ ፣ ፍርሒ ፣ ትብዓት ፣ ሓይለ ቃል ባህርይ ስብ ፣ ምዕባለ ቅድመ ታሪኽ ፣ መዋእል እምኒ፣ምጅማር ሕርሻ ፣ ጉዞ ጠፈር ፣ ፍሉይ ባህሪ እንስሳታትን ቡቕልን ። ብተወሳኪ ሊቃውንቲ ዓለምና ሓጺር ታርኽ ህይወቶን ትገልጽ። ብሕጽር ዝበለ መጽሓፍ ስከም ሓንቲ ንእሽተይ ኢንሳይክሎፐድያ ትግርኛ ክትባሃል ትኽእል።

ኤ.ሉ

 

ግርማይ ተስፋይ

 • ግራት በርኔንተ (ትርጉም)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ስምሃር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 349

ኤ.ሉ

ጎይቶኦም ኣስፋው          

 • ረዚን ጣዕሳ (ልቢ ወለድ)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 99

 

ኤ.ሉ

 

 

ዳንኤል ከበደ //

 • ማዕተብ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 282

ኤ.ሉ

 

ፍጹም እምሃ

 • ልቢ ህጻን
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-  ስምሃር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 111

ኤ.ሉ

 

ፍጹም እምሃ

 • ጃኩሊን (ትርጉም)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ስምሃር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 141

 

ኤ.ሉ

 

ያዕቆብ መርሃዊ መም.

 • እታ መጽሓፍ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ስምሃር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 55

ኤ.ሉ

 

 

ኣለክስ ብሩኽ

 • ዛንታ ዮናታን እቲ ሮብራ ትር.
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ስምሃር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2013
 • ብዝሒ ገጻት፣-                  131

 

ኤ.ሉ

 

ተኸስተ ካሕሳይ

 • ትሕዝቶ ማህደር ስዉእ ተጋዳላይ (ትርጉም)
 • /.../
 • ብዝሒ ገጻት                                                    60

ትሕዝቶ መጽሓፍ ኣብ ክልሳት ጽሑፋት ኣመሪካዊ ጆን ራውልስ (a Theory of Justice) ከማኡዉን ብቐንዱ ካብ vad är rättvisa  (ትርጉም ፍትሒ) ብስቬን ኡቭ ሃንስሶንስንን Rättvisa och mart (ፍትሕን ስልጣንን) ብኣንደሽ ኤህንማርክን ዝተተርጎመት ንፍትሕን ማሕበራዊ ምዕሩይነትን እተንጸባርቅ ትርጉም መጽሓፍ ኢያ።

.

 

 

ትብለጽ ኣፈወርቂ (ተጋዳሊት)

 • እቲ ሓያል ፍቕሪ (ካብ ሓቀኛ ታሪኽ ዝመንጨወት ልብወለድ)
 • ንግድ ማተምያ ቤት ኣዲስ ኣበባ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት (. .)
 • ብዝሒ ገጻት 92

ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሜዳ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ይጽንበራ ናይ ዝነበራ ደቀንስትዮ እተዘኻኽር ልብወለዳዊት መጽሓፍ እያ። ቀንዲ ጠባይ ጽጌረዳ፡ ምስ ቦኽሪ ኣፍቃሪኣ ተስፋይ፡ ፈላሚ ናይ ምሳሕ ቈጸራ ጌራ ኽንሳ፡ ኣብታ ዕለተ ቖጸራ ግን ኣብዚኣ ነጠበት ከይተባህለት ትስወር። ወለዳ፡ ኣቶ ኣብርሃን ወይዘሮ ሓረጉን ርኹባት ወለዲ እዮም። ኣብቲ ዝውንንዎ ቤት ማእለማ ድማ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣለውዎም። ናብራኦም፡ ብሰራሕተኛ ዝእለ ቤት እዩ። ኣብ ከምዚ ብምቾት ዝዓበየት ጽገረዳ፡ ምስ መሓዛኣ ገነት ከም ዝጠፍኣ ምስ ተፈልጠ፡ ወይዘሮ ሓረጉ ከምዚ በላ፡– ”ገነት ዝገነት ሕምምቲ፡ ጽጌረዳ ልኻይ ጤል ደኣ ኣበይ ክበጽሓ!” እቲ ነዚ ዝኸውን መልሲ፡ ሕመረት ትሕዝቶ ናይዛ መጽሓፍ እዩ።

.

 

 

ኣለምሰገድ ተስፋይ

 • ኣይንፈላለ(ታሪኽ)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ሳቡር፣
 • ብዝሒ ገጻት                                        626

ኣይንፈላለ ጭርሖ ናይታ ሓደ እስላምን ሓደ ክርስትያንን ኢድ ንኢድ እናተጨባበጥ ዝረኣዩላ ኣፈኛ ናይ ቀጽሪ ወይ ሰልፊ ናጽነት ኤርትራ ዝነበረት ጋዜጣሓንቲ ኤርትራ ወይ ዉሕዳ ኤረትረያ ኢዩ። ንኽብሪ እቲ ቃልሲ እቲን ንኽብሪ እቶም ንሓድነት ኤርትራ ምረትን መስዋእትን ኣሕሊፎምን ከፊሎምን ነዛ ሃገር እዚኣ ዘረከቡና ኣቦታትን ኣዴታትን ከኣ እዩኣይንፈላለኣርእስቲ እዚ መጽሓፍ ኮይኑ ዘሎ።

 

 

 

እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል

 • ሓኔታ(ልብወለድ)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቺስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት    /../
 • ብዝሒ ገጻት                                        215

ሰር ኣርቱር ኮናን ዶይል  a Study in Scarlet ብዝብል ኣርእስቲ ዝተጻሕፈት ኮይና ኣብ ገበናዊ ስለያ ዝተመርኮሰት ፍቕርን ሕነ ምፍዳይን እተንጸባርቅ ልብወለድ ኢያ።

.ተ

 

 

ዑቅባይ ወልደገብሪኤልን ኣሰፋው ተኸስተን፣

 • ናይ ሚስጢር ማህደር (ልብ-ወለድ)።
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም ኣፍሪቃ፣
 • ብዝሒ ገጻት 139

“ወዲ ሰብ ኣብ ዝነብረላ ዓለም ራህዋ፣ ጸገም፣ ጸበባ ተመሊሱዉን ራህዋ ከምዘጋጥም እተረድእ ልብ-ወለድ መጽሓፍ እያ። እቲ ቀንዲ ገጸ ባህሪያት ካብ ገዛኢ /ንጉሳዊ/ ናይቲ ዓዲ ዝተወልደ ቆልዓ ቦኽሪ ዓመት ከኽብር እንከሎ  ካብ ካልእ ሃገር ሓያል ወራሪ መጺኡ ኣብቲ ዓዲ ብዙሕ ጉድኣት ከምዘዉረደ ኣቡኡን ቤተሰቡን በቲ ዕግርግር ከምዝሞቱ ፣ ንሱ ግን ብሓደ ኣገልጋሊኦም ዝነበረ ብሰረገላ ከም ዝኸደ ይሕብር። መዕቆቢ ሲኢኖም ኣብ ቤተክርስትያን ይሓድሩ ምንባሮም ፣ እቲ ሽግር ምስ ከፍኦም ነቶም ናይቲ ቤተክርስትያን ቤተ ክህነት ሓላዊ ሽግሮም ከም ዘካፈልዎም ይገልጽ።

ምጥፋእ ናይቲ ወዲ ንጉስ እቶም ወረርቲ ስለ ዝፈለጡ ብህዝቢ ንኽህደን ጋዜጣ ምዉጽኡ። እቶም ናይ ቤተክርስትያን ሓላፊ ነታ ጋዜጣ ምስ ኣንበቡ ከይቅተል ኢሎም ናብ ሓደ መዕበይ ዘኽታማት ከምዘእተዉዎ ሽሙ ከምዝቀየረ የረድእ። ዓብዩ ስራሕ ኣብ ፖስታ ቤት ከምዝጀመረ። ብመንፍዓቱ ተመሪጹ ኣብ ናይቲ ዓዲ ገዛኢ መልእኽተኛ ከምዝኾነ ምስ ጓል እቲ ገዛኢ ፍቕሪ ከምዝመስረተ። ፍቃድ ናይ ቤተሰብ ስለዘይብላ ተታሒዞም ከምዝጠፍኡ ሓንቲ ጓል ወሊዶም በዓልቲ ቤቱ ከምዝሞተት። ንዕኡ ካብቲ ቦታ ከም ገበነኛ ጌይሮም ከምዘዉጽእዎ ሰረገላ ሒዙ ይሰርሕ ከምዝነበረ። ሓደ ከታሪ ሓንቲ ቆልዓ ኣብ በረኻ ዓፊኑ ስለ ዝወሰደ ከምዘሕደጎን ኣብ ፖሊስ ከም ዘትሓዞን እታ ቆልዓ እንተረኣያ ጓሉ ኮይና ከምዝጸንሐት ብኡ’ዉን ቤተሰቡ ከምዝረኸበ ይገልጽ”።

ኣ.ነ

 

ገጠምቲ ተጋደልቲ

 • መዝሙር ተጋዳላይ። (ግጥምታት)፣
 • /ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት ዓ.ም.ኣ./
 • ብዝሒ ገጻት 68

እዚ መዝሙር ተጋዳላይ ተሰምዩ ዘሎ ናይ እኩብ ግጥምታት መጽሓፍ (ኣንቶሎጂ) ኣብ ቛንቛ ትግርኛ እቲ ቀዳማይ ካብ ዓይነቱ ከይኮነ ኣይተርፍን።

 

 

ግርማይ ተኽለ/ጓዕዳድ

 • ቁርቁስ (ልብወለድ)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ሳቡር፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት /.../
 • ብዝሒ ገጻት 176

ደራሲ ዋላኳ እቲ ወስታ ልብወለድ ኢሉ እንተሰየሞ እቲ ፍጻሜ ግን ናይ ሓቒ ምዃኑ ይገልጽ። ብዓቢኡ እቲ ታሪኽ ታሪኽ ጅግንነትን መስዋእትን ታሪኽ ሓበንን ኩርዓትን፣ ታሪኽ ዘይተጸዓድነትን ዘይተምበርካኽነትን፣ ታሪኽ ስራሕን ጥምረትን፣ ታሪኽ ስራሕን ጥምረትን፣ እንተላይ ታርኽ ፍቅሪ ኣብ ገድላዊ ህይወት ስለዝኾነ ንኽጽሕፍ ከምዘተባብዖ ይገልጽ።

ብሓፈሽኡ ኣብ ሰዉራ ዝነበረ ኣብ መንጎ ሞትን ህላወን ኣብ መንጎ ዓወትን ስዕረትን ትንፋስ ትልኽ እንዳበለት ፍቕሪ ከምተቛምትን ዝገጥሙ ዕንቅፋታትን ፊት ንፊት ገጢመን ከምዝቆራቆሳን መወዳእታ ዘይሉ ቁርቁስ ምዃኑን ኣብ መወዳእታ ግን ሓንቲ ክትዕወት ናይ ግድን ምዃኑን ተብርህ።

.

 

ዘምህረት ዮውሃንስ

 • ኢጣልያዊ መግዛአቲ
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2010
 • ብዝሒ ገጻት                                                    478

አዛ መጽሓፍ አዚኣ ንመንግስቲ ኢጣሊያ  ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝጀመረሉ ክሳብ  መፈጸምቱ አተዘንቱ’ያ፣ ካብ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ካልአ ምንጭታትን ዝተረክበ ሓበሬታታት፣ መረዳአታታት፣ ምርኩስ ብምግባር ኢጣልያዊ መግዛአቲ  ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ወተሃደራዊ፣ ማሕበራዊን ባህላዊን መደባትን ንጥፈታትን ጽልዉኡን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ፣ መልሰ- ግብሪን ትትርክ አያ።

አዛ መጽሓፍ ንምርምር አትዕድም’ያ። ብተወሳኪ ሓደ ንእሽተይ ፍጻመ ነጥበ መቀይሮ ክኸውን ከም ዝኸል ኣብነት ታሪኽ ሓደ ኢጣልያዊ ሚስዮናውን(ጁሰበ ሳፔቶ) ክልተ መራሕቲ ቀቢላን (ስልጣን ሓሰንን ስልጣን ኢብራሂምን)ዝተገብረ ርክብን ውዕልን ንኤርትራ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ኢጣልያዊ መግዛአቲ ዘከተለት ህሞት ምንባራ ተብርህ።

 

 

ኮፓኖ ሙከላባይ /ወኪል ዩኒሴፍ ኤርትራ

 • ሓቅታት ህይወት
 • /.../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት
 • ብዝሒ ገጻት                                                    113

ዩኒሴፍ ንዓለማዊ ድሕነት ህጻናት ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ኢዩ ዝህቦ። ከም ኣካል ናይ ድሕነት ህጻናት ዓለም ብሓፈሻ ኤርትራዉያን ህጻናት ድማ ብፍላይ ንምርግጋጽ ኣብ እንገብሮ ጻዕሪ ድማ ዩኒሴፍ ኣስመራሓቅታት ህይወትከም መበገሲ ብቛንቛታት ኤርትራ ተተግሪ` ኣመሓላለፍቲ መልእኽትታት ጥዕና ክጥቀሙሉ ምእንቲ ዝተዘርግሐ ኢዩ።

ሓቅታት ህይወት ዛጊት 176 ቛንቛታት ተተርጒሙ ድሕነት ህጻናት ስድራቤታቶምን ንምርግጋጽ መልእኽትታት ጥዕና ኣብ ምትሕልላፍ ኣዝዩ ሓጋዚ ኮይኑ ተረኺቡ

 

.ተ

 

ሳሙኤል ኣስፍሃ

 • ጸወታ ሰዳቓ ቴኒስ
 • ኣስመራ፣ /ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት
 • ብዝሒ ገጻት 104

ታሪኽን ህሉዉ ሕግታት ሰደቓ ቴንስ ይርከባ። እዛ መጽሓፍ ብቐሊል ኣገባብ እተዳለወት ኮይና ብዘይ ሓጋዚ ክንጥቀመላ ንኽእል።

 

ማክሲም ጎርኪ

 • ሽዱሽተ ሓጸርቲ ዛንታታት (ትርጉም ልብወለድ)

መቅድምን ኣርእስትን ትሕዝቶ መግለጺ የብላን ኮይኑ ግና ሽዱሽተ ሓጸርቲ ዛንታታት ናይቲ ዉሩይ ሩስያዊ ኮኸብ ፈጠራዊ ስርሓት ብቛንቛ እንግሊዘኛ ገለ ክፋሉ ሓቚፋ ትርከብ። ምስ ገስጋሲ ማሕበራዊ ስነሓሳብ ዝተተሓሓዙ መሰትቲ ዛንታታት ዝተሓሓዙ ኢዮም።

 

ኣሕተምቲ ሕድሪ

 • ትንሳኤ (እኩብ ሓጸርቲ ዛንታታት)
 • ኣስመራ፣ ኣገልግሎት ማሕተም ሳቡር፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት
 • ብዝሒ ገጻት                                                    318

ንነዊሕ እዋን ዝተኣከባ ብዝተፈላለዩ ጸሓፍቲ ዝተጻሕፋ ዛንታታት።

 

 

ኣስረስ ተሰማ/መም.

 • እሂን ምሂን፣ፍቕሪ እታ እንኮ መድሃኒት(ስነልቦና)
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣማን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2009
 • ብዝሒ ገጻት                                                    129

                                                  

                                                         

 

 

ባህልን ማሕበራዊን Culture and Social life

 

በርሀ ኣርኣያ፣

 • መርሓ ኪዳነ ብዛዕበ ሕጸን ምልሶትን ኣኽብሮ ወለድን
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም መንግስቲ ኤርትራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 1948
 • ብዝሒ ገጻት 44

“ብዛዕባ ሕጊ መዉስቦ፣ ሕጸ፣ መርዓ፣ ምልሶትን ኣኽብሮ ወለድን እንካብ መጽሓፍ ቅዱስ እተዋጽአ፣ ምኽባርን ምዕዶን ቃል-ኪዳን ክሳብ ግዜ መዋእል መታን ክጸንዕ ትእዛዛት ኣምላኽ ምሕላዉ ኣድላይ ምዃኑ ትገልጽ መጽሓፍ እያ”።

ኣ.ነ

 

 

ተኽለሃይማኖት መንግስትኣብ

 • ካብ ቡቅሊ ክሳብ ቀዉዒ፣ካብ ኣምሓርኛ እተተርጎመ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            1953
 • ብዝሒ ገጻት                                                                52

“እዚ ካብ ቡቅሊ ክሳብ ቀዉዒ “እተባህለት መጽሓፍ ንደቂ ሰብ ካብ ሕጻንነቶም ጀሚሮም ክሳብ ጊዜ እርጋኖም ባህሪያቶም ዘመዛዝንሉ ዘመን ዘረድእን ዘዘንብሉሉ ዓላማን ዚሕብር ኢዩ። ሰብ እዉን ከም ተኽሊ ኦም ይዕምብብ ይፈሪ ይቅምስል ይነቅጽ ይረግፍ ምዃኑ የረድእ”።

ኣ.ነ

ያዕቆብ ገብረየሱስ

 • ጥንታዊ ወግዕን ስነ ስርዓት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 1964
 • ብዝሒ ገጻት 54

“ብዛዕባ ትእዛዝ እግዚኣብሐር ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ኢሉ ከምዝሕሎ ትገልጽ። ከምኡ እዉን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ በብዓይነቱ ምትሕግጋዝን ግብረ- ሰናይን ኣብ መነባብሮ ዘጋጥሙ ከም ቀብሪ፣ ሕጸ ካልኦትን ምስ ስነ -ስርዓቶም ተጠቒሱ ተጻሒፉ ይርከብ”።

ኣ.ነ

 

ዘዉደ ካሕሳይ

 • ጥንታዉን ዘመናዉን መርዓን መዉስቦን ኤርትራ
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ኢል ግራፊክስ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            1966
 • ብዝሒ ገጻት                                                                66

“ብዛዕባ መዉስቦን መርዓን ኩለን ኣዉራጃታት ኤርትራ ብሕጽር ዝበለ ተኣኪቡ ይርከብ። ብሓፈሻ ስርዓት ሓጸን መርዓን ኣዉራጃታት ከበሳ ፣ ኣገባብ መርዓ እስላም ኤርትራ፣ ዘመናዊ መርዓ ዘስዕቦ ጸገም ፣ ኣብ ከተማ ዝግበር ዉራይ መርዓ ርእይቶ ሒዛ ትርከብ”።

ኣ.ነ

 

 

 

ጽዉጽዋይ ምስላታት፣ ወግዒ ተዋስኦ ወዘተ……    Sagor

 

ያዕቆብ ገብረእየሱስ

 • ዝናን ተረትን ምስላታትን ናይ ቀዳሞት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            1939
 • ብዝሒ ገጻት                                                                139

“እዛ መጽሓፍ እዚኣ ተባህለን ተገብረን ዝብል መንገዲ ተረትን ጽዉጽዋይን ዝሓዘት ኢያ። ብተወሳኺ ድማ ሓደ ሓደ ለባማት ጀጋኑን ባህልን ግብርን ብሓጺር ዘመልክት ኣዉሎን ማሰን መልቀስን ይርከብ። ኣብ መጨረሽታ ናይታ መጽሓፍ ሕንቅልሕንቅሊተይ ምስላታትን ምሳሌን ሒዛ ኣላ”።

ኣ.ነ

ተኽላይ ዘወልዲ

 • ወግዒ ቀዳሞት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ ኤርትራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            1949
 • ብዝሒ ገጻት                                                                60

“ዝተፈላለዩ ሓያሎ ጽዉጽዋይ ዛንታታት ዝሓዘት መጽሓፍ እያ”።

ኣ.ነ

 

ትኳቦ ኣረስዕ

 • ካብ መዓር ወለላ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ ኤርትራ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            1950
 • ብዝሒ ገጻት                                                                90

“ከምቲ ኣብ ኣርእስቲ ዘሎ ብመዓር ኣይኮነትን እትዛረብ ብዛዕባ እቲ መግቢ ኣእምሮ ዝኾነ ንባብ ኢዩ። ወግዕን ሰሓቅን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ክፍሊ ንባብ ምዃኑ ትገልጽ ብናይ ደቂ ወጻኢን ደቂ ሃገርን ዝዝዉተሩ ወግዕታት ጽዉጽዋይ ሓጸርቲ ልብ-ወለድ ብሓደ ጠርኒፋ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ኢያ። ካብ መጽሓፍቲ እንግሊዝ ጣልያንን እተጻሕፉ ናብ ቛንቛ ትግርኛ እተተርጎመት ኢያ”።

ኣ.ነ

 

ሓይለኣብ ገብረእግዚኣብሐር

 • ናይ ምስትዉዓል ዋጋ ሞያ፣
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            1953
 • ብዝሒ ገጻት                                                                37

“ዝተፈላለዩ ትምህርታዊ ዝኾነ ምዕዶታት ዚሓዘት መጽሓፍ ኢያ”።

ኣ.ነ

ኣድሓኖም ስእሉ/ኣባ/ትርጉም

 • ቅዱስ ታሪኽ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            1953
 • ብዝሒ ገጻት                                                                303

ኣስረስ ተሰማ

 • ልብን ሳዕርን እንዳሓደረ ይበቁል
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            1957
 • ብዝሒ ገጻት                                                                84

“ኣብ በበይኑ ጊዜ ናይ 1957 ዓ.ም እተደርሰን እተራእየን ትምህርታዊን ባህላዉን ትያትራት /ተዋስኦታት ጠርኒፋ ዚሓዘት መጽሓፍ ኢያ። ብዛዕባ ሃብቲ ሹመት ሓይሊ ወዘተ…ሓላፊ ምዃኑ ይጠቅስ ። ኣብ ጊዜ ንእስነት ክትጋገ ዉዒልካ ሓዲርካ ክትርድኦም ዝግብኡኻ ነገራት ከም ዘለዉ እተረድእ ኢያ”።

ኣ.ነ

 

ቴድሮስ ገብረኣምላኽ/ዘሓድሽ ዓዲ/ ዓንሰባ

 • ኢየሱስ ፍኖት። ናይ ሃይማኖት ኣስተምህሮ ብዛዕባ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ትእዛዝ ቤተክርስትያንን መንፈሳዉያን ሓይልታትን።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            1957
 • ብዝሒ ገጻት                                                                232

 

 

ሞጎስ ዑቅባገርጊስ

 • ጥንታዊ ምሳሌ ናይ ኢትዮጵያ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            1958
 • ብዝሒ ገጻት                                                                152

“ጥንታዊ ናይ ሃገር ባህሊ ማሕበራዊ ናብራ ዘንጸባርቅ ምስላታት ዝሓዘት መጽሓፍ እያ”።                                                      ኣ.ነ

 

ፍስሃየ ሓድጉ

 • ሕልሚ ድኻ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣፍሪቃ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            1958
 • ብዝሒ ገጻት                                                                79

“ዝተፈላለዩ ሓጸርቲ ልብ-ወለዳት ጽዉጽዋያትን  ዋዛ ምስ ቁም ነገርን ሒዛ እትርከብ መጽሓፍ እያ”።

ኣ.ነ

 

 

 

ኢያሱ ኣስፍሓ/ሻዉል

 • መንክር ክትስሕቁ ምደለኹም
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኮኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                           1961
 • ብዝሒ ገጻት                                                                64

 

ወግዕን ሓደ ሓደ ጥቅስን ተረትን ሒዛ እትርከብ መጽሓፍ ኢያ”።

ኣ.ነ

 

ኣስረስ ተሰማ

 • ንስኻን መሬትካን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                            1962
 • ብዝሒ ገጻት                                                                41

“እዛ “ንስኻን መሬትካን እትብል” መጽሓፍ ትሕዝቶኣ ናይ ሞራል ትምህርቲ እትህብ መለበምን መአረምን መጠዓስን መጸናንዕን ዝኾነ ሓሳባት እትህብ መጽሓፍ ኢያ። ወዲ ሰብ ተስፋ ክቆርጽ ከምዘይብሉ መሬተይ እንታይ ክትገብረለይ ኢያ ክብል ዘይኮነስ ንመሬተይ እንታይ ክገብረላ እየ ክብል ከምዘለዎ እትገልጽ፣ ሰሪሑ ክሓልፈሉ ከምዝኽእል ትሕብር ምዕዶ እትህብ ኢያ”።

ኣ.ነ

 

ዑቅባዝጊ የዕብዮ

 • ከመዋግዓኩም
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣፍሪቃ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት
 • ብዝሒ ገጻት                                                                54

“ዝተፈላለዩ ዛንታታት ጽዉጽዋያት ልብ-ወለድ ንመዘናግዒ ተባሂሉ ዝቀረበ 108 ወግዕታት ዝሓዘት መጽሓፍ ኢያ”።

ኣ.ነ

ካልኣይ ክፋል Religion

ሃይማኖት

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • ትምህርቲ ክርስትያን
 • ሮማ፣/ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1892
 • ብዝሒ ገጻት                                                    126

 

ሮማን ካቶሊክ ሚስዮን

 • ናይ ደቂ ማርያም መጽሓፍ።
 • ከረን፣ ቤት ማሕተም ካቶሊካዉያን ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1897
 • ብዝሒ ገጻት                                                    121

 

ቪንክዊስት ካርልን ቀሺ ተወልደመድህንን

 • ሓጺር ዛንታ መጽሓፍ ቅዱስ
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም ወንጌላዊት ሚስዮን ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1899
 • ብዝሒ ገጻት                                                    47

 

ሮማን ካቶሊክ ሚስዮን

 • ናይ ደቂ ማሪያም መጽሓፍ
 • ከረን፣ ቤት ማሕተም ካቶሊካዊያን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1900
 • ብዝሒ ገጻት                                                    98

 

ቪንክዊስት ካርልን ቀሺ ተወልደመድህንን

 • ኣርባዕተ ወንጌል
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ወንጌላዊት ሚስዮን ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1900
 • ብዝሒ ገጻት

 

ስዊዲናዊት ሚስዮን

 • ዛንታ መጽሓፍ ቅዱስ
 • ኣስመራ፣ ብማሕተም ሚስዮን ስዌደሰ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1901
 • ብዝሒ ገጻት                                                    183

 

. ሊጎሪሳ. ኣልፎንሰ ማሪያ

 • ጽብቅቲ ሞት ንምርካብ ምእንቲ ምስንዳው ዝናገር
 • ሮማ፣ ተሓትመ ብሃይማኖት ፕሮፓጋንዳ ብቤት ማሕበር፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1905
 • ብዝሒ ገጻት                                                    654

 

ስዊደናዊት ሚስዮን

 • መዝሙር ሰላም
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ሚስዮን ስዌደሰ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1907
 • ብዝሒ ገጻት                                                    134

 

መልኣከ ኣሮን ቺልዮነ/ኣባ

 • ወንጌል ቅዱስ እየሱስ ክርስቶስ ወግብረ ሃዋርያት። ብትግርኛን ግእዝን
 • ሮማ፣ ብሃይማኖት ፕሮፖጋንዳ ቤት ማሕተም፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1907
 • ብዝሒ ገጻት                                                    735

 

ስዊደናዊት ሚስዮን

 • ሓጺር ዛንታ መጽሓፍ ቅዱስ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ሚስዮን ስዌደሰ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1907
 • ብዝሒ ገጻት                                                    68

 

ቪንክዊስት ካርልን ቀሺ ተወልደመድህንን

 • ሓዲሽ ኪዳን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ወንጌላዊት ሚስዮን ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1909
 • ብዝሒ ገጻት                                                    514

4ይ ሕታም ።1947 ዓ.ም.92 ገጽ።

 

ስዊደናዊት ሚስዮን

 • ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተመስረቱ ትምህርቲ ክርስትና
 • ኣስመራ፣ ብማሕተም ስዊደሰ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1910
 • ብዝሒ ገጻት                                                    259

 

ቪንክዊስት ካርልን ቀሺ ተወልደመድህንን

 • ትምህርቲ ክርስቶስ
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም ወንጌላዊት ሚስዮን ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1910
 • ብዝሒ ገጻት                                                    61

 

ኤሪክሶን ኣላ

 • ኣርእስቲ ስብከት 2 ዓመት።
 • ኣስመራ፣ ብማሕተም ሚስዮን ስዌደሰ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1911
 • ብዝሒ ገጻት                                                    256

 

ኤሪክሶን ኣላ

 • ኣዉሊ ብጊሓት
 • ኣስመራ፣ ብማሕተም ሚስዮን ስዌደሰ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1912፣ዓ.ም.
 • ብዝሒ ገጻት

 

ስዊደናዊ ሚስዮን

 • መግለጺ ሓቂ
 • ኣስመራ፣ ብማሕበር ሚስዮን ስዌደሰ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1912
 • ብዝሒ ገጻት                                                    239

 

ዘርኣጽዮን ቀሺ

 • መግለጺ ሓቂ
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ሚስዮን ስዌደሰ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1912
 • ብዝሒ ገጻት                                                    239

 

 

ኤሪክሶን ኣላ

 • ብርሃን ይኹን። ስብከት ዛንታ ምዕዶ ንህዝቢ ኢትዮጵያ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ሚስዮን ስዌደሰ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1912
 • ብዝሒ ገጻት                                                    360

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • ሕጽር ዝበለ ስብከት ወንጌል ናይ ሰንበትን ዓበይቲ በዓላትን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ካቶሊክ ሚስዮን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1912
 • ብዝሒ ገጻት                                                    332

 

ኤሪክሶን ኣላ

 • ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እመን
 • ኣስመራ፣ ብማሕተም ሚስዮን ስዌደሰ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1913
 • ብዝሒ ገጻት

 

ገብረስላሴ /ኣባ

 • መጽሓፍ ምዕዶን ቅኔን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ስዊደናዊት ሚስዮን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1913
 • ብዝሒ ገጻት                                                    57

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • ናይ ክርስትያን ትምህርቲ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ካቶሊካዉያን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1914
 • ብዝሒ ገጻት                                                    16

 

ኤሪክሶን ኣላ

 • መዝገብ ክርስትያን ንመዓልቲ ዝንበብ ስብከት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ሚስዮን ስዌደሰ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1914
 • ብዝሒ ገጻት                                                    656

 

ዓቢ ትምህርቲ ክርስቶስ

 • ጸሎት ትእዛዝ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ካቶሊካዉያን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1919
 • ብዝሒ ገጻት                                                    210

“ናይ ነፍሲ ሓይላትን ክርስትያን ክፈልጦ ዝግባእ ነገራት”።

ኣ.ነ

 • ካልኣይ ክፋል።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት 1943
 • ብዝሒ ገጻት 128
 • 4ይ ሕታም። 1954 ዓ.ም.198 ገጽ።
 • 3ይ ሕታም 4ይ ክፍሊ። 30 ገጽ።
 • ካልኣይ ክፍሊ ጸሎት ትእዛዝ። 1943 ዓ.ም.130 ገጽ።
 • ሳልሳይ ክፍሊ ጸሎት ትእዛዝ። 1945 ዓ.ም.64 ገጽ።

 

ፖወል ኒልሰን

 • ንእሽቶ መኽፈቲ መጽሓፍ ቅዱስ። ብሃለቓ ተወልደመድህን ገብሩ። ካብ ቛንቛ ስዊደን ዝተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ወንጌላዊት ሚስዮን ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1919
 • ብዝሒ ገጻት                                                    76

 

ስዊደናዊት ሚስዮን

 • መዝሙር ሰላም
 • ኣስመራ፣ ብማሕበር ሚስዮን ስዌደሰ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1920
 • ብዝሒ ገጻት                                                    127

 

ሮማን ካቶሊክ ሚስዮን

 • ቅዱስ ታሪኽ እንካብ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን
 • ኣስመራ ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1922
 • ብዝሒ ገጻት                                                    82

 

 

ስዊደናዊት ሚስዮን

 • መዝሙር ሰላም 2 ሕታም
 • ኣስመራ፣ ብማሕበር ሚስዮን ስዌደስ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1923
 • ብዝሒ ገጻት                                                    333

 

ወንጌላዊት ሚስዮን

 • ሓድሽ ኪዳን፣ 2 ሕታም
 • ኣስመራ ፣ቤት ማሕተም ወንጌላዊት ሚስዮን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1925
 • ብዝሒ ገጻት                                                    536

 

ቢንያም ዮውሃንስ

 • መንገዲ ክርስትያን
 • ኣስመራ ፣ ቤት ማሕተም ወንጌላዊት ሚስዮን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1926
 • ብዝሒ ገጻት                                                    221

 

ዳንሰል ኣክሳል

 • ነቶም ዘራእቲ ቃል እግዚኣብሔር
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ወንጌላዊት ማሕበር፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1927
 • ብዝሒ ገጻት

 

 

ካምፒስ ቶማስ

 • ናይ ጎይታና እየሱስ ክርስቶስ ኢሚታስዮ መጽሓፍ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1932
 • ብዝሒ ገጻት                                                    528

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • ብሓጺር ቃል እተጠቅለለ ናይ ክርስትያን ትምህርቲ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ካቶሊካዉያን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1933
 • ብዝሒ ገጻት                                                    16

 

 • 2 ሕታም
 • ኣስመራ ስዌደሰ ማሕበር መልእክተ ወንጌል፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1934
 • ብዝሒ ገጻት                                                    91

 

ወንጌላዊት ሚስዮን

 • ሓጺር ቅዱስ ዛንታ።
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1934፣
 • ብዝሒ ገጻት                                                    80

 

ካምፒስ ቶማስ

 • ክርስቶስ ምእንቲ ምምሳል/ኢሚታስዮ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1936
 • ብዝሒ ገጻት                                                    379

 

ያዕቆብ ገብረእየሱስ/ኣባ

 • ዕቅብተ ግዜ፣ዘዉእለቱ ወዳልወ ሰዓታት ወዕላታት። ዘይደልየኒ ኣይሓዘኒ ይብል ግዜ።
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1938
 • ብዝሒ ገጻት                                                    146

 

ተወልደመድህን ገብሩ

 • ህልዉና ኣምላኽ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም መርሓ ጥበብ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1939
 • ብዝሒ ገጻት                                                    186

 

ስዊደናዊት ሚስዮን

 • መዝሙር ሰላም 3 ሕታም
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1940
 • ብዝሒ ገጻት                                                    388

 

ስዊደናዊ ሚስዮን

 • መዝሙር ዳዊት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1941
 • ብዝሒ ገጻት                                                    164

 

 

ስዊዲናዊት ሚስዮን

 • ትንቢት ኢሳያስ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1941
 • ብዝሒ ገጻት                                                    164

 

ዑቅባዝጊ ገብረሚካኤል

 • መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረብ ኣሎ። መሰረት ሃይማኖት ክርስትና።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ቺቸሮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1942
 • ብዝሒ ገጻት                                                    128

 

ኣድቨንቲስት ሚስዮን

 • መጽናዕቲ ትምህርቲ ሰንበት
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ቺቸሮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1943
 • ብዝሒ ገጻት                                                    35
 • ካልኣይ ክፍሊ ጸሎት ትእዛዝ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1943
 • ብዝሒ ገጻት                                                    130
 • ካልኣይ ክፋል።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1943
 • ብዝሒ ገጻት                                                    128

 

ናይ ሻብዓይቲ መዓልቲ ኣድቨንትስ ሚስዮን

 • ትምህርቲ ብዛዕባ ሂወት ክርስቶስ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ቺቸሮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1943
 • ብዝሒ ገጻት                                                    82

 

ያዕቆብ ገብረእየሱስ/ኣባ

 • ንኡስ ትምህርቲ ክርስቶስ። ንጥቅሚ ወጠንትን ካብ 1ይ ክሳብ 3ይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ተማሃሮን።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍዮረቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1944
 • ብዝሒ ገጻት                                                    36

 

ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ኢትዮጵያ

 • ሓድሽ ኪዳን
 • ኢትዮጵያ፣ ቤት ማሕተም ኣርቲስቲክ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1945
 • ብዝሒ ገጻት                                                    563

 

ሮማን ካቶሊክ ሚስዮን

 • ናይ ክርስትያን ትምህርቲ
 • ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1945
 • ብዝሒ ገጻት                                                    16

 

ተኽለሃይማኖት/ኣባ በዓል ዓድዋ

 • ናይ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ዘርኢ ሓደ ሓደ ነገራት/ ካብ መልእኽትታት እተዋጽአ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1945
 • ብዝሒ ገጻት                                                    29

 

ኣድቨንቲስት ሚስዮን

 • ሳልሳይ ክፍሊ ጸሎት ትእዛዝ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1945
 • ብዝሒ ገጻት                                                    64

 

ተወልደመድህን ዮሴፍ /ተርጓሚ

 • ናይ ቅዱስ ምስጢር ተኽሊል ምስራቓዊ ሕጊ ቀኖና
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1945
 • ብዝሒ ገጻት                                                    113

“እንካብ ቛንቛ ላቲን ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ”።

 

ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ኢትዮጵያ

 • ብሉይን ሓድስን ኪዳን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1949
 • ብዝሒ ገጻት                                                    286

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • ቅዱስ ታሪኽ። እንካብ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1949
 • ብዝሒ ገጻት                                                    111

 

ኣድቨንቲስት ሚስዮን

 • መዝሙር ጽዮን። 2ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1949
 • ብዝሒ ገጻት                                                    309

 

ማሕበር ሃዋርያት

 • መጽሓፍ ቅዳሴ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1950
 • ብዝሒ ገጻት                                                    201

 

ስዊደናዊት ሚስዮን

 • መዝሙር መንእሰይ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ትሪንጋሊ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1950
 • ብዝሒ ገጻት                                                    119

 

ስዊደናዊት ሚስዮን

 • ትምህርቲ ሃይማኖት ክርስትና/ብሓጺር ቃል
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኸበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1950
 • ብዝሒ ገጻት                                                    32

 

ስዊድናዊት ሚስዮን

 • ትምህርቲ ክርስትና 2 መጽሓፍ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1950
 • ብዝሒ ገጻት                                                    168

“ኣብ ቃል እግዚኣብሐር ተመስሪቱ ብሕቶን ምላሽን እትገልጽ

ኣ.ነ

 

ደቂ ኣቡነ ብሩኽ ማሕበር ስታዉያን

 • ማና ጸሎታት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1950
 • ብዝሒ ገጻት                                                    298

 

 

ስም ..

 • እዚ ኣጸቢቅካ ሕሰብ። 1ይ መጽሓፍ፣
 • ቤት ማሕተም ኣርቲግራፊኮ ኤርትራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1950
 • ብዝሒ ገጻት                                                    211

“ኣብ ልዕሊ ወልጌል ዝተገብረ ኣስተንትኖ”።

ኣ.ነ

 

ያዕቆብ ገብረኢየሱስ/ኣባ

 • መልእኽቲ ሓዋርያትን ናይ ኢዮቤድ ጸሎታትን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጲጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1950
 • ብዝሒ ገጻት                                                    21

 

ስዊደናዊት ሚስዮን

 • መዝሙር ሰላም
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1952
 • ብዝሒ ገጻት                                                    250

 

ፍሊጶስ/ኣባ

 • መጽሓፍ ምግባር ሰናይ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ትንሳኤ ዘጉባኤ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1954
 • ብዝሒ ገጻት                                                    13

 

ሮማን ካቶሊክ ሚስዮን

 • 5 ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኤልፖሊግራፊኮ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1955
 • ብዝሒ ገጻት                                                    92
 • ንእሽቶይ ስርዓት ቅዳሴ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1959
 • ብዝሒ ገጻት                                                    13

 

 • 5 ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ስዊድን ማሕበር መልእክተ ወንጌል፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1959 ፣
 • ብዝሒ ገጻት                                                    92

ኣ.ነ

ስዊደናዊ ሚስዮን

 • ማና ንደቂ እግዚኣብሐር። ነንዕለት ዝንበብ ሓጺር ስብከት ካብ ጽሑፍ ማርቲን ሉተር ዝተዋጽአ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1957
 • ብዝሒ ገጻት                                                    379

 

 

ስዊደናዊት ሚስዮን

 • ዛንታ መጽሓፍ ቅዱስ
 • ኣስመራ፣ ኢልፖሊግራፊኮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1954
 • ብዝሒ ገጻት                                                    200

ወንጌል ቅዱስ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ። ኣስመራ፣ብማሕተም ሚስዮን ስዌደስ፣1960 ዓ.ም. 477 ገጽ።

 

በርሀ ወልደማሪያም /ቀሺ

 • መጽሓፍ ጸሎት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1954
 • ብዝሒ ገጻት                                                    126

 

ያዕቆብ ገብረኢየሱስ/ኣባ

 • ሓጺር ገድሊ ቅዱስ ባርናርዶስ ክለርቨ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1955
 • ብዝሒ ገጻት                                                    35

 

ፖወል ኒልሰን

 • ንእሽቶ መኽፈቲ መጽሓፍ ቅዱስ። ብሃለቓ ተወልደመድህን ገብሩ። ካብ ቛንቛ ስዊደን ዝተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ወንጌላዊት ሚስዮን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1955
 • ብዝሒ ገጻት                                                    106

 

 

ተኽለማሪያም መርሃጽዮን

 • መሰረት ኣሚን
 • ኣስመራ ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1957
 • ብዝሒ ገጻት                                                    144

 

ተወልደመድህን ገብሩ

 • ሒደት ጥቅስታት ካብ ሓንቲ ንእሽቶ መጽሓፍ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ትሪንጋሊ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1958
 • ብዝሒ ገጻት                                                    43

ኣ.ነ

ገብረሚካኤል ገብረሂወት

 • ዋልታ ሃይማኖት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1959
 • ብዝሒ ገጻት                                                    27

 

በርሀ ወልደማሪያም

 • ምእመናን ዘተዋህዶ ቤተ ክርስትያን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1962
 • ብዝሒ ገጻት                                                    50

 

ባሃኢ መንፈሳዊ ጉባኤ

 • ትጽቢት ደቒ ሰብ
 • ኣስመራ፣ ባሃኢ መንፈሳዊ ጉባኤ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1962
 • ብዝሒ ገጻት                                                    80

 

.ፔርተስ ቴሬሳ

 • መንገዲ ክርስትያን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1962
 • ብዝሒ ገጻት                                                    171

“ብባይሩ ዑቅቢት ናብ ቛንቛ ትግርኛ ዝተተርጎመ”።

ኣ.ነ

 

ስም ደራሲ .

 • ሓድሽ ህይወት ንኹሉ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኮኾበ ጽባሕ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1963
 • ብዝሒ ገጻት                                                    59
 • 2ይ ሕታም ። 1966 ዓ.ም

 

ማሕበር ሃዋርያት

 • መንፈሳዊ ሕግን ስነ ስርዓትን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1963
 • ብዝሒ ገጻት                                                    40

 

ባሃኢ መንፈሳዊ ጉባኤ

 • እምነት ባሃኢ
 • ኣስመራ፣/ቤ.ማ.ኣ./
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1963
 • ብዝሒ ገጻት                                                    21

 

ብሩኽ ወልደጋብር

 • ጽድቅን ሰላምን። 1ይ መጽሓፍ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1964
 • ብዝሒ ገጻት                                                    39

 

 

 

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • ንስኻትኩም ጨዉ ምድርን ብርሃን ዓለምን ኢኹም
 • ኣስመራ፣ ብናይ ሰቤናዊ ኢትዮጵያ ካቶሊካዉያን ማሕበራት ምንኩስና ጉባኤ ሓልዮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1964
 • ብዝሒ ገጻት                                                    27

 

ክፍለማርያም ማንካሪኒ

 • እዝግኣብሔር ምሳኻ ኢዩ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1964
 • ብዝሒ ገጻት                                                    208

 

ዑቅባእዝጊ ስዩም

 • ንግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ከፍርስ። 2ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1964
 • ብዝሒ ገጻት                                                    14

 

ማሕበር መንእሰይ ፍኖተ ብርሃን

 • መዝሙር ምስጋና
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ዓወት ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1965
 • ብዝሒ ገጻት                                                    77

 

ኮሚቴ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣስመራ

 • ምዕባይ ህዝቢ እግዚኣብሐር
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኤል ፖሊግራፊኮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1965
 • ብዝሒ ገጻት

 

ወንጌላዊት ሚስዮን

 • መሰረት እምነት ክርስትያን። 2ይ ሕታም
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኸበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1965
 • ብዝሒ ገጻት                                                    214

ኣ.ነ

 

 

ጉድማን ዋትሶን

 • ረዲኤት ካብ ኣምላኽ። ብጸጋይ ይስሓቅ ዝተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1965
 • ብዝሒ ገጻት                                                    45

 

ኣብርሃም ጸገዝኣብ

 • ባሕሪ ሓሳብ
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1966
 • ብዝሒ ገጻት                                                    80

 

ያዕቆብ ገብረእየሱስ/ኣባ

 • መለኮታዊ ቅዱስ ቁርባን
 • ሮማ፣ ቤት ማሕተም ፕዮስ 10ይ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1966
 • ብዝሒ ገጻት                                                    21

 

ያዕቆብ ገብረእየሱስ/ኣባ

 • መጽሓፍ በዓላት ማርያም
 • ሮማ፣ ቤት ማሕተም ፕዮስ 10ይ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1966
 • ብዝሒ ገጻት                                                    21

 

ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ኢትዮጵያ

 • ምሕረት ብማርቆስ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ሰንትራል ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1967
 • ብዝሒ ገጻት                                                    44

“ናይ ጎይታናን መድሓኒናን እየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ማርቆስ ዝጸሓፎ ወንጌል”።

ኣ.ነ

 

ቶማስ ካምፒስ/ኣባ

 • ኣታኽልቲ ጽጌረዳ ቆላ ጽገ ድንጉላት። ተርጓሚ ኣባ ይስሓቅ ገ/ኢየሱስ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1967
 • ብዝሒ ገጻት                                                    203

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • መሬት ኢኻ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ
 • ኣስመራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    98

 

ኣድሓኖም ስእሉ/ኣባ/ትርጉም

 • ቅዱስ ማርቆስ ዝጸሓፎ ወልጌል
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    332

 

ኣድሓኖም ስእሉ/ኣባ/ትርጉም

 • ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፎ ወንጌል
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕታም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    338-524

 

ኣድሓኖም ስእሉ/ኣባ/ትርጉም

 • ቅዱስ ዮዉሃንስ ዝጸሓፎ ወንጌል
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    540-671

 

ኣድሓኖም ስእሉ/ኣባ/ትርጉም

 • ቅዱስ ወንጌል። ካልኣይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    540-671

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • ኣንጦንዮስ ህዝባዊ ቅዱስ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት

 

ጳውሎስ ተስፋዝጊ

 • መን ኢኻ ንስኻ
 • ኣስመራ፣/ቤ.ማ.ኣ./
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    77

“ማሲም ኣስትሩዋ። ካብ ቛንቋ ጥልያን ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ ብጳዉሎስ ተስፋዝጊ ዝተተርጎመ”።                                     ኣ.ነ

 

 

ጳውሎስ ተስፋእዝጊ

 • ስነ ምግባር። ካብ ቛንቛ እንግሊዝ ዝተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    83

 

 

ክፍለማርያም ማንካሪኒ

 • መጽሓፍ ጸሎት። 3 ሕታም
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1969
 • ብዝሒ ገጻት                                                    308

 

ተስፋልደት ኣባይ

 • መንፈሳዊ ስልጣነ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1969
 • ብዝሒ ገጻት                                                    119

“ብትግሃት ኣባ ተስፋልደት ኣባይ ካብ ቛንቛ ጥልያን ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመት”።

ኣ.ነ

 

ፍስሓጽዮን ዑቕባጋብር

 • መዝሙር ዳዊት መሓላይ ነብያት ጸሎት፣ እግዚእትነ ማሪያም
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1969
 • ብዝሒ ገጻት                                                    329

 

ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ኢትዮጵያ

 • ኢዮብ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ንግድ ማተሚያ ቤት፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1971
 • ብዝሒ ገጻት                                                    36

“ናይ ስቓይ ትርጉም። ናይ ኢዮብ ዛንታ ብተዋስኦ ንምርኣይ ብሓጺር እተዳለወ”።

ኣ.ነ

ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ  ኢትዮጵያ

 • ንብስራት
 • ኣዲስ ኣበባ ቤት ማሕተም ሰንትራል
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1971
 • ብዝሒ ገጻት                                                    28

ዝቐለለ ናይ ንባብ መንገዲ። 2ይ መጽሓፍ።

 

 

እዝራ ገብረመድህን

 • ዋልታ ሂወት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1972
 • ብዝሒ ገጻት                                                    71

“ብቀሺ እምባ ሃብተእዝጊ ዝተተርጎመ”።

 

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • ኣንጦንዮስ ሊቀ ወንጌል።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1972
 • ብዝሒ ገጻት                                                    27

 

ተስፋልደት ኣባይ

 • 2ይ ሕታም። 1972 ዓ.ም. 119 ገጽ።

 

ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ኢትዮጵያ

 • መጽሓፍ ምሳሌ
 • ኣስመራ፣ ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1973
 • ብዝሒ ገጻት                                                    83

 

ብሩክስ ቶማስ

 • ንናይ ዲያብሎስ ዉዲት ክቡር መድሃኒት
 • ኣስመራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1973
 • ብዝሒ ገጻት                                                    39

“ብመምህር ክፍሉ ገብረመስቀል ካብ ቛንቛ እንግሊዝ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመት”።

ኣ.ነ

ተወልደመድህን ብርሃነ/ ኣባ

 • ናይ ዓለማዉያን ማሕበር ናይ ቤተክርስትያን ተስፋ። ትርጉም፣ 2ይ ሕታም ቁጽሪ 3።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1973
 • ብዝሒ ገጻት                                                    43

 

ስም ..

 • ጸሎት ንዋም
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1973
 • ብዝሒ ገጻት                                                    44

 

ማሕበር መጽሓፍ ናይ ኢትዮጵያ

 • ሓጎስ ብሉቃስ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ሰንትራል፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1974
 • ብዝሒ ገጻት                                                    80

“ናይ ጎይታናን መድሓኒናን እየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፎ ወንጌል”።

ኣ.ነ

 

ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ  ኢትዮጵያ

 • ብመጀመርታ ናይ ዓለም ኣፈጣጥራ ታሪኽ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1974
 • ብዝሒ ገጻት                                                    16

 

ፈታዉ ሕዉነት ፍራንቸስካና

 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1974
 • ብዝሒ ገጻት                                                    176

 

ፊንላንድ ሚስዮን

 • መዝሙር ህይወት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1974
 • ብዝሒ ገጻት                                                    166

 

ብሓልዮት መንእሰይ ማሕበር ሃዋርያት ፍረሃይማኖት

 • መጽሓፍ ትእዛዛት ኣጽዋማት ብዘመነ ብሉይን ሓድሽን መቅድመ ባህረ ሓሳብን ጸሎትን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1975
 • ብዝሒ ገጻት                                                    75

 

የማኑ ጀሃይ/ሓዉ

 • ንጸሊ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ዝተመስረተ ናይ ንግሆን ምሸትን ጸሎት።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1975
 • ብዝሒ ገጻት                                                    477

 

ጴጥሮስ በዘፈ

 • ኣርእስቲ ሓጢኣትን መንፈሳዉያን ሓይላትን። ብኣባ ሃብተማርያም ዓዲ ዑመር እተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1975
 • ብዝሒ ገጻት                                                    95

 

ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ኢትዮጵያ

 • ሰላም ብዮዉሃንስ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ሰንትራል ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1976
 • ብዝሒ ገጻት                                                    72

 

በርሀ ወልደማሪያም

 • ትምህርቲ ስርዓት ጸሎት ስግደት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣’
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1976
 • ብዝሒ ገጻት                                                    60

“ብትሬሳ ዲ.ፐርቲስን ባይሩ ዑቕቢትን ናብ ቛንቛ ትግርኛ ዝተተርጎመ”።

ኣ.ነ

 

ሃብተ ዘርአ/መምህር

 • ናይ ዓለማዉያን ማሕበር ተቅዋም/ትርጉም ቁጽሪ 4/
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቺስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1978
 • ብዝሒ ገጻት                                                    80

1972 ዓ.ም.40 ገጽ።

 

ጎዉድ ዮሴፍ ኤፍ

 • ማርያም ዘዓብር ፋጥማ። ትርጉም ናይ ኪዳን ተስፋማርያም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1976
 • ብዝሒ ገጻት                                                    53

 

ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ኢትዮጵያ

 • ሓድሽ መንገዲ ንኣበብቲ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ንግድ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1977
 • ብዝሒ ገጻት                                                    26

 

በርሀ ወልደማሪያም

 • መጽሓፍ ጸሎት ምስ ስርዓት ቅዳሴ 2 ሕታም
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1977
 • ብዝሒ ገጻት                                                    137

 

ኤልያስ ፍስሃ/ኣባ

 • መንፈሳዊ መተሓሳሰቢ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1977
 • ብዝሒ ገጻት                                                    505

 

/.../

 • መንገዲ ዘልኣለማዊ ህይወት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1978
 • ብዝሒ ገጻት                                                    157

 

 

ተኽልዝጊ ዑቅባገርጊስ

 • ሕጂ እዉን ክርስትና
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1978
 • ብዝሒ ገጻት                                                    129

 

ኣልባኒ ኣንጀሎ ኣስትፋዊ ማሲም

 • ንሕጻናት ዝተዘንተወ ሂወት ኢየሱስ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1978
 • ብዝሒ ገጻት                                                    63

 

ኣብራር ኢብራሂም ሓሰን

 • ናይ እስልምና ሃይማኖት መሰረት ሕግታት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ሰላም፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1978
 • ብዝሒ ገጻት                                                    62

 

ኣድሓኖም ስእሉ/ኣባ/ትርጉም

 • ቅዱስ ታሪኽ። ካልኣይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1978
 • ብዝሒ ገጻት                                                    303

 

እምባየ ሃብተእግዝጊ/ቀሺ

 • ተዳሎ ትንቢት ኣሞጽ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1978
 • ብዝሒ ገጻት                                                    189

“ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ትርጉም ብቀሺ እምባየ ሃብተዝጊ”።

ኣ.ነ

 

ክፍለማርያም ማንካሪኒ

 • መጽሓፍ ጸሎት። 4 ሕታም
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1978
 • ብዝሒ ገጻት                                                    244

 

 

ጴጥሮስ ገብረስላሴ

 • ሓጺር ታሪኽ ክርስትና
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1978
 • ብዝሒ ገጻት                                                    128

 

ብላይ ጆን

 • ታሪኻዊ ሓበሬታ ንተማሃሮ ሓድሽ ኪዳን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1979
 • ብዝሒ ገጻት                                                    110

 

ተወልደብርሃን ጸጋይ

 • ትምህርቲ ቅዱስ መጽሓፍ።1ይ ክፋል።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1977
 • ብዝሒ ገጻት                                                    67

 

ኤልያስ ፍስሓ/ኣባ

 • ኣደ ብርሃን ተወልዳ/ተወልደ እመ ብርሃን።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1979
 • ብዝሒ ገጻት                                                    130

 

/.../

 • መጽሓፍ ቅዳሴ። ብግእዝን ብትግርኛን ፣ ቅዳሴ ምስ ኣኩቲተ ቁርባን ናይ ቁዱሳን ኣቦታትና ሓዋርያት።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1980
 • ብዝሒ ገጻት                                                    67

 

ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ  ኢትዮጵያ

 • ቅኑዕ ፍትሒ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ብርሃንና ሰላም ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1980
 • ብዝሒ ገጻት                                                    40

 

ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ኢትዮጵያ

 • ንብስራት
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ትንሳኤ ዘጉባኤ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1980
 • ብዝሒ ገጻት                                                    36

“ዝቐለለ ናይ ንባብ መንገዲ 4ይ መጽሓፍ”።

 • 2 ሕታም፣ 1965 ዓ.ም. 55 ገጽ።
 • 3 ሕታም፣ 1965 ዓ.ም. 55 ገጽ።
 • 4 ሕታም።  1965 ዓ.ም. 49 ገጽ።

 

ሓድሽ ገብረመድህን ደብታ/መጋቢ፣

 • ህልዉና ስላሰ ዘልኣለም
 • ቤት ማሕተም ዶገሊ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1981
 • ብዝሒ ገጻት                                                    248

“ንናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ዝኸሓደ ናይ ኣርዮስ ደቂ መዛሙርቱ ንዝኾኑ ናይ ሕዋ መሰኻክር ኢና ንዝብሉ ዝተዋህበ መልሲ”።

ኣ.ነ

 

ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ኢትዮጵያ

 • ሰላም ብዮዉሃንስ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ብርሃንና ሰላም ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1981
 • ብዝሒ ገጻት                                                    72

 

ጀርማና ሰማሩጋ

 • ናይ ዓለማዉያን ጸዋዕታታት  ጸሎት ቁጽሪ 5
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1981
 • ብዝሒ ገጽ ኣ.

 

ገርሀንያ ንባብ ቃል እግዚኣብሔር

 • መጽሓፍ ግብረ ሓዋርያት መልእኽታት ጴጥሮስን ካልኦት ሓዋርያትን ምስ ናይ ዮዉሓንስ ራእይ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1981
 • ብዝሒ ገጻት                                                    454

“ተርጓሚ ኣባ ጢሞቴዎስ ተሰማ/ሲታዊ”።

ኣ.ነ

 

(ስም . .)

 • ናይ ዓለማዉያን ተቅዋም ፍሉይ ቁጽሪ 6
 • ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1982
 • ብዝሒ ገጻት                                                    381

 

ተኽልዝጊ ዑቅባገርጊስ    

 • እናገልገልካ ምጽባይ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1982
 • ብዝሒ ገጻት                                                    114
 • 2 ሕታም።  1950 ዓ.ም

 

ኣድሓኖም ስእሉ/ኣባ/ትርጉም

 • ሃይማኖት ዘእንበለ ገብረ ምዉቲ ይእቲ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1982
 • ብዝሒ ገጻት                                                    80

 

ኣድሓኖም ስእሉ/ኣባ/ትርጉም

 • ትእዛዝ ለቅድስት ቤተክርስትያን ማሕደረ መለኮት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1982
 • ብዝሒ ገጻት                                                    70

 

ኣድሓኖም ስእሉ/ኣባ/ትርጉም

 • ተግባራዊ ቃል ወንጌል
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1982
 • ብዝሒ ገጻት                                                    34

 

ኣድሓኖም ስእሉ/ኣባ/ትርጉም

 • ዓሰርቱ ቃላት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1982
 • ብዝሒ ገጻት                                                    70

 

ኣድሓኖም ስእሉ/ኣባ/ትርጉም

 • ጥምቀት ክርስትያንን ሜሮንን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1982
 • ብዝሒ ገጻት                                                    48

 

ኣብርሃ ርበቱ

 • መንፈሳዉያን ሚስጢራት፣ ብዛንታታት ምሳሌታትን። ብሮስቲን ሲሞን ተጻሒፉ ብኣብርሃ ርስቱ እተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾብ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት
 • ብዝሒ ገጻት 108

 

 

ያዕቆብ ገብረኢየሱስ/ኣባ

 • ዓቢይ ትምህርቲ ክርስቶስ፣ ካብ 4 ክፍሊ ክሳብ 7 ክፍሊ ንዝመሃሩ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣርቲ ግራፊኮ ኤርትራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት
 • ብዝሒ ገጻት                                                    80

“ብኣባ ኣንጀሎ ዳሮን ፒልዮነ ዝተተርጎመ”።

ኣ.ነ

 

 

 

 

ትርጉም ልብወለድ  Translated Fiction

ከበደ ሚካኤል

 • ብርሃነ ሕልና። ብተኽለሃይማኖት መንግስተኣብ ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ እተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1939
 • ብዝሒ ገጻት                                                    81

 

ቤርታ ኤም.ክሊ/ሜስ

 • ካብ ይቅሬታ ንላዕሊ። ብሜስ ቤርታ ኤም ክሊ እተጻሕፈ። ናብ ኣምሓርኛ ብከበደ ሚካኤል ዝተተርጎመ፣ ናብ ትግርኛ ብጸሃየ ኣብርሃ እተተርጎመ፣
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ትሪንጋሊ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1946
 • ብዝሒ ገጻት                                                    71

 

ዳንየር ደፎ

 • ሮቪንሶን ክሩሶ፣1ይ ሕታም፣ ብሙሳ ኣሮን እተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1950
 • ብዝሒ ገጻት                                                    92

 

ዳንየል ደፎ

 • ሮቪንሶን ክሩሶ፣1ይ ሕታም፣ ብሙሳ ኣሮን እተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1954
 • ብዝሒ ገጻት                                                    104

 

መኮነን እንዳልካቸው

 • ካብ ኣረሙኝ ሳልሳይ ዳዊት። ደራሲ መኮነን እንዳልካቸዉ ተርጓሚ ብርሃነ መስቀል ዓንዶም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1956
 • ብዝሒ ገጻት                                                    57

 

ሜሪ ካርተር

 • ሜሪ ጆንሶን፣ መጽሓፍ ቅዱሳን። ብዮሴፍ ሃብተሚካኤል ዝተተርጎመ፣
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1958
 • ብዝሒ ገጻት                                                    111

 

ተስፋዝጊ ገብረእግዚኣብሐር

 • ሙንፍሊት። ብተስፋፍረዝጊ ገብረእግዚእብሔር እተደርሰን እተተርጎመን፣ካብ ብፎልክነር ጂ.መድ እተጻሕፈ፣
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1959
 • ብዝሒ ገጻት                                                    146

 

ዋልተር ትሮቪሽ

 • ሓንቲ ጓል ኣፍቒረ። ብእምባየ ሃብተዝጊ እተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1959
 • ብዝሒ ገጻት                                                    80

 

ዋልተር ትሮቪሽ

 • ሓደ ወዲ ኣፍቒረ። ብእምባየ ሃብተእዝጊኣብሐር እተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1961
 • ብዝሒ ገጻት                                                    153

 

ሸክስፒር ዊልያም

 • ሮምዮን ጁሌትን። ብዮሴፍ ሃብተማሪያም ዝተተርጎመ።
 • ማ.ኣ./ዝ.ቦ/ኣ./
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1961
 • ብዝሒ ገጻት                                                    92

 

ኣለጎክ . ኦላ

 • ዘይሕበል ፈራዲ። ብዮሴፍ ሃብተሚካኤል እተተርጎመ።
 • ዝ.ቦ.ኣ/ቤ.ማ.ኣ/፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1962
 • ብዝሒ ገጻት                                                    84

 

ሸክስፒር ዊልያም

 • ማክበት። ብመምህር ሃይለ ተስፋዝጊ ዝተተርጎመ፣
 • ማ.ኣ./ዝ.ቦ/ኣ./
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1964
 • ብዝሒ ገጻት                                                    122

 

ማርክ ትወይን

 • ንእስነት እቶም ስዉየር። ብፍቓዱ ገብረስላሰ ዝተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ትሪንጓሉ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    214

 

ትኳቦ ኣረስዕ

 • ነፋሒቶ/ተዋስኦ
 • ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1975

 

ሸክስፒር ዊልያም

 • ሮምዮን ጁሌትን።/ተዋስኦ፣ ብዑቅባሚካኤል ሃብተማሪያም ዝተተርጎመ፣
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ንግዲ ማተሚያ ቤት፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1978
 • ብዝሒ ገጻት                                                    120

 

ሸክስፒር ዊልያም

 • ቨኒስታይ ነጋዳይ። ብዑቅባሚካኤል ሃብተማሪያም ዝተተርጎመ፣
 • ኣዲስ ኣበባ፣ቦሌ ማተሚያ ቤት፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1981
 • ብዝሒ ገጻት                                                    208

 

ሸክስፒር ዊልያም

 • ዛንታታት ሳልሳይ ተዋስኦታት ሼክስፒር/ተዋስኦ፣ ብሰመረ ግርማጼን ዝተተርጎመት
 • ኣስመራ፣ /.../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2010
 • ብዝሒ ገጻት                                                    119

 

 

ሓለዋ ጥዕና Health

 

ግርማጼን ገብሩ

 • መጽሓፍ መወልዳን። ካብ መጽሓፍ ግሩት ሊንድብሎም ናይ ቋንቋ ስዌደሰ ብግርማጼን ገብሩ እተቐድሐ።
 • ኣስመራ፣ ወንጌላዊት ማሕበር፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1928
 • ብዝሒ ገጻት                                                    200

 

ቶቶላ ኣልቤርቶ

 • ናይ ሕርስን ሕማም ደቂ ኣንስትዮን ክንክን ቆልዑን ንመሕረስቲ ደቂ ሃገር ሓጺር ትምህርቲ። ብትሬዛ ፓምኩስት ዲፒርቲስ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ማርያ ፈዮረቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1934
 • ብዝሒ ገጻት                                                    261

 

ጳዉሎስ ገብረሚካኤል

 • መሰረት ጥዕና
 • ኣስመራ፣/ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1954
 • ብዝሒ ገጻት                                                    148

 

ዛፈወርቅ ፍስሓ

 • መዓዛታት መግብን ኣተዓባብያ ሕጻንን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1958
 • ብዝሒ ገጻት                                                    84

 

ሃና ገብረእግዚኣብሐር

 • መዓዛታት ምግቢ ኣብ ጥዑይ ኣካል ጥዑይ ኣእምሮ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    136

 

ጸዳል በራኺ

 • መግብን ኣመጋግብኡን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1978

 

ናይ ኢትዮጵያ ስድራ ቤት መምርሒ ማሕበር

 • ኣገባብ ምክልካል ጥንሲ። 3ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣዱሊስ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1981
 • ብዝሒ ገጻት                                                    32

 

 

ምስማይ ገብረሂወት(/)

 • ክንክን ህጻናት
 • ኣስመራ፣ / ቤ.ማ.ኣ/፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1994
 • ብዝሒ ገጻት                                                    232

 

ሙሴ ዑቅባሚካኤል(/.)

 • ሕክምናዊ ምኽሪ
 • ኣስመራ፣/ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2006
 • ብዝሒ ገጻት                                                    246

 

ሙሴ /ሚካኤል /

 • ሕክምናዊ ምኽሪ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ስምሃር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2006
 • ብዝሒ ገጻት፣-        245

ኤ.ሉ

 

ተኪኤ በየነ

 • ሶፊያ  (ትርጉም)
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2006
 • ብዝሒ ገጻት                                                    448

ሶፊያ ታሪኽ ፍላስፋታት ቀንዲ ዘልዓልዎ ኣርእስትታት ካብ ቅድመ ሶቅራሓስ ክሳብ ዘበናዊ  ፍልስፍና ብሓጺርን ቀሊልን መገዲ አትትርኽ መጽሓፍ’ያ ደራሲ ኦስታይን ጎርደር (መ/ም ዓውዲ ፍልስፍና) ብቀሊልን ጥበብን ዝተሓወሶ ልቢ ወልዳዊ ዋሕዚ ገይሩ’ዩ ኣቅሪቡዎ፣ ነቲ ወዲ ሰብ መዋአሉ ዝሓተቶም ፍልሰፍናውያን ሕቶታት ብመገዲ ጠባይ(ገጽ ባህሪ) ጓል 14 ዓመት ሶፍያ ዝቀርብ ሕቶታት ነታ መጽሓፍ መሳጢት ከምትከውን ገይርዋ።

 

ኤ.ሉ

 

ስቴፈር ኪንዘር (ትርጉም)

 • ኣመሪካ ሓደ ዘበን ምልዋት ስርዓትን ካብ ሃዋይ ክሳብ ዒራቅ
 • ኣስመራ ቤት/ማ ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2006
 • ብዝሒ ገጻት                                                    96

እዛ መጽሓፍ አዚኣ መስርሕ ምልዋጥ ስርዓታት መንግስቲ ኣመሪካ ካብ ሃገራ ወጻኢ ተንቲና፣ ክልተ ኣገዳስቲ ሕቶታት ክትምልስ እትፍትን’ያ 1ይ ንኣመሪካ መንግስቲ ካልኦት ሃገራት ንሞዕላው ዝደፋኣ ሓይሊ አንታይ አዩ? 2ይ ሓደ ስርዓት ብዕልዋ ምስ ተኣልየ ከ ኣብታ ሃገር አንታይ ዓይነት በሰላ ይገድፍ? ንዝብል’ዩ። ሕ/መ ኣመሪካ ዝዓለወተን ዝተፈላለየ ሃገራት ማለት ሃዋይ፣ ኩባ፣ ፖርቶኮ፣ ፊሊፒኒስ፣ ኒካራን ሆንድራስ ኢራን ጋቲማላ፣ ደቡብ ቨትናም፣ ቺለ፣ ግሪናዳ፣ ፓናማ ኣፍጋኒስታን ዒራቅ ተብርህ።

ኤ.ሉ

 

 

ኣስረስ ተሰማ(ጠዓሞት)

 • ኣብ ታሪኽ መድረኽ ስነጥበብ ኤርትራ
 • ኣስመራ ቤት/ማሕተም ፍራንችስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2006
 • ብዝሒ ገጻት                                                    340

አዛ መጽሓፍ ኣብ ታሪኽ መድረካዊ ስነ ጥበብ ኤርትራ 1940 ክሳብ 1980 ዘሎ ታሪኽ ስነጥበብ ኤርትራ ተዘንቱ፣ ኣብ መድረክ ኣብ መንጎ ዝቐርቡ ብፍላይ ኣብ መድረኻዊ ስነ ጥበብ ኤርትራ ዘድሃቡ ሓጺር ሓበሬታ ‘ያ ተብርህ፣ብዛዕብ ትያትር ፣ባህሊ፣ ሙዚቃ (ባህላዊን ዘመናዊን) ኣበርክቶ ሃይማኖታዊያን ትካላት ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራን ገለ ብዛዕባ ስፖርትን ካልእን ትገልጽ መጽሓፍ’ያ።

 

ተኸስተ ፍቓዱ

 • ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ፣  
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2006
 • ብዝሒ ገጻት                                                    591

ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ፣ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዛዕብ እቲ ከተማ ናቕፋ ሓራ ንምግባር ብህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምስ ስርዓት ደርግ ዝተካየድ መሪር ጥምጥምን ስውራ ኤርትራ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መብዛሕተን ከተማታት ጸራሪጉ ንኣስመራ ኣብ ምሉእ ከበባ ኣእትዩ፣ ናጽነት ሎሚ ጽባሕ ኣብ ዝበሃለሉ መድረኽ ብዛዕባ መጠነ ሰፊሕ ምትእትታው ሕብረት ሶቬት ካልኦት ተሓባበርታን ሃገራት ምስ ስርዓት ደርግ ብምውጋን ብስንኪ እዚ ካብ ኣፍደገ ኣስመራ ናብ ዕርድታት ናቕፋን ኪንኡን ዝስዓበ ስትራተጂካዊ  ምዝላቕን እትትርኽያ። ብተወሳኪ ስትራተጂካዊ ምዝላቕ ነቲ ዝተፈጥረ ሓዲሽ ሚዛን ሓይሊ ብከመይ ናብ ረብሓ ስውራ ኤርትራ ከምዝተቐየረ ኣብቲ ጸልማት ዝነበረ ተስፋን ንሒንን ተጻዋርነትን ተወፋይነትን ተጋዳላይን ህዝብን ተበርህ።

                                                   .

 

 

ኮፓኖ ሙከላባይ /ወኪል ዩኒሴፍ ኤርትራ

 • ሓቅታት ህይወት
 • /.../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት               
 • ብዝሒ ገጻት                                                    113

 

 

ሩት ስምኦን

 • ዮጋ ንጥዕና
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኤምቢዋይ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2008
 • ብዝሒ ገጻት፣- 66

ኤ.ሉ

 

መለስ /ስላሴ

 • ጥዕናኻ ኣብ መኣድካ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣- 262

ኤ.ሉ

 

እስክንድር ብርሃነ

 • ኑማ ጥዕናዊ ኣመጋግባ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-  ስምሃር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 158

ኤ.ሉ

 

 

 

ሕጊ፣ ኣዋጃትን ዉሳኔን Lows

ማኪያ . ካቫሌሪ

 • ስርዓት ካርነሽም ኣብ ሕርም ዛግር ኮይኖም ዝሰርዕዎን ዝሓገግዎን። ከብቲ ጥንታዊ ዘሎ ቃል ንቃል ብትግሃቶም ዝገልበጥዎ ካቫሌሪ ኤ.ማኪያ ናይ ግዝኣት ሓማሴን ኮሚሳርዮ።
 • ብማሕተም ካቶሊካዉያን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1910
 • ብዝሒ ገጻት                                                    24

 

ማኪያ .ካቫሌሪ

 • ስርዓት ናይ ሃብተስሉስ ናይ ገብረክርስቶስ ናይ ደቅተሽም
 • ኣስመራ፣ ብማሕተም ካቶሊካዉያን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1910
 • ብዝሒ ገጻት                                                    18

 

ማኪያ . ካቫሌሪ

 • ሕጊ ሰርሓርትን ላምዛን ወቐርትን ዳምባን
 • ኣስመራ፣ ብማሕተም ካቶሊካዊያን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1910
 • ብዝሒ ገጻት                                                    27

 

ሕጊ ናይ ለጎን ጭዋን። ጥንቲ ዝነበረ እተሓደሰ ኣብ ዋዕላ ማይለሓም ብግቡእ ስምምዕ እተጻሕፈ። ኣስመራ፣ብማሕተም ካቶሊካዉያን፣1910 ዓ.ም.19 ገጽ።

 

መሓሪ ዓንደመስቀል

 • ስርዓት ኣድከመ ምልጋእ ዓዲ ሕጊ ምስ ሰየምቲ ኣድከመ ምልጋእ ተሓገገ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1936
 • ብዝሒ ገጻት                                                    126

 

ምስሌነ ሕቡራት መንግስታት

 • ህንጻ መንግስቲ ናይ ኤርትራ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1952
 • ብዝሒ ገጻት                                                    43

 

 • ስርዓት ሎጎጭዋ
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1938
 • ብዝሒ ገጻት                                                    127

 

 • ስርዓት ኣድግና ተገለባ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1938
 • ብዝሒ ገጻት                                                    72

 

ኢትዮጵያ

 • ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ መንግስቲ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ ኤርትራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1948

 

ዘዉደ ካሕሳይ

 • ሓድሽ ሕጊ ተዝካር ዜናኡን ትርጉሙን ምስ ኣብ ዝሓለፈ ኣርብዓ ዓመታት ዝነበሩ ሕግታት ስርዓት እንዳባ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኤልፖሊግ ራፊኮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1962
 • ብዝሒ ገጻት                                                    74

 

ሃይለማሪያም /ማሪያም

 • ሕጊ መነኮሳት ናይ ኣቡነ ብሩኽ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ማሕበር ሰታዉያን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1967
 • ብዝሒ ገጻት                                                    124

 

ማሕበር ቅዱስ ኣንጦንዮስ

 • ሕጊ ማሕበር ምትሕግጋዝ ቅዱስ ኣንጦንዮስ ከረን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    27

 

ኣብርሃም ጊላእዝጊ

 • ናይ ሰራሕተኛታት ጉዳይ ኣዋጅ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቺስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968

 

 • ናይ ኤርትራ /ሃገር ጉዳይ ፍሉይ ኮሚሽን ንምምስራት ዝወጸ ኣዋጅ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ኣርቲስቲክ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    11

 

ኢትዮጵያ

 • ሕጊ መንግስቲ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓፕሊክ ኢትዮጵያ ነጋሪት ጋዜጣ መበል ኣርባዓን ሸዉዓተን ዓመት ቁጽሪ 7 ኣዋጅ .1/1980
 • ኣዲስ ኣበባ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1980
 • ብዝሒ ገጻት                                                    78

 

ሃይለ ናይዝጊ ሰመረ

 • ሕጊ
 • ኣስመራ፣ /ቤ.ማ.ኣ./
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1995
 • ብዝሒ ገጻት                                                    90

 

ሃይለ ናይዝጊ ሰመረ

 • ሰብኣዊ መሰላት
 • ኣስመራ፣/ቤ.ማ.ኣ./
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት
 • ብዝሒ ገጻት                                                    22

 

ሙሉእብርሃን በርሀ ሓጎስ

 • ሕግታት እንዳባ ብመንጽር ዘመናዊ ሕጊ ንጾታዊ ማዕርነት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣማን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2009
 • ብዝሒ ገጻት                                                    296

 

 

ስርዓት ትምህርቲ Education

 

ገብረክርስቶስ ተኽለሃይማኖት

 • ትምህርቲ ቁጽሪ። ብኣሌክሳንደር ትሮን ተጻሒፉ ብገብረክርስቶስ ተኽተሃይማኖት እተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ስዊድናዊት ሚስዮን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1916
 • ብዝሒ ገጻት                                                    72

 

ስዊድናዊት ሚስዮን

 • መጽሓፍ ቁጽሪ፣ 1 መጽሓፍ።
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ብርሃንና ሰላም 
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1967
 • ብዝሒ ገጻት                                                    85

 

ዓለማየሁ ሃይለ

 • 1 ናይ ቁጽሪ መጽሓፍ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ብርሃንና ሰላም፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1967
 • ብዝሒ ገጻት                                                    85

 

ክፍሊ ትምህርቲ ኤርትራ

 • መጽሓፍ ንባብን ኣስተዋጽኦ ፍልጠትን። 1ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኢልፖሊግራፊኮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1938
 • ብዝሒ ገጻት                                                    123

 

ክፍሊ ትምህርቲ ኤርትራ

 • መደብ ነርባዕተ ዓመት ናይ መባእታ ትምህርቲ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1939

 

ይስሕቅ ተወልደመድህን

 • ሓጺር ኣስተዋጽኦ ጂኦግራፊ ኣፍሪቃ፣ ብትግርኛ ንጀመርቲ ተመሃሮ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1936
 • ብዝሒ ገጻት                                                    31

 

ይስሕቅ ተወልደመድህን

 • ሓጺር ዛንታ ትግርኛኣርባዓን ኣርባዕተን ዛንታ”። 2ይ ሕታም፣
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1936
 • ብዝሒ ገጻት                                                    72

 

ወልደኣብ ወልደማሪያም

 • ትግርኛ ንጀመርቲ። 3ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ችችሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1943
 • ብዝሒ ገጻት                                                    64
 • 4ይ ሕታም።
 • 6ይ ሕታም። ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ
 • 8ይ ሕታም። ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ።
 • 9ይ ሕታም። ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ
 • 10ይ ሕታም። ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኤል ፖሊግራፊኮ፣ 1950 ዓ.ም ።

 

ይስሕቅ ተወልደመድህን

 • ሓጺር ዛንታ ትግርኛ ኣርባዓን ኣርባዕተን ዛንታ”። 2ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1945
 • ብዝሒ ገጻት                                                    72

 

ይስሕቅ ተወልደመድህን

 • ሓጺር ኣስተዋጽኦ ጂኦግራፊ ኣፍሪካ፣ ብትግርኛ ንጀመርቲ ተመሃሮ። 2ይ ሕታም
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1945
 • ብዝሒ ገጻት                                                    36

 

 

ይስሕቅ ተወልደመድህን

 • መባእታ ቁጽሪ ብትግርኛ፣ 2ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1945
 • ብዝሒ ገጻት                                                    98

 

ኪነስተን ስኒል ..

 • ሓጺር ዛንታ ዓለም ንኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1947
 • ብዝሒ  ገጻት                                                   74

 

ኪነስተን ስኒል ..

 • ሓጺር ዛንታ ዓለም ንኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራ። 2ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1948
 • ብዝሒ ገጻት                                                    74

 

ኣስፍሓ ካሕሳይ

 • ዛንታ ህይወታዉያን። ካብ መጽሓፍ ሚስተር ባንቲንግን ሃይማንን።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1949
 • ብዝሒ ገጻት                                                    40

 

ይስሕቅ ተወልደመድህን

 • ሓጺር ዛንታ ትግርኛ ኣርባዓን ኣርባዕተን ዛንታ
 • ኣስመራ፣ ብሓልዮት ክፍሊ ትምህርቲ ናይ  ምምሕዳር ኤርትራ እተሓትመ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1953
 • ብዝሒ ገጻት                                                    77

 

እስቲፋኖስ ጋይም

 • ሓጺር ኣስተዋጽኦ ጂኦግራፊ ኢትዮጵያ፣ ንሳልሳይ ክፍሊ መባእታ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1953
 • ብዝሒ ገጻት                                                    105

 

ገብራት ወልደሚካኤል

 • መጽሓፍ ክንክን ጥዕና፣ 3 ክፍሊ መባእታ። 1ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ብሓልዮት ክፍሊ ትምህርቲ ናይ ምምሕዳር ኤርትራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1953
 • ብዝሒ ገጻት                                                    176

 

ስም .

 • ካብ ፍግረ መሬት ዝመጽእ ጉድኣት፣ መሬት ከመይ ጌርካ ከምዚዕቀብ ዘረድእ ትምህርቲ 2ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1955
 • ብዝሒ ገጻት                                                    36

 

ሓይለ መለኮት . ዳሚያኖ

 • ሕርሻ። 1ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1958
 • ብዝሒ ገጻት                                                    126

 

ያይንሽት ገብረእዚኣብሐር

 • ታሪኽ ኢትዮጵያ ምስ ሕጽር ዝበለ ዛንታ ዓለም ንተማሃሮ 4 ክፍሊ። 1ይ ሕታም፣
 • ኣስመራ፣ ኢልፖሊግራፊኮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1960
 • ብዝሒ ገጻት                                                    231

 

እስጢፋኖስ ጋይም

 • ኢትዮጵያ ዜጋ። 2ይ መጽሓፍ።
 • /ዝ.ቦ.ኣ./፣/ቤ.ማ.ኣ./
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት
 • ብዝሒ ገጻት                                                    149

 

ኪነስተን ስኒል ..

 • ንቐለዉዕ ኤርትራዉያን
 • ኣስመራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1963
 • ብዝሒ ገጻት                                                    36

 

ገብራት ወልደሚካኤል

 • መጽሓፍ ክንክን ጥዕና፣ 3 ክፍሊ መባእታ። 2ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ብሓልዮት ክፍሊ ትምህርቲ ናይ ምምሕዳር ኤርትራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1962
 • ብዝሒ ገጻት                                                    178

 

ክፍሊ ትምህርቲ ኤርትራ

 • መጽሓፍ ንባብን ኣስተዋጽኦ ፍልጠትን ። 3ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኢሊፖግራፊክ ሰ.ኣ.፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1962
 • ብዝሒ ገጻት                                                    122

 

ያይንሽት ገብረእዚኣብሐር

 • ታሪኽ            ኢትዮጵያ  ምስ                   ሕጽር   ዝበለ                      ዛንታ               ዓለም፣ 2ይ ሕታም፣
 • ኣስመራ፣ ኢልፖሊግራፊኮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1962
 • ብዝሒ ገጻት                                                    236

 

ይስሕቅ ተወልደመድህን

 • መባእታ ቁጽሪ ብትግርኛ፣ 4ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኤሊፖሎግራፊኮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1962
 • ብዝሒ ገጻት                                                    97

 

ክፍሊ ትምህርቲ ኤርትራ

 • መጽሓፍ ንባብን ኣስተዋጽኦ ፍልጠትን 3 ክፍሊ። 2ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1994
 • ብዝሒ ገጻት                                                    122

 

ይስሕቅ ተወልደመድህን

 • ኣካላት ሰብ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት
 • ብዝሒ ገጻት                                                    97

 

 

 

 

ቛንቛ Language

ሚስዮን ስዌደሰ

 • ፊደል ትግርኛ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ሚስዮን ስዌደሰ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1897
 • ብዝሒ ገጻት                                                    75

 

ስዊድናዊት ሚስዮን ኤርትራ

 • መጽሓፍ ፊደል /ዘረባ ትግርኛ/
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ስዌድናዊት ሚስዮን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1905
 • ብዝሒ ገጻት                                                    25

 

ስዊደናዊት ሚስዮን ኤርትራ

 • መጽሓፍ ፊደል /ዘረባ ትግርኛ/
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ወንጌላዊት ሚስዮን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1911
 • ብዝሒ ገጻት                                                    137

 

ስዊድናዊት ኣድቨንቲስካ ሚስዮን ኤርትራ

 • መጽሓፍ ፊደል /ዘረባ ትግርኛ/
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ስዊድናዊት ሚስዮን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1917
 • ብዝሒ ገጻት                                                    127

 

ወንጌላዊት ማሕበር

 • ቀዳማይ መጽሓፍ ንባብ። 1ይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ወንጌላዊት ማሕበር፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1920
 • ብዝሒ ገጻት                                                    32

 

 

 

ሮማን ካቶኪክ ሚስዮ

 • መጽሓፍ ፊደል ሓበሻን ጥልያንን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1931
 • ብዝሒ ገጻት                                                    64

 

ሮማን ካቶኪክ ሚስዮ

 • ቛንቛ ኢጣልያ፣ ንመጽናዕቲ እተገብረ ንእሽቶ ስዋሰዉ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1933
 • ብዝሒ ገጻት                                                    94

 

ሮማን ካቶኪክ ሚስዮ

 • መጽሓፍ ፊደል ሓበሻን ጥልያንን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1948
 • ብዝሒ ገጻት                                                    64

 

ያዕቆብ ገብረእየሱስ/ኣባ/

 • ስዋሰው ትግርኛ። ንመጀመርያ ዝወጽእ ዘሎ መጽሓፍ ስዋሰዉ። ትግርኛ ንዝመሃሩ ቆልዑ መስተምሃሪ፣ 2ይ ሕታም ተወዲኡ ተቃኑዉን ተወሲኽዎን ሳልሳይ ጊዜ እተሓትመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ብዝሒ ገጻት                                                    1926
 • ብዝሒ ገጻት

 

ያዕቆብ ገብረእየሱስ

 • ስዋሰው ትግርኛ። ንመጀመርያ ዝወጽእ ዘሎ መጽሓፍ ስዋሰዉ። ትግርኛ ንዝመሃሩ ቆልዑ መስተምሃሪ፣ 2ይ ሕታም ተወዲኡ ተቃኑዉን ተወሲኽዎን ሳልሳይ ጊዜ ዝተሓትመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1940
 • ብዝሒ ገጻት                                                    107

 

ዮዉሃንስ ገብረእግዚኣብሔር/ኣባ/

 • መዝገበ ቃላት ትግርኛን ኣምሓርኛን።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣርቲግራፊኮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1948-49

 

ተስፋሚካኤል ገብረክርስቶስ

 • መንገዲ ምስ ወዲ ዓዲ። ብእንግሊዝ ምስ ኣደማምጽኡን ኣምሓርኛን ትግርኛን።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1949
 • ብዝሒ ገጻት                                                    16

 

ማቲዎስ ሓጎስ /../

 • ስዋሰዉ ትግርኛ፣ ናይ ቃላት ስዋሰው ክሳብ ስሩዕ ረባሕታ።1ይ መጽሓፍ።
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1951
 • ብዝሒ ገጻት                                                    119

 

ማቲዎስ ሓጎስ /../

 • ስዋሰዉ ትግርኛ፣ ናይ ቃላት ስዋሰው ክሳብ ስሩዕ ረባሕታ።2ይ መጽሓፍ።
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1953
 • ብዝሒ ገጻት                                                    34

 

ወልደኣብ ወልደማሪያም

 • መጽሓፍ ፊደል። ብቓንቛ ትግርኛ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፊዮረቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1948
 • ብዝሒ ገጻት                                                    63

 

 

ወልደኣብ ወልደማሪያም

 • መጽሓፍ ፊደል። ብቓንቛ ትግርኛ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፊዮረቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1951
 • ብዝሒ ገጻት                                                    63

 

ወልደኣብ ወልደማሪያም

 • መጽሓፍ ፊደል። ብቓንቛ ትግርኛ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፊዮረቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1953
 • ብዝሒ ገጻት                                                    47

 

 

ስዊድናዊት ሚስዮን ኤርትራ

 • ህንጻ ቛንቛ ሓጺር መእተዊ ስዋሰው ትግርኛ
 • ኣስመራ፣ ስዊደናዊት ሚስዮን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1952
 • ብዝሒ ገጻት                                                    19

 

 

ሮማን ካቶኪክ ሚስዮ

 • መጽሓፍ ፊደል ሓበሻን ጥልያንን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1954
 • ብዝሒ ገጻት                                                    63

 

ዘካርያስ ገብረስላሴ

 • ኣምሓርኛ ተማሃሩ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ብርሃንና ሰላም
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1958
 • ብዝሒ ገጻት                                                    51

 

መጽሓፍ ፊደል ትግርኛን ኢጣልያን መበል 13 ግዜ ዝተሓትመ።

 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1960
 • ብዝሒ ገጻት                                                    65

 

በርሀ ወልደማሪያም

 • መርሃ ህጻናት፣ትግርኛ ኣማርኛ። መዝገበ ቃላት።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1960
 • ብዝሒ ገጻት                                                    148

 

ግርማጽዮን መብራህቱ

 • ልሳነ ኣግኣዚ ዘኦም ግርማ። መዝገበ ቃላት ናይ ቋንቋ ማዕከን እዩ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1976
 • ብዝሒ ገጻት                                                    650

 

ትኳቦ ኣረስዕ

 • ሓጺር መዝገበ ቃላት እንግሊዝ ትግርኛ
 • ኣስመራ፣ ቤት ትምህርቲ ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1987
 • ብዝሒ ገጻት                                                    191

 

ኣማኑኤል ሳህለ

 • ሓጺር ስዋሰው ትግርኛ
 • ስዊድን፣ ማሕበር መጻሕፍቲ ትግርኛ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1988
 • ብዝሒ ገጻት                                                    46

ኣዲ ገብረ

 • ስዋሰው ትግርኛ ስዊድን
 • ስቶክሆልም፣ ቤት ማሕተም ኣድማስ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1989
 • ብዝሒ ገጻት                                                    226

 

 • ንእሽቶ ትርጉም ቛንቛ ትግርኛ፣ ኢጣልያን ዓረብኛን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ስዊደናዊት ሚስዮን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1993
 • ብዝሒ ገጻት                                                    195

 

 

 

ባህልን ማሕበራዉን Cultu

 

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • ናይ ክቡር ኣቡነ ያዕቆብ 1 ጳጳስ ኤትዮጵያ ሓጺር ገድሊ። ኣባ ቸለስቲኖ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ካቶሊካዉያን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1908
 • ብዝሒ ገጻት                                                    30

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • ኣቡነ ዮሴፍ ካሜሎ ካራራ ናይ ኤርትራ ጳጳስ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ካቶሊካዉያን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1913
 • ብዝሒ ገጻት                                                    200

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • ብጹዕ ኣባ ገብረሚካኤል ሰማዕት ኢትዮጵያ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1919
 • ብዝሒ ገጻት                                                    76

 

መዝሙር ሕጻናት።

 • ደቂ ኤርትራ።
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም መርሓ ጥበብ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1937
 • ብዝሒ ገጻት                                                    20

 

 

 

ገብረሚካኤል ወልደገርጊስ /ዝተገምጠለ/

 • ሓጺር ዛንታ ህይወት ፍራንቸስኮ በዓል ኣስዚ
 • ኣስመራ፣ ቤ.ማ.ኣ.
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1943
 • ብዝሒ ገጻት                                                    86

 

በርሀ ኣርኣያ

 • መርሓ ኪዳን ብዛዕባ ሕጸን መርዓን ምልሶትን ኣኽብሮ ወለድን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ ኤርትራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1948
 • ብዝሒ ገጻት                                                    44

 

 

መኮነን እንዳልካቸዉ

 • ካብ ቡቅሊ ክሳብ ቀዉዒ። ብመኮነን እንዳልካቸዉ ብቛንቛ ኣምሓርኛ ተጻሒፉ ናብ ቛንቛ ትግርኛ ብተኽለሃይማኖት መንግስትኣብ እተተርጎመ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1953
 • ብዝሒ ገጻት                                                    52

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • ሕይወት ቅድስቲ ሪታ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1961
 • ብዝሒ ገጻት                                                    39

 

 

ዮሴፍ ገብረእግዚኣብሐር

 • ሞተር፣ /መሰረት ሓይሊ/1 ሕታም
 • ኣስመራ፣/ቤ.ማ.ኣ./
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1963
 • ብዝሒ ገጻት                                                    56

 

ዘዉደ ካሕሳይ

 • ጥንታዉን ዘመናዉን ስርዓት መርዓን መዉስቦን ኤርትራ። ኤርትራ፣
 • ኣስመራ፣ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1964
 • ብዝሒ ገጻት                                                    54

 

 

ያዕቆብ ገብረእየሱስ

 • ጥንታዊ ወግዒ ስነ ስርዓትን ናይ ሕዝቢ ኢትዮጵያ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1964
 • ብዝሒ ገጻት                                                    54

 

ተዛረ ሰሎሞን

 • ቅድስቲ ሪታ በዓልቲ ካቨያ” ረዲኤት ጽጉማት”
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1964
 • ብዝሒ ገጻት                                                    35

 

 

ፍስሓጽዮን ባርናባስ

 • ናይ ብጹዕ ኣቡነ ያዕቆብ/ዮስጢኖስ/ሓጺር ገድልን ማሕሌትን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1967
 • ብዝሒ ገጻት                                                    33

 

መስፍን ኣፍለ/ገዛኢ/

 • ዕስክርና ጣልያን ኣብ ሃገርና ከመይ ነበረ? 1ይ ክፍሊ።
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1977
 • ብዝሒ ገጻት                                                    109

 

ይስሓቅ ዮሴፍ

 • ሓጺር ዛንታ ህይወት መምህር ተወልደመድህን። ቃልሲ ምጥፋእ ድንቁርና።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1978
 • ብዝሒ ገጻት                                                    86

 

ክፍለማሪያም ማንካሪኒ

 • ሓጺር ይህወት ኣቡነ ዳንኤል ካምቦኒ ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃዉያን ክትድሕን እያ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1980
 • ብዝሒ ገጻት                                                    65

 

ሙሳ ኣሮን/መም.

 • ኤርትራዉያን ኣብ ዓውዲ ስራሕ 1 ሕታም፣
 • ኣስመራ፣/../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2004
 • ብዝሒ ገጻት                                                    96

 

 

ታሪኽ ህይወት

 • ሕጽር ዝበለ ህይወት ቅ.ዮሓንስ ላሳል።
 • /ዝ.ቦ.ኣ./ /ቤ.ማ.ኣ.
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት
 • ብዝሒ ገጻት                                        23

 

ወልደትንሳኤ ልኡኽ ሰበኻ/ኣባ/

 • ሓጺር ህይወት ታሪኽ ቅድስቲ ላዉረንስ በዓል ብሪንዱዚ ሓዋርያዊ ሊቀ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት
 • ብዝሒ ገጻት                                                    32

 

 

ቴክኖሎጂ Tech

 

ኢያሱ ገብረኪዳን

 • ስርዓት ኤለክትሪክ ኣብ መካይን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኮኸበ ጽባሕ’
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1979
 • ብዝሒ ገጻት                                                    128

 

 

ታሪኽን ጂኦግራፊን Hist

 

ፍስሓ ጊዮርጊስ

 • ብዛዕባ እንካብ ጦብያ ንኢጣልያ መንገዲ ነዚ ሃገር እዙይ  እዉን ብምርኣይ ኣብ ሰብነቱ ጦብላሕ ዝበሎ ጦብላሕታን
 • ሮማ፣ ናይ ኢጣልያዊት ሓታሚት ገዛ ማሕተም፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1887
 • ብዝሒ ገጻት                                                    16

 

 

ፍስሃ ጊዮርጊስ

 • እንካብ ዓረብኛ እተገልበጠ ቅያ ቀዳሞት ኣዕራብን እንካብ ኢጣልያ እተገልበጠ ታሪኽ ኣግባጽን
 • ሮማ፣ ናይ ኢጣልያዊት ሕታም ሓታሚት ገዛ ማሕተም፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1890
 • ብዝሒ ገጻት                                                    44

 

 

ኩልምዲን ዮዉሃንስ

 • ዛንታ ጸዓዘጋን ሃዘጋን።
 • Italian din carlo de LUIGI/
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1912
 • ብዝሒ ገጻት                                                    270

 

 

ማሕበር ፍቅሪ ሃገር

 • ምዕዶ ዕድመን፣ ንሃገር ጠቅሚ እንሓብረሉ መንገዲ መግለጺ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1944
 • ብዝሒ ገጻት                                                    21

 

ስዊዲሽ ኢቫንጀሊካል ሚስዮን

 • ጆግራፊ ናይ ኢትዮጵያ
 • ኣስመራ፣ ስዊድን ሎተራዊት ሚስዮን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1948
 • ብዝሒ ገጻት                                                    21

 

ማቴዎስ ሓጎስ

 • ታሪኽ ኢትዮጵያ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1948
 • ብዝሒ ገጻት                                                    127

 

ማቴዎስ ሓጎስ

 • ታሪኽ ኢትዮጵያ፣ ካብ ጥንቲ ክሳብ ዘለናዮ ጊዜ 2 ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1951
 • ብዝሒ ገጻት                                                    132

 

ሃይለ ተስፋይ

 • ዝተዋጽአ ታሪኽ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1951
 • ብዝሒ ገጻት                                                    100

 

ገብረእየሱስ ኣባይ/ጆሜትራ/

 • መሰረት ዓሌት ሕዝቢ መረብ ምላሽ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኮኸበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1954
 • ብዝሒ ገጻት                                                    186

 

ጳዉሎስ ዘፈሩ

 • ዛንታ ኢትዮጵያ
 • ኣስመራ፣ ብሓልዮት ስዊድን ሉተራዊት ማሕበር፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1956
 • ብዝሒ ገጻት                                                    35

ኣብርሃ ገብረሂወት

 • ዕግርግር ደቡብ ሱዳን። ብመምህር ዉድነህ ናብ ኣምሓርኛ ዝተተርጎመ ናብ ትግርኛ ብኣብርሃ ገብርሂወት ዝተተርጎመ።
 • ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1960
 • ብዝሒ ገጻት                                                    100

 

 

በኹረጽዮን ማሕጸንተማሪያም

 • ትዉልዲ ለጓን ዘኦም ወርቅ።
 • ኣስመራ፣ ናይ ማሕበር ሃዋርያት ኮኸበ ጽባሕ ቤት ማሕተም፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1964
 • ብዝሒ ገጻት                                                    74

 

ኢትዮጵያ

 • ኣብ ክፍሊ ሃገር ኤርትራ ንዘሎ ሽግር ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ካብ ግዜያዊ ወታደራዊ መንግስቲ ዝተዋህበ ናይ ፖሊስ ዉሳኔ።
 • ኣዲስ ኣበባ፣/ቤ.ማ.ኣ./
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    16

 

ሳምሶን ሃይለ            

 • ቅርሲ ኤርትራ ብጭልፋ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-      ፍራንቸስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-    2003
 • ብዝሒ ገጻት፣-                 143

 

ኣለምሰገድ ተስፋይ

 • ፈደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ካብ ማትዮንሶ ክሳብ ተድላ ባይሩ 1951-1955                       
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2005
 • ብዝሒ ገጻት፣-                                               655

እዛ መጽሓፍ ‘ዚኣ ኣብ ታርኽ ዝተመርኮሰ መጽናዕታዊ ጽሑፋት’ያ። ብዛዕባ ቀዳማይ ክፋል መድረኽ ፈደረሽን ትገልጽ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ብይን ንፈደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ፣ ድሕሪ ባይታ ናይቲ ብይን (390 A(V) ተብርህ። ምስሕሓብ ማቲዮንሶ ምስ ምምሕዳር ኤርትራ፣ ክትዕ ፖለቲካዊ ማሕራት ኤርትራ፣ ምቋም ባይቶ፣ ምጽዳቕ ሕገ መንግስቲ፣ ምትካል ስርዓተ ፈደረሽን፣ ምቋም መንግስቲ ተድላ፣ ውድቀትን ምውራድን ተድላ ካልኦት ሓቐኛ ዛንታታት ዝሓዘት መጽሓፍ’ያ።

ኤ.ሉ

 

ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ

 • ሕድገት ዘየፍቅድ መሰል
 • ኣስመራ፣ /.../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2005
 • ብዝሒ ገጻት                                                    283

 

እስጢፋኖስ ተድላን ኣባ ጠዓመ /ሃንስስም/ኣባ  

 • ሆስፒታል መካነ ህይወት ንጎሮሮኣ ትመስኽር)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ፍራንቸስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2005
 • ብዝሒ ገጻት፣- 139

ኤ.ሉ

 

ባህላዊ ጉዳያት ሚኒስትሪ ትምህርቲን ቤት ጽሕፈት ዉጥን ዕቃበ ባህላዊ ቅርስን

 • ቆላሕታ
 • ኣስመራ፣ /ቤ.ማ.ኣ./፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2008
 • ብዝሒ ገጻት                                                    90

 

ፋጥና ዛህራ መሓመድ

 • ሬሄት (ታርክ ሓዘል)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2008
 • ብዝሒ ገጻት፣- 220

ኤ.ሉ

 

ተኪኤ በየነ           

 • ካብ ሪቕ ሕፍንቲ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሳብር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2009
 • ብዝሒ ገጻት፣- 286

ኤ.ሉ

 

ዘምህረት ዮውሃን

 • መኸተ ኣንጻር ኢጣልያ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2010
 • ብዝሒ ገጻት፣- 133

ኤ.ሉ

 

ተኸስተ ፍቃዱ /

 • ካብ እሮማይ ናብ እሮማይ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣- 441

ኤ.ሉ

 

 

ሃይለ ቦኽረ (ትጉ)

 • ኤርትራ ብዘመን ባሕሪ ነጋሲ፣
 • ኣስመራ ኣብ ቤት ማሕተም ስምሃር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2012
 • ብዝሒ ገጻት                                                    106

(1520) ፣እታ “Expedition of Portuguese Embassy into Abyssina” ብዝብል ኣርእስቲ ብ1520 ብኣባ ፍራንቸስኮ ኣልቫረዝ ዝተጻሕፈት፣ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዛዕባ ምድሪ ባሕሪ ነጋሲ እትገልጽ መጽሓፍ ‘ያ። 34 ምዕራፋት ናይዛ መጽሓፍ ብፍላይ ኣባ ፍራንቸስኮ ኣልቫረዝን ብጾቱን ኣብ ምድሪ ባሕሪ ዝፈጸምዎ ጉዕዞ ኣቢሲንያ ተጠቓልላ፣ መጽሓፍ’ያ።ኣብቲ እዋን ‘ቲ ኤርትራ ብእንስሳ ዘገዳምን እንስሳ ዘቤትን ኣገራብን ሃብታም ከምዝነበረትን ህዝባ ተቐባሊ ጋሻን ስዓብቲ ክልቲኡ ሃይማኖታት (ኣመንቲ ክርስቲያንን  ኣመንቲ ምስልምናን) ብስኒት ይነበሩ ከምዝነበሩን፣ እቶም ኣመንቲ ምስልምና ነቶም ኣሕዋቶም ኣመንቲ ክርስትና ንጸሎት ዝኸውን መስጊድ ከምዝሃብዎም ትገልጽ።                           

ኤ.ሉ

 

ምሕረተኣብ /ጊዮር.         

 • ምስሊ ስደት
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ስምሃር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 201

ኤ.ሉ

 

ኣልኣሚን /ስዒድ  

 • ኤርትራ ምድሪ ባሕሪ 1ይ ክፋል
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኤም.ቢ.ዋይ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 267

ኤ.ሉ

 

ገብረእግዛብሔር መሓሪ /

 • ውዕሎ ተጋዳላይ 1978 – 1979
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣውላ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 238

 

 

ዳዊት ዮውሃስን ተጋ.

 • ዝኽርታት ገድሊ፣-
 • ኣስመራ ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2012፣
 • ብዝሒ ገጻት፣-                                                           265

እዛ መጽሓፍ 37 ሓቀኛ ሓጸርቲ ዛንታታት ብዛዕባ ህይወት ገድልን ተጋደልትን ብኹሉ ሽነካቱ እትገልጽ መጽሓፍ’ያ፣ ዝኽርታት ገድሊ ኣብ ህዋን ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ  ባህላዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፖቲካውን ወታኣደራውን ግጥማትን ብሕጽር ዝበለ ብመልክዕ ሓጽርቲ ዛንታታት ማለት ዘገርሙን ዘንብዑን ዘስተንትኑን፣ ተወፋይነትን ግርህነትን ኣብ መሪሪ ኩነታት ዘሎ ተጸዋርነትን ሓጎስን ፍቕሪን እተዘንቱ፣ መጽሓፍ’ያ።

ኤ.ሉ

 

ዓብደልቓድር ኣሕመድ        

 • ገርጊሽ (ጉዕዞ 50 ዓመት)  
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2012
 • ብዚሒ ገጻት                                                    153

ብዛዕባ ሓደ ገርጊሽ ዝበሃል ኤርትራዊ ኣብ ከባቢ መንደፈራ ዝውለድ ብስንኪ መገዛእቲ ኢትዮጽያ ንኤርትራ ። ካብ ሃገሩ ተባሪሩ ኣብ ሃገራት ኣፍረቓ ፣ ኣስያ ፣ ኤውሮፓን ሃገራት ጋልፍ ዝገበሮ ነውሕ ጉዞ 50 ዓመት እትትርኽ ኣብ ሓቐኛ ታሪኽ ተሞርኪሳ ዝተጻሕፈት’ያ።  

ኤ.ሉ

 

ዝተፈላለዩ ተጋደልቲ       

 • ዝኽርታት ሓመድ ድብ ናደው፣
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2013
 • ብዝሒ ገጻት፣-                                               215  

ኣብ መጋቢት 1988 ኣብ ግንባር ናቕፋ ዓሪዱ ንዝነበረ “ናደው እዝ” ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዓቢ ክፋል ሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ፣ኣብ ፍጹም ከበባ ብምእታው ዝተካየደ ደምሳሲ ቀለቤታዊ መጥቃዕቲ፣ ብወርቃዊ ቅያታት ዝተመልአ ታሪኽ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ከም ነጥበ-መቐይሮ ዝጥቐስ፣ ዓቢ ስትራጂያዊ ኣገዳስነት ዝነበሮ ፍጻሜ እትትርኽ መጽሓፍ’ያ። ብመጠኑ ቅድሚ ምድምሳስ “እዚ ናደው” ምድምሳሱ፣ ስራዊት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ቅድሚኡ ዘካየዶ ምርብራብ እቲ ዝነውሐ ዝበርተዐን ጽንዓት ዝሓተተ ምበሩ ትትርኽ።

ኤ.ሉ

 

ምስማይ /ህይወት /

 • ዓገብ (ታሪኽ ኤርትራ መበል 20)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሬድ ሲ ፕረስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-
 • ብዝሒ ገጻት፣- 516

 

 

 

ትምህርቲ Edu

ሃብቶም መሓሪ መም.

 • ላደር (ቁጽሪ ንመባእታ)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 117

ኤ.ሉ

 

ሃብቶም መሓሪ

 • ከብሒ -1 ፊደላት ትግ.ንጀመርቲ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2013
 • ብዝሒ ገጻት፣- 87

ኤ.ሉ

 

ሃይሉ ኣርኣያን ካልኦትን

 • መሰረተ ትምህርቲ። 1 ናይ ፊደል ንባብ መላመዲ።
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ትንሳኤ ዘጉባኤ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1969
 • ብዝሒ ገጻት                                                    61

 

ሃይሉ ኣርኣያን ካልኦትን

 • ቀዳማይ ናይ ቁጽሪ መጽሓፍ መሰረተ ትምህርቲ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ብርሃንና ሰላም 
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1972
 • ብዝሒ ገጻት                                                    84

 

ሃይሉ ኣርኣያን ካልኦትን

 • ናይ ኢድ ጽባቐ ጽሕፈት1 ሕታም።
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ብርሃንና ሰላም
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    46

 

ሃኒባል ተኸስተ

 • መብልሒ ኣእምሮ ንህጻናት ትር.
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሮያል 2012
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- ሮያል 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 73

ኤ.ሉ

 

ሃና /ሄር          

 • መኣዛታት መግቢ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣- 136

 

ሄኖክ /ሚካኤል መሪጌታ

 • ጥንታዊት ግእዝ (ዘመናዊ ኣቀራርባ ትር.ትግርኛ)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 324

ኤ.ሉ

 

ሄኖክ ሃይለ

 • ሌላ ምስ ኣቑሑት ኮምፒተር
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ስምሃር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2005
 • ብዝሒ ገጻት፣- 301

ኤ.ሉ

 

ልጃም ተስፋይ

 • ህያብ ስዋሱ እን.ትግርኛ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ 2013
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- ኣትላስ 2013
 • ብዝሒ ገጻት፣- 113

ኤ.ሉ

 

መኮነን ተኸስተ

 • ምድላው ኣጠቃቅማ ድኵዒ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2010
 • ብዝሒ ገጻት፣- 84

ኤ.ሉ

 

 

ሙሴ መንግስቱ

 • መሰረታዊ (እንግሊዝን ትግርኛ)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣- 296

ኤ.ሉ

 

 

ማሕበረ ኮም ኤሪትሮ ጀርመን 2012

 • መዝገብ ቃላት ጀርመን ትግርኛ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-  ሃገር ጀርመን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 369

ኤ.ሉ

ማሕበር ጽሙሙማን ኤርትራ

 • መዝገበ ቃላት ቋንቋ ምልክት ኤርትራ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ፍራንቸስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2010
 • ብዝሒ ገጻት፣- 544

ኤ.ሉ

 

ምሉእብርሃን ሃብተ

 • ምህዞታትን ርኽባትን
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2013
 • ብዝሒ ገጻት፣- 100

ኤ.ሉ

 

ስዊድናዊት ሚስዮን ኣስመራ

 • ዓርኪ ተማሃራይ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1948
 • ብዝሒ ገጻት                                                    73

ስዊድናዊት ሚስዮን ኣስመራ

 • ዓርኪ ተማሃራይ መጽሓፍ ፊደል። 2 ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኤሊፖሊግራፊኮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1953
 • ብዝሒ ገጻት                                                    73

 

ስዊድናዊት ሚስዮን ኣስመራ

 • ዓርኪ ተማሃራይ መጽሓፍ ፊደል 2 ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1957
 • ብዝሒ ገጻት                                                    73

 

ሩት ስምኦን

 • ቺፒ (ትርጉም)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2010
 • ብዝሒ ገጻት፣- 72

ኤ.ሉ

 

ብርሃነ መስቀል ማቴዎስ

 • ናይ ኣወቓቅዓ መሰንቆ ትምህርቲ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1972
 • ብዝሒ ገጻት                                                    51

 

ብርሃነመስቀል /ኣባ         

 • ምልክታ መምርሒ ጽዋ ቃና
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሳንፈረቸስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2010
 • ብዝሒ ገጻት፣- 320

ኤ.ሉ

 

ብርሃነ ጽገዮሃንስ

 • ናተይ ካርቶን
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-  ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2013
 • ብዝሒ ገጻት፣- 56

ኤ.ሉ

 

 

ተስፊት ልጃም

 • ኵዕሶ እግሪ ኣብ ኤርትራ 1936-1975
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ፍራንችስካና
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2010
 • ብዝሒ ገጻት፣- 403

ኤ.ሉ

 

 

ተኪኤ ተስፋይ

 • ዘመናዊ መዘገብ ቃላት
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 1999
 • ብዝሒ ገጻት፣- 1083

ኤ.ሉ

 

ተክኤ ተስፋይ       

 • ምዕቡል መዝገብ ቃላት እንግሊዝኛ ትግርኛ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 1348

ኤ.ሉ

 

 

 

ቴድሮስ ፍስሃየ

 • ሌላ ምስ ፊደላት
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣- 17

ኤ.ሉ

 

ኢያሱ ገብረኪዳን መም

 • መወከሲ ድሕነት
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኤም ቢ ዋይ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2013
 • ብዝሒ ገጻት፣- 208

ኤ.ሉ

 

ኣቤል ኣብርሃ መም.

 • ቀልቢ (ሰነ ልቦና)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኤም.ቢ. ዋይ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 244

ኤ.ሉ

 

ኤርምያስ ሰሎሞን

 • ኣስይ ቁ. 3 መምሃሪ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣-  ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2013
 • ብዝሒ ገጻት፣- 89

ኤ.ሉ

 

እድገት በህብረት የዕዉቅና የስራ ዘመቻ

 • መሰረተ ትምህርቲ ናይ ጽሕፈት መምርያ። 1 ሕታም።
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ኣርክቲስቲክ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1967
 • ብዝሒ ገጻት                                                    16

 

እድገት በህብረት የዕዉቅና የስራ ዘመቻ

 • መሰረተ ትምህርቲ ናይ ፊደልን ንባብን መላመዲ።
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ብርሃንና ሰላም
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1967
 • ብዝሒ ገጻት                                                    61

 

እድገት በህብረት የዕዉቅና የስራ ዘመቻ

 • መሰረተ ትምህርቲ። ናይ መምህር መጽሓፍ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ሰንትራል
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1967
 • ብዝሒ ገጻት                                                    97

 

እድገት በህብረት የዕዉቅና የስራ ዘመቻ

 • መሰረተ ትምህርቲ ናይ ፊደልን ንባብን መላመዲ።
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ንግድ 
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1970
 • ብዝሒ ገጻት                                                    61

 

ካቶሊክ ሚስዮን

 • ኤርትራ ግዝኣት ኢጣሊያልዉያን ናይ ትምህርቲ መጽሓፍ ብጣልያንኛን ትግርኛን
 • ኣስመራ፣ ብማሕተም ካቶሊካዉያን፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1909
 • ብዝሒ ገጻት                                                    215

 

ክንፈ ተስፋጋብር

 • ናይ ኢትዮጵያ ሓጺር ጽሕፈት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኮሪየር ኤሪትሪዮ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1952
 • ብዝሒ ገጻት                                                    165

 

ክፍሊ ትምህርቲ ኤርትራ

 • መሰረተ ትምህርቲ መላመዲ ፊደልን ንባብን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1970
 • ብዝሒ ገጻት                                                    39

 

ክፍሊ ትምህርቲ ኤርትራ

 • ወላዲት ዘድልያ ጥንቃቐ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ብርሃንና ሰላም
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1970
 • ብዝሒ ገጻት                                                    28

 

ዑቕቢት ፍስሃየ       

 • “ቨንዲታ” ትርጉም ልቢ ወልድ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኤም.ቢ.ዋይ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 257

ኤ.ሉ

 

 

/ሚካኤል ኣለም/ ኢን.

 • ባና ት/ም.ኤለትሮኒክስ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ናለት
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 207

ኤ.ሉ

 

/ሚካኤል ኣለምን መም.ስሞን ጸጋይ ኢን.

 • ምትካል ዲሽ ጽገና ረሲቨር
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ናለት
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- ናለት 2013
 • ብዝሒ ገጻት፣- 52

ኤ.ሉ

 

ዓለሚተ ኢባሳ

 • ወላዲት ዘድልያ ጥንቃቐ ተርጓሚ መምህር ኣስረስ ተሰማ፣
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ብርሃንና ሰላም
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1972
 • ብዝሒ ገጻት                                                    28

 

ዓለሚተ ኢባሳ

 • ጽሩይ ማይን ጥቅሙን።ተርጓሚ መምህር ኣስረስ ተሰማ፣
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ኣርቲስቲክ  
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1972
 • ብዝሒ ገጻት                                                    14

 

ዓለሚተ ኢባሳ

 • ዉሕልነት ደገይ ንባብ
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ንግድ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1974
 • ብዝሒ ገጻት                                                    103

 

 

የማነ /ጽዮን ፕሮ.

 • ቃላት ትግርኛ ኣብ ስራሕ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- ኣትላስ 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣- 308

 

ኤ.ሉ

 

ይመስገን ሓይለኣብ

 • ትግርኛ ስውያ ንግግር
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣- 399

ኤ.ሉ

 

ዮውሃንስን ቴድሮስ

 • ጋላክሲ (እንግሊዝ ትግርኛ)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣- 76

ኤ.ሉ

 

ወንጌላዊት ማሕበር

 • ዓርኪ ተማሃራይ፣መጽሓፍ ፊደል ራብዓይ ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኤሊፖሊግራፊኮ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    73

 

 

ደሳለ በረኸት

 • ምሩጽ ምስላታት ኤርትራ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ሳቡር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣-   220

ኤ.ሉ

 

ጀፈሮ ጀላቲ

 • ጎደና ትምህርቲ መጽሓፍ ንባብ ኣምሓርኛን ትግርኛን። 2 መጽሓፍ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ወንጌላዊት ሉተራዊትን ኣብያተ ክርስትያን ኤርትራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1950
 • ብዝሒ ገጻት                                                    56

 

ጀፈሮ ጀላቲ

 • ጎደና ትምህርቲ መጽሓፍ ፊደል
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ወንጌላዊት ሉተራዊትን ኣብያተ ክርስትያን ኤርትራ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1957
 • ብዝሒ ገጻት                                                    56

 

 

ገብረ ኢየሱስ ሃይሉ

 • ናይ ፊደላት ምርምርን ሓጺር ኣማሃህራን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1941
 • ብዝሒ ገጻት                                                    30

 

ግርማይ ተፈሪ   

 • ዕውት ተማሃራይ ንምኳን
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-
 • ብዝሒ ገጻት፣- 131

ኤ.ሉ

 

ጸጋይ ንዋዩ

 • መፍረ ንህቢ  
 • ኣስምራ ቤት ማሕተም ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2012
 • ብዝሒ ገጻት                                                    157        

እዛ መጽሓፍ ንኣራርባብዓ (መፍረ) ንህቢ ብዘመናዊ መገዲ እተብርህ መጽሓፍ’ያ። ኣብ ሓደ ሓደ ምዕራፋታ ዕሙቕ ዝበለ መብርሂ ትህብ።

 

ኤ.ሉ

 

 

ጳውሎስ ናታባይ

 • ባብ ትምህርቲ ቋንቋ ዓረብ
 • ኣስመራ ቤት ማሕተም ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                2012
 • ብዝሒ ገጻት                                                    146

ብዝቀለለ መገዲ ቋንቋ ዓረብኛ ብቀሊል እትምህር መጽሓፍ’ያ።

ኤ.ሉ

 

ፍረዝጊ ገብረየሱስ

 • እቲ መሃዚ ሰብ (ትርጉ.)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን 2012
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣-
 • ብዝሒ ገጻት፣- 161

ኤ.ሉ

 

ኢኮኖሚ Eco

ያዕቆብ ገብረእየሱስ

 • ዝናን ተረትን ምሳሌን ናይ ቀዳሞት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1939
 • ብዝሒ ገጻት                                                    136

 

ገብረእግዚኣብሔር ኣድሓኖምን ዘዉደ ካሕሳይን

 • ገንዘብን ኣተሓሕዝኡን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1949
 • ብዝሒ ገጻት                                                    62

 

 

 

 

ጽዉጽዋይ፣ ምስላታት፣ ወግዒ፣ ተዋስኦን ሞራልን Moral

 

ተኽላይ ዘወልዲ

 • ወግዒ ቀዳሞት 1 ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1949
 • ብዝሒ ገጻት                                                    60

 

ትኳቦ ኣረስዕ

 • ካብ መዓር ወለላ ቀዳማይ መጽሓፍ።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1950
 • ብዝሒ ገጻት                                                    90

 

ሓይለኣብ ገብረእዝጊ

 • ናይ ምስትዉዓል ዋጋ ሞያ 1 ሕታም።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1953
 • ብዝሒ ገጻት                                                    37

 

ሞጎስ ዑቅባጊዮርጊስ

 • ጥንታዊ ምሳሌ ናይ ኢትዮጵያዉያን ጥንታዊ ምሳሌ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኮኸበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1958
 • ብዝሒ ገጻት                                                    152

 

ኣስረስ ተሰማ

 • ልብን ሳዕርን እንዳሓደረ ይበቁል
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1957
 • ብዝሒ ገጻት                                                    84

 

ፍስሓየ ሓጎስ

 • ሕልሚ ድኻ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኣፍሪቃ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1958
 • ብዝሒ ገጻት                                                    79

 

ብርሃነ መስቀል ዓንዶም

 • ማሕበር ሰራሕተኛታት እንታይ እዩ?
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም  ፍራንቸስካና፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1961
 • ብዝሒ ገጻት                                                    46

 

ናይ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ኣንድነት ማሕበር

 • ንኡስ መጽሓፍ ንኣባላት ማሕበር ሰራሕተኛታት
 • ኣስመራ፣/ሓታሚ/
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1969

 

ናይ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ሓድነት ማሕበር

 • ንደቂ ማሕበር ምክልኻል
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ናይ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ኣንድነት ማሕበር፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1965
 • ብዝሒ ገጻት                                       

 

ኣስረስ ተሰማ

 • ንስኻን መሬትን
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ኮኸበ ጽባሕ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1962
 • ብዝሒ ገጻት                                                    41

 

ኣብርሃ ሩፋኤል

 • ምቅርቲ ደብዳቤ
 • ኣስመራ፣/.../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1965
 • ብዝሒ ገጻት                                                    40

 

ኢያሱ ኣስፍሃ/ሻዉል/

 • መንክር ክትስሕቁ ምደለኹም
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ከኾበ ጽባሕ ...
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1961
 • ብዝሒ ገጻት                                                    64

 

ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣስመራ

 • ናይ ቤት ማሕተም መንግስቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት ዝተገብረ ናይ ሓባር ስምምዕ ዉዕል
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1971
 • ብዝሒ ገጻት                                                    65

 

ዑቅባዝጊ የዕብዮ

 • ከነዋግዓኩም
 • ኣስመራ፣/.../
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት               
 • ብዝሒ ገጻት                                                    52

 

ፍልስፍና Philo

ኣብርሃ ገብረሂወት

 • ናይ ሶሻሊዝም መጀመርያ ብፖልኡል ስዌዝ፣ ብተሰማ ከበደ ናብ ኣምሓርኛ ተተርጎመ ብኣብርሃም ገብረሂወት ናብ ትግርኛ ተተርጎመ።
 • ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ማሕተም ንግድ  
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1968
 • ብዝሒ ገጻት                                                    71

 

ሳሙኤል እምሃ

 • ሌኒን። ኢኮኖሚን ፖሊቲካን ብዘመን ምልኬ ፕሮሎተሪያት
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1975
 • ብዝሒ ገጻት                                                    19

 

ዓምደጽዮን ሃብተኣብን ኣፈወርቂ ተስፋይን

 • ርእዮተ ዓለማዊ ትምህርቲ ሓፋሽ ሕዝቢ ብቫይኮሽ እተጻሕፈ ተርጎምቲ ዓንደጽዮን ሃብተኣብን ኣፈወርቂ ተስፋይን።
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1975
 • ብዝሒ ገጻት                                                    97

 

ቴድሮስ ገብረእግዚኣብሔርን ብርሃነ ደበሱን

 • ናይ ኮሙኒስት ፓርቲ ማነፈስቶ
 • ኣስመራ፣ ቤት ማሕተም ማሕተም መንግስቲ፣
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት                1975
 • ብዝሒ ገጻት                                                    59

 

ሃይለ ወልዱ      

 • መፍትሕ መዓልታዊ ንጥፈታት
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2009
 • ብዝሒ ገጻት፣- 100

ኤ.ሉ

 

ኣፎና ቸርነት

 • ክትዕወት ትክእል ኢኻ (ትርጉም)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ 2010
 • ብዝሒ ገጻት፣- 188

ኤ.ሉ

 

ሚካኤል ዮውሃንስ

 • ምንጪ ዓበይቲ ሓሳባት
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2010
 • ብዝሒ ገጻት፣- 178

ኤ.ሉ

 

ዮናስ ሃብተ መም.

 • ሜላታት ህይወት
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2011
 • ብዝሒ ገጻት፣-  204

ኤ.ሉ

 

መስፍን ገብረህይወት       

 • ምስጢር ሕጉሳት መጻምዲ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 351

ኤ.ሉ

 

መዋእል ይመስገን

 • መሳልል ዓወት (ትርጉም)
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣማን
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 73

ኤ.ሉ

 

ረዘነ /ማርያም /

 • ሳይኮለጂ ክልቲኡ ጾታ
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ኣትላስ
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2012
 • ብዝሒ ገጻት፣- 220

 

ዮናስ ሃብተ

 • ናብ ሃብቲ ዘብጽሕ ስነ ልቦና ትርጉም
 • ዝተሓትመሉ ቤት ማሕተም፣- ስምሃር
 • ዝተሓትመሉ ዓመተ ምሕረት፣- 2013
 • ብዝሒ ገጻት፣- 102

ኤ.ሉ

 

ዝርዝር ጋዜጣታት ምስ ሕጽር ዝበለ መግለጺኦም News

 

 • መልእኽቲ ሰላም ዝተባህለ ጋዜጣ ዝጀመረሉ 1905 . ኣብ ቤት ማሕተም ሚስዮን ስዊደን ዝሕተም ዝነበረ እዩ። ኣብ ወርሒ ሓደ ጊዜ ዚወጽእ ዝነበረ ጋዜጣ።
 • ናይ ዕለተ ወረ ኤርትራ ካብ 1927 . ጀሚሩ ዝሕተም ዝነበረ።
 • ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ ካብ 17 ነሓሰ 1934 . ጀሚሩ ኣብ ሰሙን ሓደ ጊዜ እናተሓትመ ዝወጽእ ዝነበረ።
 • ኢትዮጵያ ብሓልዮት ናይ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝሕተም ጋዜጣ። ካብ 26 ሚያዝያ 1939 . ጀሚሩ ክሕተም ዝጀመረ።
 • ብርሃን ዝተባህለ ብማሕበር ሲታዉያን ኣብ ወወርሒ ዝሓትምዎ ናይ ካቶሊካዉያን ጋዜጣ ኢዩ። ዝጀመረሉ ካብ 9 ነሓሰ 1940 .
 • መብራህቲ ኤርትራ ብሓልዮት ናይ ማሕበር ሓዳስ ኤርትራ ኪዳን ኢጣልያ ዝሕተም ጋዜጣ። ካብ 1940 . ክሕተም ዝጀመረ።
 • ሓንቲ ኤርትራ ድምጺ ናይ ዲሞክራሲያዊ ኤርትራ። 1941 .. ዝተጀመረ።
 • ፍኖተ ብርሃን ጋዜታ 27 ሕዳር 1944 . ስለ ንምእመናን መንፈሳዊ ምኽሪ ንምሃብ ኣብ ወወርሒ 27 ብሓልዮት ማሕበር መድሃኔ ኣለም ፍኖተ ብርሃን ዝሕተም ጋዜጣ።
 • ኣንድነትን ምዕብልናን ፖሊቲካዊ ዜና ድምጺ ፈደረሽን። ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኪዳናዊ ሕብረት ኣብ ግብሪ ንምዉዓል ካብ 1944 . ዝጀመረ ብግምት።
 • ደሃይ ኤርትራ ናይ ፖሊቲካን ኢኮኖሚን ትምህርትን ሓሳባትን ዚገልጽ ሰሙናዊ ጋዜጣ። ካብ 1946 . ዝጀመረ ብግምት
 • ሕብረት መዓልታዊ ጋዜጣ ካብ 1948 . ጀሚሩ ክሳብ ናጽነት ዝሕተም ዝነበረ ጋዜጣ።
 • ዘመን ብሓልዮት ናይ ክፍሊ ሕዝባዊ ምስምማዕ ኣብ ቤት ማሕተም መንግስቲ ኣብ መዓልቲ ዚሕተም ዝነበረ ካብ 1955 . ክህተም ዝጀመረ ብግምት።
 • ድምጺ ማሕበር ተቀማጦ ከተማ ኣስመራ ኣብ ወወርሒ ብሓልዮት ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ማሕበር ተቀማጦ ከተማ ኣስመራ ዝሕተም  ጋዜጣ። ዝጀመረሉ 1976 .

 

 

 

ዝርዝር መጽሔት ምስ ሕጽር ዝበለ መግለጺታቶም  Mega

 

 • ናይ ሕዝቢ ኢትዮጵያ ኡነይተኛ ፈታዊ ብሓልዮት ሚስዮን ካቶሊክ ኤርትራ ዝሕተም ዝነበረ። ዝጀመረሉ 1 ነሓሰ 1908
 • ኣስመራ ማሕበር ምምዕባል ማሕተም። ወርሓዊ መጽሔት ካብ 1959 ..ዝሕተም ዝነበረ።
 • ትምጻእ መንግስትከ ትምህርቲ ማሕበር ካፑቺኒ ክልተ ጊዜ ኣብ ዓመት ዘሕተምዎ መጽሔት።
 • ዘብዐኛ ወርሓዊ ምጽሔት ብሓልዮት ሻብዓይ መዓልቲ ኣድቨንቲሳዉያን ዚሕተም።

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4.20 out of 5)

Loading...

Please Login to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.